Monday, September 28, 2020

ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

วันที่ 27 กันยายน 2563 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ และผศ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด กรรมการมูลนิธิฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับการดูแลช้างในพื้นที่ ที่สำนักงานภาคสนามมูลนิธิฯ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On September 27, 2020, Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of the Elephant Reintroduction Foundation, Khun Pichai Chantaveerachat, Director of the Foundation. Ms. Thaweepok Angkhavanich, DVM, Director of the Foundation And Asst. Prof. Dr. Chalermchart Somgird, Director of the Foundation meeting about taking care of elephants in the area, at the Foundation Field Office Sublanka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.
 


 

พังจันดีออกจากโรงพยาบาล

เช้าวันนี้พังจันดีได้ออกจากโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง เพื่อไปพักฟื้นบริเวณแคมป์ 1 (แม่ปอน) เนื่องจากขณะนี้บาดแผลดีขึ้นแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้พาพังจันดีข้ามถนนไปยังแคมป์ 1 (แม่ปอน)

This morning, Pang Jandee was discharged from the Elephant Hospital, Elephant National Institute , Lampang Province to recover at Camp 1 (Mae Pon) as the wound has now improved The Foundation field staff in Lampang Province took Pang Jandee across the road to Camp 1 (Mae Pon).


ร่วมทำฝาย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง,  เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง,  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน และกลุ่มนักปั่นจักรยาน ร่วมกันทำฝายบริเวณน้ำตกแม่ผามุง

On September 27, 2020, our Lampang field staff, Hua Thung Forest Protection Unit officers, Mae San Subdistrict Administrative Organization staff And cyclists jointly make a check dam at Mae Pha Mung Waterfall.
พลายตะวัน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ติดตามช้างในป่าพบพลายตะวันหากินอยู่บริเวณห้วยแม่ใน (ห้วยสวนเมี้ยง) ในท้องที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On September 25,2020 our Lampang field staff track elephants in the forest found Plai Tawan at Mea-Nai Creek, Hangchat, Lampang Province. 

Friday, September 25, 2020

เยี่ยมหัวหน้าวสันต์

วันที่ 25 กันยายน 2563 คุณเปรมจิตร  เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าเยี่ยมคุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี หลังรับการผ่าตัดและรักษาที่ ร.พ.รามาธิบดี 


 

Thursday, September 24, 2020

รอยเท้าช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองว่าพบรอยเท้าช้าง บริเวณทุ่งหญ้าแม่เกี๋ยง 

Our Lampang field staff was informed by Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary officials that elephant footprints were found at Mae Kiang grassland area.

Wednesday, September 23, 2020

ติดตามช้างกลุ่มพังโดเรมี

วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ออกติดตามช้างกลุ่มพังโดเรมีทางด้านตะวันออกของป่าซับลังกาฝั่งเขาพังเหย
On September 23, 2020, our Lopburi field staff have tracked Pang Doremi's group on the eastern side of Sublangka Fourest.  

Monday, September 21, 2020

ปรับปรุงถนน

เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดดินสไลด์ทับถนนบริเวณทางชันช่วงต้นน้ำลงไปหน่วยซับหวาย จึงต้องใช้รถไถปรับถนน จนสามารถสัญจรได้สะดวกดังเดิม

Due to continuous heavy rain, the land slides over the road in the steep slope at Camp2, (Sublangka Forest0 into the Subwai unit. Therefore need to use a tractor to adjust the road until able to travel easily as before.


 

ติดตามช้างกลุ่มพังจารุณี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ติดตามช้างกลุ่มพังจารุณีในป่าซับลังกาเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและสุขภาพช้าง แต่ยังไม่พบกลุ่มช้างแต่อย่างใด

On 20 September 2020, the Foundation field staff Lopburi Province tracked Pang Jarunee's group to monitor their orderliness and health. But still haven't found any group of elephants
 

ปลูกต้นไม้

เช้าวันที่ 20 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลพบุรี ช่วยกันปลูกป่าบริเวณสระสอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On September 20, 2020, our Lopburi field staff grow the forest with Sublangka Wildlife Sanctuary officer at Pond 2.   

