Tuesday, March 31, 2020

เครื่องจักรเริ่มเข้าพื้นที่สร้างรั้วไฟฟ้า

วันนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรั้วไฟฟ้าได้นำรถแบคโฮร์เตรียมเข้าพื้นที่ที่จะสร้างรั้วไฟฟ้าทางด้านทิศตะวันตกของเขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Today, an electric fence construction company brought a backhoe to the area to build an electric fence on the west side of the Sublangka Wildlife Sanctuary, Lop Buri Province.

Monday, March 30, 2020

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณอ่างแม่ปู (บ่อดินดำ) ซึ่งขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

On March 29, 2020, our field staff in Lampang province have repaired a sufficiently electric fence at the Mae Pu reservoir (Bu Din Dam), which now operate as normal.ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเข้าป่าติดตามช้างบริเวณอ่างเก็บน้ำแแม่เกี๋ยง

On March 27, 2020 our Lampang field staff with the forestry of  Doiphamaung Wildlife Sanctuary track elephants at Meakieng Reservoir area.

พลายสุขุม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ติดตามช้างในป่าพบพลายสุขุมอาศัยอยู่บริเวณห้วยเบิก ห้วยหมากและห้วยแม่คา ในท้องที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง หลังจากที่ไม่ได้พบพลายสุขุมมาเป็นเวลานานพอสมควร

Our Lampang field staff tracking the elephants in the forest, found Plai Sukhum, living in the Huai Boek area. Huai Mak and Huai Mae Kha in Hang Chat district, Lampang province, after not having met Plai Sukhum for a long time.


Sunday, March 29, 2020

สีดอสุทิน

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบจุดที่ช้างเดินเหยียบท่อ ที่บ้านลำเจา พบว่าเป็นสีดอสุทินเพียงตัวเดียวที่เดินไปมาระหว่างบ้านลำเจา(ด้านหลังหน่วยพิทักษ์ป่าลำเจา) และบ้านวังใหญ่

On 29 March 2020, our Lopburi field staff inspected  where the elephant stepped on the pipe at Ban Lamjao, found that it was the only Sidor Sutin walking between Ban Lamjao (behind the Lamjao Forest Protection Unit) and Ban Wang Yai.
ระดับน้ำลดลง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้รายงานว่าระดับน้ำในสระลดลง แต่ก็มีหญ้าขึ้นใหม่ให้สัตว์ป่ากิน และพบรอยเท้าหมีแม่ลูกที่ริมสระด้วย และจากการตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่หน่วยซับหวายพบว่าทำงานปกติ

Our Lopburi field staffs reported that the water level in the pool decreased. But there is a new grass for wild animals to eat And found the footprints of the mother and baby bear by the pool.  From the inspection of the sufficiency electric fence, it was normal operation.

Friday, March 27, 2020

ต้นไม้ล้มขวางทางลาดตระเวณ

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางลาดตระเวณ จากแคมป์1 ต้นน้ำไปหน่วยซับหวาย

On March 27,  2020 our Lopburi field staffs cut a fallen tree blocking the road from camp 1 to Subwai Camp.


เฝ้าระวังช้างบ้านหินดาด

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เฝ้าระวังช้างที่บ้านหินดาด ซึ่งคืนนี้ไม่พบช้างออกทางด้านนี้

On March 25, 2020 Our Lopburi field staffs camp over night at Ban Hindad, but there is no elephants come out this night.


Thursday, March 26, 2020

เล่นน้ำคลายร้อน

เจ้าหน้าที่่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้พบช้างจำนวน 4 ตัว ได้แก่ พังคำดี พังดุ พังนุ่น และพังฝ้าย (ลูกพังนุ่น) ลงมากินน้ำและลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่บริเวณสระ 2 ของแคมป์ 1 (แม่ปอน)

Our Lampang field staff found 4 elephants, Pang Kamdee, Pang Noon, Pang Duh and Pang Fai (Pang Noon's baby) come to play water at Pond2 with happiness.

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง-อุทยานแห่งชาติภูพาน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ หน่วยสกลนคร เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูพาน และชาวบ้านร่วมกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่บ้านสร้างค้อ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

Our field staffs at Sakol Nakorn, Phu Phan National Park and the villagers together build a sufficiency electric fence, a distance of 2 kilometers at Ban Sang Kho, Phu Phan National Park, Sakon Nakhon Province.Wednesday, March 25, 2020

รั้วไฟฟ้าชั่วคราว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราวที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูแล้งจึงทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงลดลง

On March 24,  2020, the Foundation's field staff at Lampang Province together with the staff of Mae Kieng Forest Protection Unit build a temporary sufficiency electric fence at the area of the Mae Kieng reservoir for a distance of 250 meters to prevent elephants go outside the area. Due to the dry season, the water level in the Mae Kieng reservoir has decreased.


