Thursday, February 25, 2021

อาหารของสีดอโอเลี้ยง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้จัดซื้อหญ้าเพื่อไว้เป็นอาหารให้กับสีดอโอเลี้ยง ที่ยังต้องผูกเลี้ยงเพื่อปรับพฤติกรรมอยู่ในขณะนี้

Foundation field staff Lopburi Province bought grass to serve as food for Sidor O-Lieang That still need to be tied up to rehabilitate at the moment.สีดอโอเลี้ยง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เตรียมย้ายสีดอโอเลี้ยงที่ผูกปรับพฤติกรรมไว้ใกล้ๆ กับหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มายังหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ 

Foundation field staff Lopburi Province prepare to move Sidor O-Lieang, rehabilitated elephant    nearby Nong Yai Forest Protection Unit to Lam Sonthi Upstream  Forest Protection Unit in Sublangka wildlife sanctuary.
 

Wednesday, February 24, 2021

รักษาบาดแผลพลายสุเมธ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 น.สพ.กิตติกุล  นามวงศ์พรหม สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าดูอาการของพลายสุเมธและได้ทำการรักษาโดยทำความสะอาดแผลและให้ยาแก้อักเสบเบื้องต้น ทั้งนี้ขณะเดินทางไปยังบริเวณจุดปรับพฤติกรรมของพลายสุเมธได้พบกับพังสว่างที่ลงมากินน้ำบริเวณข้างอ่างเก็บน้ำแม่ยาวจึงได้เข้าตรวจสุขภาพพบฝีแตกทำให้มีหนอนในแผล สัตวแพทย์ได้ทำการรักษาโดยให้ยาแก้อักเสบและยาบำรุงกับพังสว่าง

On February 23, 2021,our field staff in Lampang Province and Mr. Kittikul Namwongprom, a veterinarian from Elephant Hospital went to see Plia sumeth’s symptom which got hurt by Plai Boriboon. Firstly, Vet. cleaned a wound and gave anti-inflammatory drugs for him. However, they met Pang Sawang while were going to see Plai sumeth. The Vet. health  checked up Pang sawang and gave her anti-inflammatory drugs and tonics because she got abscess and had worm inside.


พลายสุเมธ
พังสว่าง


พลายสุเมธ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง รายงานว่าช้างกลุ่มพังนุ่น พังฝ้าย พังปอ พังคำดี และช้างเพศผู้คาดว่าเป็นสีดอบริบูรณ์ ได้ออกมาทำร้ายพลายสุเมธช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบเบื้องต้นพบแผลบริเวณ หาง ใบหู และเท้า

Our Lampang field staff at Lampang Province reported that group of female elephants: Pang Nhoon, Pang Fai, Pang Por and Pang Kamdee with Sidor Boriboon attacked Plai Sumeth, an elephant who rehabilitated at Camp 2 (Mae Yao), he was injured at  the night on February 21, 2021. Preliminary examination found a wound on the tail of ears and feet.

Tuesday, February 23, 2021

หญ้าแพงโกล่า

วันนี้ (23 ก.พ.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำหญ้าแพงโกล่าลงจากรถเพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารให้ช้างแม่รับพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์บริเวณแคมป์ 2 (แม่ยาว)

Today (February 23, 2021), our field staff  in Lampang Province helped bring Pangola grass to prepare  as food for the mother's elephants Pang Dokrak and Pang Valentine at Camp 2 (Mae Yao).
ลมพายุพัดแรง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เกิดลมพายุพัดแรงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี (ปางกะจา) ทำให้มีต้นไม้หักโค่นทับสายลวดรั้วไฟฟ้าที่สร้างใหม่เกิดความเสียหายหลายจุด เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จึงเข้าตรวจสอบ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ ช่วยกันตัดต้นไม้และซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

On February 22, 2021, a strong gale wind occurred on the northwest side of Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province (Pang Kraja area), causing broken trees over the newly built electric fence wires. The Foundation field staff therefore examined and received cooperation from the Lam Sonthi  Forest Protection Unit help cut down trees and repair the electric fence to get back to working as before.


 

Monday, February 22, 2021

ออกลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกลาดตระเวนและเฝ้าระวังช้าง บริเวณลำห้วยแม่ยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On February 21, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province patrol and monitor elephants at  Mae Yao creek area, Hang Chat district, Lampang province

ผลักดันช้างกลุ่มพังนุ่น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันผลักดันช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัว คือ พังนุ่น พังฝ้าย พังปอ และพังคำดี บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปู (บ่อดินดำ) ในพื้นที่อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On February 20, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province fetch a group of four elephants: Pang Nhoon, Pang Fai, Pang Por and Pang Kham Dee, at Mae Pu Reservoir (Bou Din Dam) in Hang Chat District, Lampang Province.

ต้นกล้วยของพลายสมนึก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คุณธนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหัวทุ่งนำต้นกล้วยมาให้พลายสมนึกช้างผูกปรับพฤติกรรมแคมป์ 1 (แม่ปอน)

On February 19, 2021, Khun Thanaphong, assistant village headman of Hua Thung Village, brought  banana trees to Plai Somnuek at Camp1 (Mae Pon).


Thursday, February 18, 2021

ต้นกล้วยอาหารเสริม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดต้นกล้วยและขนต้นกล้วยขึ้นรถเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมให้กับพลายสมนึกช้างผูกปรับพฤติกรรมแคมป์ 1 (แม่ปอน) และช้างผูกปรับพฤติกรรมแคมป์ 2 (แม่ยาว) 

On February 16, 2021, our field staff of  Lampang Province helped cut banana trees and carried them into the car to be used as a supplement to Phlai Somnuek at Camp 1 (Mae Pon) and rehabilitated elephant at Camp 2 (Mae Yao).ผลักดันช้างและซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกลาดตระเวนและผลักดันช้างกลุ่มจำนวน 15 ตัว คือ พังตุ๊กตา พังกันยา พังดารา พังลดา พังสุพรรษา พังดอกแก้ว พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ สีดอมารวย และลูกช้างเกิดใหม่ ขึ้นไปตามลำห้วยแม่ผึ้ง และได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง
Wednesday, February 17, 2021

เยี่ยมแคมป์เจ้าหน้าที่เก่า

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมแคมป์เดิมที่ซับหวายเพื่อสำรวจของที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งไม้ต่างๆ ที่รื้อไว้ยังอยู่ในสภาพปกติ โดยระหว่างทางได้พบกลุ่มช้างและพลายฉลาดมีประมาณ 5-6 ตัว ที่บริเวณสระ 2 แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บภาพได้ทันเนื่องจากช้างได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ จึงพากันหนีไป

On February 17, 2020, Foundation field staff Lopburi Province visited the original camp at Sapwai to explore the remaining wood that has been torn apart. On the way, they found a group of 5-6 elephants with Plai Chalard at Pond 2 area, but the staff could not capture the pictures in time because the elephants heard the sound of motorcycles therefore escaped to hide.