Friday, September 30, 2016

เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง และ น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิ เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Wednesday, September 28, 2016

ติดตั้งกล้องห้วยแม่สะป๊วดเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง เดินทางเข้าไปยังลำห้วยแม่สะป๊วดเพื่อติดตั้งกล้องดักจับพฤติกรรมช้าง บริเวณลำห้วยแม่สะป๊วด จ.ลำพูน

Monday, September 26, 2016

บ้านผาด่าน


นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานคริสต์มาสแก่เยาวชนหมู่บ้านผาด่าน

บ้านแม่เลียงพัฒนานายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ชดใช้ค่าเสียหายแก่หมู่บ้านแม่เลียงพัฒนาที่ได้รับความเสียหายจากการที่ช้างออกนอกพื้นที่

Friday, September 23, 2016

ตู้รับบริจาค

เปิดตู้รับเงินบริจาคที่เซนทรัล สาขารามอินทรา ซึ่งเป็นตู้ที่ทางเซนทรัลจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินของมูลนิธิฯเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย

ปางช้างแม่สา

ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิ, นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ลำปาง, นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง เดินทางไปยังปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจร่างกายช้างที่ปางช้างแม่สาต้องการบริจาคแก่มูลนิธิฯ เบื้องต้น
ออกติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้าง "พังจันดี" ทางฝั่งเขาพังเหย

Tuesday, September 20, 2016

 พังดอกขาว  พังเมย์และลูกตัวที่ 2 (พังแพท) หากินอยู่ด้วยกันบริเวณกิโลเมตรที่ 3 ฝั่งตะวันออก

Monday, September 19, 2016

ประชุมวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเชียงใหม่-ลำปาง และ นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

Saturday, September 17, 2016

ซ่อมแซมพลับพลา

ผู้รับเหมาเริ่มเข้ามาซ่อมแซมฝ้าเพดานศาลาอเนกประสงค์ที่ถูกลมพายุพัดเสียหายเมื่อเดือนมกราคม 2559 ให้อยู่ในสภาพดีและแข็งแรงมากขึ้น โดยมูลนิธิฯให้ทำเป็นโครงเหล็กและยึดกับเสื่อรำแพนเลย เนื่องจากพื้นที่ซับลังกา ลมจะพัดแรงมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งการซ่อมแซมในครั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากบริษัท เบทราโก จำกัดลายตระเวนความเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรี ออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งหมู่บ้านโนนสวรรค์ และช่วยกันปรับพื้นดินที่สไลด์ลงมาบนเส้นทางสำหรับใช้ลาดตระเวนบริเวณหน่วยซับหวายThursday, September 15, 2016

รับเงินบริจาค

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งตู้รับบริจาตที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งไทยและต่างชาติได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสังคม โดยในปีนี้จากการเปิดตู้รับบริจาคแล้วสามารถสนับสนุนได้ 23 มูลนิธิๆ ละ 97,315.26 บาท ในการนี้คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ เป็นผู้แทนจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุม AOT 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

Wednesday, September 14, 2016

น้ำป่าไหลหลาก ลำปางน้ำป่าไหลหลากบริเวณแคมป์ 1 แม่ป๋อนและแคมป์ 3 แม่ปู ลำปาง

ประชุมผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ประชุมหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าซับลังกาและป่าดอยผาเมืองร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รั้วลวดหนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกันซ่อมแซมรั้วลวดหนามบริเวณจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาล หลังจากพังนุ่นและพลายอุดมออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหายบริเวณนั้น

Monday, September 12, 2016


วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบพังแม่บุญแก้ว และพังพรชิตาเดินอยู่บนถนนที่ใช้สำหรับลาดตระเวนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 10

Sunday, September 11, 2016

โป่งเทียม
Elephant Reintroduction Foundation and students from  Faculty of Veterinary Medicine,Chiang Mai Universitity discuss about making a salt lick for elephants in Doiphamaung Wildlife Sanctuary.

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯร่วมกับ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสร้างโป่งเทียมเพื่อช้าง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ณ แคมป์ 2 ลำปาง

Saturday, September 10, 2016


พิธีปิดโครงการสอนน้องรักษ์ป่า
Khun Wason Klomjinda chief of Sublangka Wildlife Sanctuary present certificate to students that they join the project.
คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนทำพิธีปิดเมื่อวานนี้

Friday, September 09, 2016

โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ปี 2559
Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary give knowledge to students about elephants and nature in the project "Teach Children to Love the Forest '2016".
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่เด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายตาม "โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ปี 2559" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย สนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


พบปะรับทราบความเคลื่อนไหว
Appointment with Mr.Anan Prasertvimol and Mr. Suphachai Keresrisakul, our Lopburi field staff today for clearing expense and meeting.
วันนี้นัดตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี (นายอนันต์ ประเสริฐวิมล และนายศุภชัย คีรีศรีสกุล) มาพบปะเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว และเคลียร์ค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี

Thursday, September 08, 2016

พังนุ่นและพลายอุดม

Pang Noon and Plai Udom came to Highway Service Center at 8.00 PM on September 7, 2016.   
พบพังนุ่นและพลายอุดมออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหายบริเวณศูนย์บริการทางหลวง เมื่อคืนวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 20.00 น.

Tuesday, September 06, 2016

แคมป์ 3 (แม่ปู) ลำปาง

Our Lampang field staff at camp 3 wash a wound and take care Sidor Adul that he just came from Elephant Hospital and keep the camp tidy.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกันดูแลและทำแผลแก่ช้างสีดออดุลย์ที่พึ่งออกจากโรงพยาบาลช้าง และร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบ ๆ แคมป์ที่พัก