Wednesday, June 26, 2013

Sidor Boonchu wound is better Mor Taweepoke ,DVM  is expected to bring Sidor Boonchu  back to forest next week.
แผลที่หางของสีดอบุญชู มีอาการดีขึ้นมาก นายสัตวแพทย์ทวีโภค คาดว่าน่าจะได้กลับเข้าไปใช้ชีวิตในป่าในช่วงสัปดาห์หน้า

Wind storm make a tree falling to damage Camp 1, Lampang.
ช่วงนี้มีลมกระโชกแรง และมีพายุ ทำให้พัดกิ่งไม้ที่อยู่แคมป์ 1 แม่ป๋อน ล้มลงมาทับศาลาพักของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

Tuesday, June 25, 2013

ประชุมการอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน


Meeting with Petchburi Governor and Army 1st Area Commander on Protection and Conservation of Wild Elephants in Kraeng Krachan.
คุณมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พลโทไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1  ร่วมจัดการประชุม การป้องกันและอนุรักษ์ช้างป่าในพื่้นที่ป่าแก่งกระจาน โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการฯ และพลเอกนพดล  วรรธโนทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  Saturday, June 22, 2013


Pang Duern's tail has a wound by biting, our field staffs supposing that Pang Lampang bite Pang Duern  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีรายงานว่า จากการติดตามช้างพบว่า ปลายหางของพังเดือนขาด และจากการสังเกตของปลายหางที่ขาด  น่าจะเป็นจะเกิดจากการโดนกัด จึงคาดว่า น่าจะเป็นพังลำปางกัด

Friday, June 21, 2013


Other day of training, Our field staffs learn about braiding rope to be a supporter for sick elephant.
วันนี้เจ้าหน้าภาคสนามได้เรียนรู้การทำนำเชือกมาถักเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า "สะพาย-อก"  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับช่วยพยุงช้างที่ล้มป่วย

Pang LampangOur field staff is washing abscess wound at front left leg of Pang Lampang. เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังทำความสะอาดฝีที่ขาหน้าด้านซ้ายให้กับพังลำปาง

Thursday, June 20, 2013The National Elephant Institute of Thailand has hold Seminar about Elephant Care, this year The Foundation send 4 field staffs (2 from Lampang and 2 from Lopburi ) to join the training cause. Today they learn about medical care. 
สถาบันคชบาลแห่งชาติจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแลช้าง โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลำปาง จำนวน 2 คน และประจำจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมด้วย ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับยารักษาช้างทั้งแผนปัจจุบัน และสมุนไพร

Bear ClawWhen our field staff at Sublangka tracking elephants they found bear claw at jackfruit tree near Pangkaja area.
ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ออกติดตามดูแลช้าง ได้พบรอยเล็บของหมีบนต้นขนุน บริเวณปางกระจา ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ฝั่งตะวันตกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งคาดว่า น่าจะเป็นรอยเล็บของหมีขณะที่ออกมาหากินอาหาร

Wednesday, June 19, 2013

View of Doiphamaung

บรรยากาศบนยอดสันเขาที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าป่าเพื่อติดตามช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

Monday, June 17, 2013

Pang Mea Boonkeaw is living at Phaklang Mountain. พังแม่บุญแก้ว หากินอาหารอยู่ที่บริเวณเขาผากลาง
Mr.Somkit, our field staff at Sublangka take a picture of  Eld's deer clearly.  
นายสมคิด เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาออกติดตามช้าง พบละอง เพศผู้ออกมาหากิน และสามารถจับภาพเขาอันสวยงามของมันได้อย่างชัดเจน 

Pang May and Pangdokkaw and Pang Pompam live together at KM.2, Panghuey Mountain.  พังเมย์ พังดอกขาวและพังป๋อมแป๋ม หากินอยู่ด้วยกันบริเวณ กม.ที่ ๒ ด้านเขาพังเหย

Sunday, June 16, 2013

Pang May


Our field staff who closely observe Pang May reported that her breasts and belly enlarge.   เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี เฝ้าติดตามดูแลการเปลี่ยนแปลงของพังเมย์ ซึ่งขณะนี้พบว่า ท้องและเต้านมของพังเมย์ขยายมากขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี เฝ้าติดตามดูแลการเปลี่ยนแปลงของพังเมย์ ซึ่งขณะนี้พบว่า ท้องและเต้านมของพังเมย์ขยายมากขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

Thursday, June 13, 2013

Lodging at Pangheuy Mountain

.

Our field staffs are making tent at east-electrict fence for lodging place when they come here to cutting grasses around the fence.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรี ช่วยกันทำเต็นท์ ไว้เป็นที่พักสำหรับช่วงที่ต้องมาตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่มูลนิธิจัดทำขึ้น ระยะประมาณ ๔ กม

Wednesday, June 12, 2013

Pang Pompam, Pang May and Pang Ple enjoy playing mud in Sublangka Forest after raining
พังป๋อมแป๋ม พังเมย์และพังเปิ้ล กำลังมีความสุขอยู่กับการเล่นโคลนในป่าซับลังกา หลังมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว

Verterinarians at Elephant's Hospital, Lampang are washing Sidor Boonchu's wound at his tail. The veterinarian suppose that his tail was injured caused by fasten chain.
 ทางสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง ได้ทำการล้างแผลที่หางให้กับสีดอบุญชู ซึ่งจากบาดแผลนั้น ทางสัตวแพทย์สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากโซ่ที่พันลงมาบริเวณหางของช้าง และช้างอาจจะสะบัดทำให้ปลายหางเกิดขาด เนื่องจากบริเวณช่วงรอยขาดมีลักษณะเหมือนถูกกระชากอย่างแรง

