Tuesday, November 29, 2016

บ้านแม่สะแงะ

พบร่องรอยช้างกลุ่มหนึ่งออกทำลายประปาภูเขาบริเวณขุนแม่สะแงะ

Friday, November 25, 2016

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ได้ลงเสาเพื่อติดตั้งลวดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการเตรียมขดลวดและลวดไฟฟ้าต่อไป


Tuesday, November 22, 2016

ออกติดตามช้าง

หลังจากได้รับแจ้งว่า มีช้าง 3 ตัวออกนอกพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของเขาพังเหย เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนองใหญ่ จึงได้ออกติดตามช้างเพื่อนำกลับเข้าพื้นที่ แต่จนพลบค่ำก็ยังไม่เจอช้าง จนเวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามว่า เจอช้างทั้ง 3 คือพังโดเรมี พังเดือนและพังจูน และนำกลับเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วFriday, November 18, 2016

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปเสน เข้าร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือ คุณพจนีย์ โยธาธิการและผังเมิองจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการเตรียมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำปาง

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปเสน เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯลำปางขณะกำลังซ่อมแซมบ้านพักและเยี่ยมสีดออดุลย์ขณะลงมากินน้ำ บริเวณแคมป์3แม่ปู

Tuesday, November 15, 2016

แคมป์ 1 แม่ป๋อน ลำปางเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ปรับปรุงทางเข้าแคมป์ 1 แม่ป๋อน เพื่อความสะดวกในการเดินรถ

Monday, November 14, 2016

จารุณีและลูก Jarunee and her baby

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้างพบพังจารุณีและลูกหากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 5
Our staff see Pang Jarunee and her baby stay together at KM.5

กลุ่มช้าง 5 ตัว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้าง พบกลุ่มช้าง 5 ตัว หากินรวมกลุ่มอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 6 (พังซิ่ว พังโมเก่ พังฉางเงิน พังดำมี่และพังโอเลี้ยง)

ดูแลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกตัดหญ้าที่ขึ้นสูงและตรวจตราแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ด้านหมู่บ้านโนนสวรรค์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Wednesday, November 09, 2016

รับมอบบริจาคเงิน

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิ รับมอบเงินจากคุณกัตติกา ตั้นจัด ตัวแทนจากธรรมช้าง ซึ่งเป็นเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม "คืนธรรมชาติให้ช้าง" เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559

Tuesday, November 08, 2016

เจ้าหน้าที่ภาคสนามระหว่างลาดตระเวนในพื้นที่ด้านหลังศูนย์บริการประชาชนและจำบ่อแป้น อ.แม่ทา และกางเต้นท์เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ช้างออกนอกพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืน

หมูป่าป่วนแคมป์

Wild boar bites motocycle's pad that our field staff park at their camp1. 
รถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำแคมป์ 1 ลพบุรี ถูกหมูป่าป่วน แทะเบาะนั่งได้รับความเสียหายพอประมาณ

Monday, November 07, 2016


พบช้างออกหากินบริเวณ แคมป์ 3 แม่ปูในช่วงเวลากลางดึกของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สามารถไล่ต้อนเข้าป่าได้ทันก่อนที่จะออกนอกพื้นที่สร้างความเสียหาย

Friday, November 04, 2016

รั้วไฟฟ้าพอเพียง
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเริ่มดำเนินการสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชนทางหลวงขุนตาล โดยเริ่มจากการถางหญ้าเพื่อสร้างแนวรั้ว