Saturday, September 19, 2020

ติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีออกติดตามช้างในป่าซับลังกา พบกลุ่มช้างพังจารุณีซึ่งมีอยู่หลายตัว แต่สามารถเก็บภาพได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

Our Lopburi field staffs track elephants in Sublangka Forest, found Pang Jarunee's group but they can only take some photos.

Friday, September 18, 2020

แบ่งกำลังเฝ้าระวังช้าง

วันที่ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้แบ่งกำลังออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนออกตรวจเฝ้าระวังช้างบริเวณเขตติดกับไร่ของชาวบ้านด้านต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

On September 16, 2020, our Lopburi field staff together with forest officials at the Sublanka Wildlife Sanctuary  were divided into 3 groups, 3-4 people for each group to inspect the elephants in the area of the villagers' farms in Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumpol District, Chaiyaphum Province.

 

Thursday, September 17, 2020

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ซ่อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณหลังศูนย์วิจัยฯ เป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ

Our Lampang field staff restore the sufficiency electric fence behind Research Centre. 
Wednesday, September 16, 2020

ติดตามช้างฝั่งลำพูน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามช้างบริเวณบ้านทาดอยแก้ว จ.ลำพูน

On September 15, 2020, our Lampang field staffs tracked elephants at Ban Tha Doi Kiew, Lampoon Province. 

ช้างออกที่ด้านทิศใต้ของซับลังกา

วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกมาไร่อ้อยชาวบ้าวที่ฝั่งทิศใต้ด้านที่ทำการเขตฯ จึงช่วยกันติดตามช้าง จากร่องรอยช้างได้มากินอ้อยเพียงเล็กน้อยและกลับเข้าไปในพื้นที่ป่าแล้ว ซึ่งคาดว่าช้างตัวนี้คือพลายฉลาด

On September 14, 2020, our lopburi field staffs were informed that an elephant came out to the sugarcane plantation on the south side of the Sublanka office. Therefore they follow the elephants, from the trace, the elephants have eaten a little sugarcane and have returned to the forest area. Which is expected that this elephant is Plai Chalard.

Tuesday, September 15, 2020

ร่วมทำแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองช่วยกันทำแหล่งน้ำบริเวณแม่ปู (แคมป์3)

On September 14, 2020 our Lampang field staff with Doi Phamaung Wildlife Sanctuary join to build a check dam at Meapoo Creek. 

Monday, September 14, 2020

ลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูช้างบริเวณแม่สะป้วด (ห้วยแม่วะ) จ.ลำพูน

On September 13, 2020 our Lampang field staff checked the area of Mea Sapod Creek to observe an elephants.
Sunday, September 13, 2020

เฝ้าระวังช้าง

คืนวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกเฝ้าระวังช้างพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ด้านทิศเหนือของป่าซับลังกาบริเวณรอยต่อไร่ข้าวโพด เนื่องจากตรวจพบว่ามีช้างออกมายังไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน 

Night of September 11, 2020, our Lopburi staff has set out to observe elephants with a forest officer on the north side of  Sublanka Forest along the corn field boundary. Because it was discovered that an elephant had come to the villagers' corn fields.


คนไทยดวงใจสีเขียว สอนน้องรักษ์สัตว์ป่า

ต่อเนื่องจากวันที่ 12  กันยายน 2563 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร จัดอบรมโครงการคนไทยดวงใจสีเขียว สอนน้องรักษ์สัตว์ป่า ตามแนวประราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่เยาวชนที่อาศัยรอบเขตอุทยานฯ พิธีกรให้ความรู้โดยรศ.ดร.น.สพ. ฉัตรโชติ ทิตาราม  น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช และ ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลกนคร 

On September 13, 2020, Elephant Reintroduction Foundation with Phupan National Park held the project " KhonThai Dongjai Si Keaw - Teach Children to Conserve Wildlife" knowledge presented by Assoc. Prof.Dr.Chatchote Thitaram DVM., Dr.Taweepoke Angkwanit DVM. Assist. Prof.Dr.Chaleamchat Somgird DVM., Phupan National Park , Sakol Nakron Province.