Tuesday, March 24, 2020

ต้อนช้างเข้าป่า

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันต้อนช้างพังสุพรรษาและพังนงนุชกลับเข้าป่า เนื่องจากช้างทั้ง 2 ตัว ได้ออกมานอกพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเวียงใต้

On March 23, 2020 our Lampang field staff help to fetch 2 elephants, Pang Supansa and Pang Nong Nooch back to the forest because both elephants have come outside the area of Ban Wiang Tai.
พบช้างกลางทุ่งนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง ได้ช่วยกันต้อนช้างจำนวน 2 ตัว ได้แก่ พังนงนุชและพังปานดาว ที่พบบริเวณกลางทุ่งนาในพื้นที่ของหมู่บ้านทุ่งหลวง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On March 23, 2020  Our Lampang field staffs join with Mea Kieng' forestry unit fetch 2 elephants (Pang Nongnooch and Pang Pangdao) from rice field at Ban Thongluang, Tambon Maungyao, Hangchat District, Lampang Province back to the forest.


Monday, March 23, 2020

สีดอสุทัศน์อาบน้ำ

อากาศร้อนสีดอสุทัศน์จึงลงเล่นน้ำในสระ กม.10 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Sidor Sutas enjoys playing in water at kilometer 10 , Sublangka Forest.  
ผลักดันช้างที่บ้านลำเจา จ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ผลักดันช้างจากด้านหน่วยพิทักษ์ป่าไม้ลำเจาเข้าป่าลึกทางด้านเขาแหลม โดยเจ้าหน้าที่รายงานว่าช้างออกมาหากินน้ำที่ไม่มีเพียงพอในป่าเนื่องจากปีนี้แห้งแล้งอย่างมาก

On March 23, 2020, our Lopburi field staff has pushed elephants from the Lamchao Forest Protection Unit into the deep forest on the Khao Laem side. The staff reported that elephants came out to find insufficient water in the forest because this year was very dry.

ชาวบ้านพบช้างที่บ้านวังใหญ่ จ.ชัยภูมิ

เวลาประมาณ 01.30 น. ของคืนวันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกที่บ้านวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงไปตรวจสอบ พบว่าเป็นช้างกลุ่มพังหัวดีซี่งได้มุ่งหน้าไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าลำเจา  โดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

Around 1:30 am on the night of March 22, 2020, was informed by villagers that there were elephants leaving at Ban Wang Yai, Wang Thong , Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum. Field staff then went to inspect. Found that the group of elephants (Pang Huadee), which headed for the Lam Chao Forest Protection Unit Without damage occurs.Thursday, March 19, 2020

กลุ่มช้างพังหัวดี

เวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่18 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้พบกลุ่มช้างพังหัวดี ซึ่งมีประมาณ 10 ตัว  ที่สวนมะม่วงของชาวบ้าน และเดินต่อไปยังสวนผัก เจ้าหน้าที่จึงจุดประทัดไล่ผลักดันเข้าป่า ทำให้ช้างวิ่งชนรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงกลับเข้าป่าไป  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมรั้วเรียบร้อยแล้ว

Around 9 pm on March 18, 2020, Foundation staff Lopburi Province met a group of 10 elephants (Pang Huadee's group) at the mango orchard of the villagers And walked towards the vegetable garden. The staff then lit firecrackers and pursued them into the forest. Causing the elephant to run into the electric fence sufficiently back into the forest, which the staffs have already repaired the fence.

ช้างออกด้านบ้านลำพาส

รุ่งเช้าวันที่ 18 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านลำพาส หลังจากที่กลุ่มช้างได้ออกไปทำต้นผลไม้ไม้ โอ่งน้ำ และท่อน้ำเสียหายเมื่อคืนเวลาประมาณตีสอง

In the morning of March 18, 2020, Lopburi field staffs went to inspect the area of Ban Lampas. After the elephants went out to damage fruit trees, water jars and water pipes last night at about 2 am.

Wednesday, March 18, 2020

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง ลงพื้นที่สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อเตรียมการจัดสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราว บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

Lampang field staff, together with the staff of Mea Kieng Forest Guard Unit go down to explore the area to build a temporary sufficiency electric fence  in the area of Mae Kieng reservoir.

ย้ายรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันย้ายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณสระ 1 ของพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) เพื่อให้ช้างลงมากินน้ำได้สะดวก เนื่องจากระดับน้ำในสระ 1 เริ่มลดลง

On March 17, 2020,our field staffs of the Lampang Province helped to move the sufficiency electric fence at Pond 1, Camp 1 (Mae Pon)  so that elephants could easily come down to drink water. Because the water level in Pool 1 began to decrease.