Thursday, September 26, 2019

งานถ่ายทำภาพยนต์สั้น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทปกับคณะถ่ายทำภาพยนต์
Tuesday, September 24, 2019

ติดตามพฤติกรรมกลุ่มช้าง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ติดตามพฤติกรรมกลุ่มช้าง พบช้างพังนุ่น พังฝ้ายและพังคำดี บริเวณม่อนประจูดหลวง เวลา 15.30 น.

On September 23, 2019 our Lampang field staffs with Doiphamaung Wildlife Sanctuary's forestry track elephants and they found PangNhoon, Pang Fai and Pang Kamdee at Mon Prajood Laung.คณะถ่ายทำภาพยนตร์สั้น


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงานถ่ายทำภาพยนต์สั้น

On September 22, 2019 The Foundation field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary with the forestry have a meeting to plan with  doccumentary film's team.
ไร่ข้าวโพด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับแจ้งว่ามีรอยช้างออกมากินข้าวโพดที่่ช่องขี้เหล็ก บ้านตะเคียนโพรง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบรอยช้างลงมากินข้าวโพดเล็กน้อยเมื่อประมาณ 2 วันที่แล้ว

On September 21, 2019 Lopburi field staff was informed that found elephants tracks came to eat corn at Ban Takienprong. 
Saturday, September 21, 2019

สีดอสุทิน

เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้ออกเดินตรวจตามแนวรั้วด้านเขารวก พบสีดอสุทินจึงได้ผลักดันให้ช้างกลับเข้าป่าไปทางด้านปางกะจา

On September 20, 2019 our Lopburi field staffs surveyed around the suffifiecncy electric fence at Rouk Mountain, they found an elephant (Sidor Suthin) and they fetch Sidor Suthin back to the forest at Pangkraja.  Tuesday, September 17, 2019

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้าง พบช้างจำนวน 1 ตัวคือ พังสว่าง บริเวณห้วยผาโมง

On Septerber 15, 2019 our Lampang field staffs found Pang Sawang at Hui Pamong while they were tracking elephants in Doiphamaung Forest.
Monday, September 16, 2019

ปรับถนนลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้นำรถไถมาปรับสภาพผิวทางลาดตระเวนจากแคมป์ 1 ไปยังแคมป์ 2 เพื่อให้สามารถเดินทางระหว่างกันได้
On September 12, 2019, Lopburi field staff hired a tractor to clear and adjust road surface from Camp1 to Camp2.     Wednesday, September 11, 2019

หุ่นฟาง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับประธานเครือข่ายแม่เลียงพัฒนาและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยาม ช่วยกันทำหุ่นฟางที่บริเวณจุดสกัดแม่เลียงพัฒนา

On September 10, 2019 our Lampang field staffs with Mealieng Phattana People Network and Meayam Forest Protection Unit help to make a straw puppet at the Mae Liang Pattana extraction point.Tuesday, September 10, 2019

เดินสำรวจเฝ้าระวังช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เดินสำรวจเฝ้าระวังบริเวณแนวป่าด้านหลังโรงเรียนโคกกรวดวิทยาคม ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี เนื่องจากเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่กำลังออกฝัก ซึ่งปรากฎว่าไม่พบรอยช้างออกนอกพื้นที่ที่บริเวณนี้

Our Lopburi field staffs survey around the boundary of the forest at Ban Kokkrod, Tambon Yangsao, Wichienburi District which the corns are planting pod. They have no found any trails of elephants there.
ตามพังลำปาง

หลังจากที่พังลำปางได้หลุดจากโซ่ที่ผูกไว้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงติดตามพังลำปางกลับไปยังจุดที่ผูกเลี้ยงดังเดิม 

After breaking the chain, Pang Lampang was fetched to the place and chained  again.Monday, September 09, 2019

สำรวจด้านบ้านโคกกรวด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ออกตรวจบริเวณแนวป่าด้านบ้านโคกกรวด ซึ่งไม่พบร่องรอยช้างทางด้านนี้ 

Our Lopburi field staffs survey the forest area around Ban Kokkrod which did not find trails of elephants on this side.   
ทีมงานสารคดี

วันที่ 7 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พาคณะผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเข้าพื้นที่เพื่อบันทึกและเก็บภาพในป่าซับลังกาบริเวณกิโลเมตรที่ 8

On September 7, 2019 our Lopburi field staffs led team of documentary producer to record video in Sublangka Forest at Km.8.

Thursday, September 05, 2019

โครงการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปางและคุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมการประชุม เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

On September 4, 2019 Khun Suwaporn Thanasan our Coordinator Chaing Mai - Lampang Office and Khun Subin Jamintha, Assistant Coordinator Chaing Mai - Lampang Office join the meeting " Network of prevention and Monitoring Elephants" at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.Tuesday, September 03, 2019

ตรวจรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าพื้นที่ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง พบมีกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Our Lampang field staffs checked the sufficiency electric fence at the Elephant Research and Monitoring Center, Lampang, found the electricity can be used normally.