สีดอบุญชู ได้รับบาดเจ็บบริเวณหาง ทำให้ส่วนท้ายของหางขาด ทางสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้าง จึงทำการเคลื่อนย้ายสีดอบุญชูมารักษาบาดแผลที่หาง เนื่องจากกลัวการติดเชื้อ

Tuesday, June 11, 2013

Pang Pompam has a happy day in young grasses field. 
พังป๋อมแป๋มกำลังกินหญ้าเพ็กอย่างมีความสุข

Pang Ple


Pang Ple lives at KM.2 on Panghoei Mountain.
พังเปิ้ลหากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๒ ทางด้านตะวันออกของเขาพังเหย

Monday, June 10, 2013 A baby elephant lives nearby her mother (Pang Jarunee) and adoptive mother(Pang Thongkam).ลูกช้างน้อยหากินอาหารอยู่กับแม่ช้าง "พังจารุณี" และพังทองคำ

มูลนิธิร่วม งานเสวนาPol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Elephant Reintroduction Foundation joins seminar about "Role of Development Organization With Elephant Conservation" with Khun Phet Manapravit, Conservation Manager of WWF-Thailand, Khun Pongpan Wichiensamut, Guiburi District chief officer, Khun Somchai Suthikulphanich, Broad of Director of Thai-bev at Fashion Hall, Siam Paragon   
พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เสวนาหัวข้อ บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน กับการอนุรักษ์ช้าง ร่วมกับคุณเพชร มโนปวิตร ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ WWF-Thailand, คุณพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายอำเภอกุยบุรี ตัวแทนมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ และคุณสมชัย  สุทธิกุลพานิช  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบพเวอเรจ จำกัด(มหาชน)   ลานแฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน 

When The Foundation send Pang Namfon to the forest, we move Plai Phat to to the hospital to treat his wound at left leg instead.
และหลังจากที่ส่งพังน้ำฝนแล้ว ได้เคลื่อนย้ายพลายพัทธ์ เข้าไปรักษาอาการป่วย และบาดเจ็บที่เท้าหน้าซ้าย ไปยังโรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปางต่อ เพื่อให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด


The Foundation moves Pang Namfon from Elephant's Hospital to Doi Phamaung forest to let her live peacefully in the forest. Pang Namfon was in the care of our field staff.
ในวันนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เคลื่อนย้ายพังน้ำฝนจากโรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง มาพักฟื้นที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แคมป์ 2 เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าในบั้นปลายชีวิต โดยเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด

Check Up Plai PhatMor Taweepoke, DVM check up Plai Phat before he has a meeting with our field staffs at Camp 1, Doi Phamaung Wildlife Sanctuary.
ก่อนการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ลำปาง นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช ได้เข้าไปดูอาการของพลายพัทธ์ และฉีดยาบำรุงให้กับพลายพัฒน์ด้วย

Found Pang Kammoonyai

Our field staffs try to track Pang Kammoonyai for long moment. Finally they found Pang Kammoonyai at Meakeang Creek area, she is healthy. 
เจ้าหน้าที่ได้ติดตามพังคำมูลใหญ่อยู่เป็นเวลานาน จนในที่สุดก็ได้พบกับพังคำมูลใหญ่ในป่าบริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยงป่า โดยพังคำมูลใหญ่มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี

Group Together

After Plai Udom went back to the forest, Pang Tukta and Pang Dara accept Plai Udom to their group.
และหลังจากนั้นไม่นาน กลุ่มของพังตุ๊กตา และพังดารา ก็รับพลายอุดมกลับเข้าไปอยู่ในป่าดอยผาเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Plai Udom

Plai Udom is healthy after we bring he back to the forest.
พลายอุดม มีร่ายกายสมบูรณ์แข็งแรง หลังจากที่มูลนิธิฯ นำกลับเข้ามาใช้ชีวิตตามธรรมชาติ

Pang Noon

Pang Noon lives in Doi Phamaung Wildlife Sanctuary with have alot of foods after raining.
พังนุ่น อาศัยอยู่ในป่าดอยผาเมือง ซึ่งในขณะนี้ฝนตกชุก ทำให้อาหารสำหรับช้างมีเพียงพอสำหรับให้พังนุ่นเลือกกินได้

Friday, June 07, 2013Our field staffs at Sublangka install Christmas decorations to the electric fence.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ช่วยกันติดเส้นสายรุ้งที่รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Wednesday, June 05, 2013

Plai ChompolPlai Chompol lives alone at KM.5, West side of the Sublangka forest. พลายชุมพล หากินอาหารอยู่บริเวณ กม. ที่ 5 ด้านฝั่งตะวันตกโดยลำพัง

Tuesday, June 04, 2013Mor Chalermchat (Mor Nil) , DVM visits to observe our elephants in  Sublangka Wildlife Sanctuary.
น.สพ. เฉลิมชาติ  สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ เข้าเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อสอบถามเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของช้างจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามพร้อมด้วยคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ 

Saturday, June 01, 2013

Sidor Adul Gets Well

Seedor Adul back to the forest on June 1, 2013.  Veterinarian allow him to go back to the forest after he get well.  
สีดออดุลย์ กลับเข้ามาอยู่ในป่าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 หลังจากที่สัตวแพทย์เห็นว่าสีดออดุลย์ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ขึ้น และให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าตามเดิม