Thursday, September 29, 2011

Giant Python at Sublangka Wildlife Sanctuary. งูเหลือมใหญ่มาก ๆๆๆๆๆๆ ในป่าซับลังกา

Tuesday, September 27, 2011

Flood

Overflow at Sublangka Wildlife Sanctuary.  ซับลังกาทันสมัยน้ำท่วมแล้วไปไหนไม่ได้

Friday, September 23, 2011


Pang Duern takes care her young elephants (Pang Dao and Pang Narak). She is warning her children not to go into a creek. 
แม่เดือนจ้าพวกหนูอยากเล่นน้ำค่ะ : พังเดือนคอยระวังไม่ให้พังดาวและพังน่ารักลงเล่นหลังจากที่ฝนตกลงมาในป่าซับลังกา

Tuesday, September 20, 2011


A picture from the deep of Doiphamaung Forest, Lampang.
ภาพถ่ายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์บริเวณใจกลางป่าดอยผาเมือง
There are banana trees which our elephants have ever eaten them, our field staffs  found young banana begin to grow again.  สภาพของต้นกล้วย ที่ช้างเคยเข้าไปกิน เห็นได้ว่า มีหน่อกล้วยเกิดขึ้นใหม่ตรงใจกลางของต้นกล้วย

Along the way of surveying to the village our team found cattle all the way. 
ระหว่างทางที่เดินสำรวจทางเข้าไปในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้พบกับวัว ควาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงตลอดทางเดิน
There are villagers (Ban Measangea and Ban Dan) who live in the middle of  Doi Phamaung Forest inform that our elephants ate their banana trees and bamboo on Friday. There for today Mr. Subin Jumintha and other field staffs at Lampang  with rangers survey haedwater area to observe that place.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ นำโดยนายสุบิน จำอินถาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าไปสำรวจพื้นที่บริเวณต้นน้ำหมู่บ้านแม่สะแง๊ะ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางป่าเขตรักษาพันธุ์ส้ัตว์ป่าดอยผาเมือง  ตามที่ชาวบ้านได้แจ้งว่ามีช้างเข้าไปกินต้นกล้วยหรือต้นไผ่ที่อยู่ในบริเวณต้นน้ำได้รับความเสียหายเมื่อครั้งที่มีการพบปะชาวบ้านในวันก่อน

Sunday, September 18, 2011

Pang Yai Passed Away

After Pang Yai had been sick for a few months because of her old age (nearly 70 years old)  she passed away  at 02.00 AM in Sublangka Forest. Our field staffs pray to her spirit then bury her body in the forest. 
หลังจากที่ร่างกายได้ทรุดโทรมลงเนื่องจากความชราตามอายุของช้างและทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ทำการดูแลโดยสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา วันนี้เวลาประมาณ 02.00 น. พังใหญ่ได้จากไปอย่างสงบ ทางมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีรดน้ำขอขมาแก่พังใหญ่และพิธีปัดไพลตามประเพณีของคนดูแลช้าง หลังจากนั้นจึงได้ทำการฝังกลบร่างของพังใหญ่ในป่าซับลังกา

Friday, September 16, 2011

Friendship

Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Elephant Reintroduction Foundation and Mor Tom or Doctor Taweepoke Angkawanich , our consulting veterinarian join with Khun Wirot Rotjanajinda, Head of Doiphamaung Wildlife Sanctuary visit villagers at Phadan and Thasangea village, Maetha District, Lampon Province to publicize our project to them and making a good relationship.
ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดย พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย น.สพ.ทวีโภค อังควานิช น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด ร่วมกับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง โดยนายวิโรจน์ โรจนจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าเยี่ยมชาวบ้านหมู่บ้านผาด่าน และหมู่บ้านแม่สะแง๊ะ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ และพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยผาเมือง

Pang Wadsana Joins The Foundation

Today Elephant Reintroduction Foundation receives a new elephant (Pang Wadsana) from Surin Province to join our project at Sublangka Wildlife Sanctuary. Khun Ruttanaporn, our Accountant of The Foundation presents a cheque to elephant's owner (Mr.Banyong) at Lopburi Branch Office.
วันนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับช้างตัวใหม่คือ "พังวาสนา" เข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีคุณรัตนาภรณ์ สียิ่ง เจ้าหน้าที่บัญชีเป็นตัวแทนในการรับมอบช้างเข้าร่วมโครงการฯ

Wednesday, September 14, 2011

Phupan National Park

Pang Nimnual in Phupan Forest. พังนิ่มนวลกับชีวิตในป่าภูพาน

We Love Mud

Elephants in Sublangka Forest are having fun in a mud bath after heavy rain. ฝนตกเลยเล่นโคลนซะเลย

Tuesday, September 13, 2011

Robinson-Arrow Donate 4th Elephant


Khun Boonkeart Chokwatana and Khun Sompol Chaisirirot from ICC International Public Co.,LTD (Arrow)  with Khun Preecha Aekkunakul from  Robinson Department store donate Pang Valentine to Elephant Reintroduction Foundation at Maeyao National Reserve Forest, Lampang.
ทางคณะผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ โดย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา และคุณสมพล ชัยสิริโรจน์ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดยคุณปรีชา เอกคุณากูล ร่วมกันบริจาคช้างชื่อ "พังวาเลนไทน์" เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาวจังหวัดลำปาง


Wednesday, September 07, 2011

Plai Somrak and Pang Pornchita พลายสมรักษ์กำลังจีบพังพรชิตา

Monday, September 05, 2011

Preparing for Elephant's Donation Ceremony

Our field staff at Lampang Camp cleaning Sala (pavilion) and the area nearby to welcome  the group of Arrow and Robinson. 
เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์ และรั้วกั้นช้างก่อนมีงานพิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ของคณะผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

Plant Elephant's Food at Panglha

Elephant Reintroduction Foundation at Lampang joins "Plant Elephant's Food" with students from faculty of veterinary medicine, Chiangmai University at Panglha Elephant Care Center, Lampang Province.   
ทางมูลนิธิฯ เข้าร่วมโครงการปลูกพืชอาหารช้างร่วมกับทางนักศึกษาคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ศูนย์บริบาลช้างปางหละ จังหวัดลำปาง

Saturday, September 03, 2011

THE ERAWAN GROUP

THE ERAWAN GROUP arrange the activity to plant elephant's food (banana tree) in Subkangka Wildlife Sanctuary.
คณะพนักงาน ดิ เอราวัณ ทำกิจกรรมปลูกป่า (กล้วยป่า) ให้กับช้างและสัตว์ป่าอื่น ๆ ในป่าซับลังกาตามโครงการ "ปลูกป่าให้ช้าง"

Friday, September 02, 2011


Day 3 : students receive certificate after training  and they take a group picture  for a memorial. 
กิจกรรมวันที่ 3 : มอบใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรมฯ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

Thursday, September 01, 2011

Day 2: students learn in the real forest to improve their skill.
กิจกรรมวันที่ 2 :  กิจกรรมเสริมทักษะความรู้และการปฏิบัติจริงจากเจ้าหน้าที่่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา