Wednesday, October 31, 2018

ตามช้างกลางดึก

เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ จึงติดตามช้างกลับเข้าป่าพบเป็นช้างกลุ่ม 2 ตัว คือพังดอกรักและพังวาเลนไทน์

Last night, our Lampang field staffs were informed that elephants went out of the area so the staff tracked them then found 2 elephants (Pang Dokrak and Pang Valentine)  and fetched them back to the forest.ตามช้างกลุ่มพังวาสนา

วันนี้ได้รับแจ้งจากหน่วย ขสป. เขารวก ว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ทั้งแคมป์ 1 และแคมป์ 2 จึงร่วมกันออกติดตามและผลักดันช้างให้กลับเข้ายังพื้นที่ป่า คาดว่าเป็นกลุ่มพังวาสนาเนื่องมีหลายตัว (ประมาณ 6 ตัว)แต่ไม่มีการเสียหายใดๆ

Today our Lopburi field staffs were informed by Ruak Mountain Substation there are  elephants outside the forest, so the staffs both Camp1 and Camp2 rush to fetch 6 elephants back to the forest, (Pang Wadsana's group) but no damage this time.
Tuesday, October 30, 2018

ขุดลอกสระน้ำ

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ดำเนินการขุดลอกสระน้ำบริเวณแม่ป๋อน (แคมป์1) เนื่องจากสระน้ำตื้นเขินและมีตะกอนทับถม

The Foundation dredged a pond at Meapon (Camp1) to clear out sediment and sand in the pond.

Monday, October 29, 2018

ดูแลความเรียบร้อยรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 25561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ทั้งแคมป์ 1 และแคมป์ 2 ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านฝั่งปางกระจา

Our Lopburi field staff both Camp1 and Camp2 help to cut high grass along the sufficiency electric fence at Pangkraja area on October 27, 2018.


Thursday, October 25, 2018

ดูแลความเรียบร้อย

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยจำบ่อแป้นเพื่อให้กระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ

Today Our Lampang field staffs check up sufficiency electric fence at Jambuapan Creek area.


พังบัวคำและพลายบัวขาว

เมื่อวานนี้เจอพังบัวคำพาลูกชาย (พลายบัวขาว) เดินเล่นอย่างสบายใจอยู่ช่วงประมาณกิโลเมตรที่ 2

Pang Buakam and her son (Plai Buakao) went for a walk at Km.2, Sublangka Forest.  


สะพานชำรุด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันซ่อมสะพานที่ชำรุดเนื่องจากน้ำเซาะในช่วงฤดูฝน

Our Lopburi field staffs restored wood bridge which it  broke because of erosion after rainy season.


Friday, October 19, 2018

คาดว่าเป็นพลายสุทิน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยต้นน้ำลำสนธิ ได้ออกติดตามช้างออกนอกพื้นที่ที่หมู่บ้านวังใหญ่ จากพิกัดที่ 0749191 / 1747066 ถึงพิกัดที่ 0749858 / 1746066 พบแต่ร่องรอยช้างที่เดินผ่านแต่ไม่พบตัวช้าง แต่คาดว่า น่าจะเป็นพลายสุทินอีกเช่นเคย

On October 18, 2018, our Lopburi field staffs with Sublangka Wildlife Sanctuary's ranger (Lamsonthi Substation) tracked elephants at Ban Wangyai Location: 0749191/1747066 to 0749858/1746066. But they found only trails of elephant, this elephant could be Plai Suthin as ever. Thursday, October 18, 2018

เห็บระบาด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี (แคมป์ 1) ช่วยกันพ่นยาฆ่าเห็บที่มากันอย่างชุกชุม

Our Lopburi field staff is spraying ticks, the ticks are overspread at this time in Sublangka forest. 
Wednesday, October 17, 2018ช่วงเช้าวันที่ 16 ตุลาคม 61 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกบริเวณบ้านวังใหญ่ เจ้าหน้าที่ตามไปสำรวจ พบเพียงรอยมากินอ้อยที่ชาวบ้านปลูกไว้ แต่ไม่พบตัวช้าง คาดว่าช้างคงกลับเข้าป่าไปแล้ว

On  October 16, 2018, our Lopburi field staff was informed that elephant went out at Ban Wangyai, so the staff went to survey. They found trails of elephant come to eat sugar cane but did not meet elephants, expected that the elephant already went back to the forest.  

งานดูแลรักษารั้วไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าภาคสนามประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยกันตัดหญ้าดูแลรักษารั้วไฟฟ้าพอเพียงที่หน่วยหนองใหญ่ นอกจากนั้นได้เปลี่ยนเครื่องอินเวอร์เตอร์และเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าที่จุดวัดเขาประตูชุมพลด้วย

On October 16, 2018 Our Lopburi field staffs with Sublankga's rangers cut tall grass along sufficiency electric fence at Nhongyai area. They changed inverter and controller at Wat Khaopratuchulpol too. 

เปลี่ยนหลังคาแคมป์3

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางได้ช่วยกันเปลี่ยนหลังคาแคมป์3 (แม่ปู) จากหญ้าคามาเป็นสังกะสี

Our Lampang field staffs changed the grass roof to zinc roof at Camp3 (Mea Poo).


Tuesday, October 16, 2018

ค่ายทำโป่งอาหารข้างครั้งที่6

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดค่ายทำโป่งอาหารช้างครั้งที่ 6 ณ โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง

Wildlife Friend Society, Faculty of Veterinary Medicine,Chiang Mai University arranged elephant salt lick Camp 6th at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang on October 13, 2018.


 คุณสุบิน  จำอินถา ให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง
 เด็กๆ ช่วยกันขุดหลุมเพื่อใส่เกลือแร่

กล่าวขอบคุณหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

Monday, October 15, 2018

ดูแลรั้วไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยต้นน้ำ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นตามแนวรั้วไฟฟ้าพอเพียงบริเวณเขาพังเหย  บ้านน้ำลาด ต.นายางกลัด อ.เทพสถิต และพบว่ามีเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าเสีย 1 เครื่อง

Our Lopburi field staffs with Sublangka's rangers help to cut tall grass along sufficiency electric fence at Panghuei Mountain (Ban Namlad, Tambon Nayangklad, Thepsathit ) and they found a controller did not work.    

Saturday, October 13, 2018

ติดตามช้าง


เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้ออกติดตามช้าง พบช้างกลุ่มพังดอกขาวเดินหากินในบริเวณ กม.5 ลำสนธิ

Our Lopburi field staffs tracked elephants so they found Pang Dokkao's group at Km.5.

Friday, October 12, 2018

13 ตุลาคม


น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
The Executives and Officers of the Elephant Reintroduction Foundation

Thursday, October 11, 2018

พังบัวคำและพลายบัวขาว

เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบพังบัวคำและลูกชาย (พลายบัวขาว) กำลังเดินเล่นอยู่บนเส้นทางลาดตระเวน บริเวณประมาณกิโลเมตรที่ 3 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

Our field staff saw Pang BuaKham and her son (Plai BuaKaow) were walking at KM. 3 in Sublangka Wildlife Sanctuary at 9.00 PM. on 9/10/2018. Wednesday, October 10, 2018

ขยายรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าไม้แม่เกี๋ยงขยายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพิ่มอีก 250 เมตร บริเวณห้วยม่วง บ้านทุ่งหลวง

Our Lampang field staffs joined with Meakieng's rangers to extend the sufficiency electric fence for 250 meters at Huymuong area, Ban Tungluang.
ดูแลความเรียบร้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 /10/2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันตัดหญ้าที่สูงบริเวณรอบๆ แนวรั้วไฟฟ้าฝั่งหมู่บ้านหนองใหญ่ หลังวัดท่าประตูชุมพล และดูตรวจความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าด้วย พบว่าตัวอินเวสเตอร์ไม่ทำงาน
Our Lopburi field staffs cut high grass around the sufficiency electric fence at Ban Nongyai, behind Wat Phratuchompol and they found the  inverter has stopped.
Monday, October 08, 2018

สีดอไมตรีและพังนงนุช

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบสีดอไมตรีและพังนงนุชเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาวใกล้กับแคมป์2
Sidor Maitree and Pang Nongnuch playing the water at Mae yaw reservoir.ซ่อมหลังคาแคมป์3

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมหลังคาแคมป์3 (แม่ปู)
On October 6,2018 Our Lampang field staffs repair the roof at Camp3 (Mae Pu).


Friday, October 05, 2018

อ้อยอาหารช้าง

ดูแลทั้งรถและช้าง : หลังจาก เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำซับลังกา นำรถเข้าซ่อมบำรุง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการขนอ้อยไปให้ช้างที่ยังต้องผูกเลี้ยงเพื่อรักษาแผล (พังแม่บุญแก้ว) และพลายโอเลี้ยง

After our field staffs have changed brake pads then they carry sugar cane for Pang Meaboonkeaw and Plai O-Lieng which they was chained for wound treating.