Sunday, June 26, 2016

สำนักงานลพบุรี


Our Lopburi field staff keeps office area neat and tidy.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ดูแลภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

Saturday, June 25, 2016

Pang Doremi and Plai Chalard Romantic Interlude

Our field staff report that Pang Doremi and Plai Chalard are mating naturally in the wild. The Foundation hopes that in two years time a new baby elephant will be born and reconfirms the success in the elephant reintroduction program which nurtures the sustainability of elephants whose number in Thailand have declined substantially.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รายงานว่า พบพังโดเรมีและพลายฉลาดผสมพันธ์กันตามธรรมชาติ มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอีก 2 ปี เราจะได้มีลูกช้างเกิดใหม่เพิ่มอีกตัว เพื่อยืนยันในความสำเร็จของโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติที่ยั่งยืน

Friday, June 24, 2016

Pang Noel-พังโนแอลPang Huadee looks after her daughter " Pang Noel" closly. 
พังหัวดีดูแลลูกสาว "พังโนแอล" อย่างใกล้ชิด

Wednesday, June 22, 2016

ป้ายโครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติPEA installs a sign at the entrance of The Foundation, camp1, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้ามาติดป้ายโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับทางมูลนิธิฯ บริเวณทางเข้าแคมป์ 1 แม่ป๋อน 

ศาลาเอนกประสงค์

Ready to use again. 
ศาลาเอนกประสงค์ ถูกปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 

Plai Tawan-พลายตะวันAfter we released Plai Tawan to the forest for many years, he has a huge body and now he come close to the outskirt of Doiphamaung Forest, therefore our field staffs let him back to deep forest again.

พลายตะวันหลังจากปล่อยเข้าป่า มีรูปร่างสูงใหญ่ ขณะนี้ได้ออกมาใกล้กับชายป่าดอยผาเมือง เจ้าหน้าที่กำลังจะนำพลายตะวันกลับเข้าไปในป่าตามเดิม 

Friday, June 17, 2016

เดินทางโดยสวัสดิภาพ


Pang Supansa arrived at Camp1, Doiphamaung Wildlife Sanctuary at 10.30 AM on June 17, 2016.
เช้าวันที่ 17 มิ.ย. 2559 เวลาประมาณ 10.30 น.พังสุพรรษาได้เดินทางถึงแคมป์ 1 (แม่ป๋อน) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เรียบร้อยแล้ว

Thursday, June 16, 2016

Pang Supansa-พังสุพรรษา          
                 

Pang Supansa, 10 years old elephant is preparing to translocate to Doiphamaung Wildlife Sanctuary, Lampang to join our project.
พังสุพรรษา ช้างเพศเมียอายุ 10 ปี เตรียมตัวเดินทางเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง เพื่อเข้าร่วมสู่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

Monday, June 13, 2016

ออกนอกพื้นที่On May, elephants at Phupan (Pang Buakeaw, Pang Ploy Pang Deejai Pang Noklea and Pang Bua Ngern) went out of the forest to villager's farm at Banmaipattana, Sakonnakorn Province and Bannakeaw, Kalasin Province.   ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มช้าง (พังบัวแก้ว, พังพลอย, พังดีใจ, พังนกแล, พังบัวเงิน) ออกนอกพื้นที่ป่า บริเวณบ้านใหม่พัฒนา ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร และที่บริเวณบ้านนาแก้ว ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์

กิจกรรมทำโป่งเทียม และปลูกต้นไม้Sakol Nakorn Province and Phupan National Park  plant trees and make a salt lick at Phupan National Park. 
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน ปลูกป่าและทำโป่งเทียม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

Friday, June 10, 2016

Plai Somchai
Plai Somchai is living at Subvai area, Km. 10, Sublangka Wildlife Sanctuary.
พลายสมชายหากินอาหารอยู่บริเวณซับหวาย กิโลเมตรที่ 10

ช้างซับลังกา


4 elephants : Pang Sill, Pang Dummy, Pang Changngern and Pang Mokea are having salt lick at Km.2, Sublangka Wildlife Sanctaury.
 พังซิ่ว พังดำมี่ พังฉางเงิน และพังโมเก่ กำลังกินดินโป่งเทียม ที่กิโลเมตรที่ 2 ในป่าซับลังกา

สนับสนุนเพื่อรั้วไฟฟ้า
Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation receive a cheque of 2,200,000 Baht form Khun Pattamanithi Senanarong, Crown Property Bureau Foundation   to sponsor electric fence, on June 9, 2016.
คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อการจัดสร้างรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างออกนอกพื้นที่จำนวน 2.2 ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีคุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ เป็นผู้มอบเงิน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.

Wednesday, June 08, 2016


Airports of Thailand Public Company Limited [AOT] donates 50,000 bath to Elephant Reintroduction Foundation  and 13 foundations every year.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มอบบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ และสมาคมจำนวน 13 องค์กรๆ ละ 50,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องมาโดยตลอดThursday, June 02, 2016

กฟภ. มอบเงินบริจาค


Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation receive donation from Khun Phaiboon Siripanoosatien Broud of Directors of  Provincial Electricity Authority (PEA) to sponsor Her Majesty Queen Sirikit's Elephant Reintroduction program on the Auspicious Occasion of Her Royal seventh Cycle Birthday Anniversary, on August 12, 2016. at Chapattana Foundation.
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินเช็ค จากคุณไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ ที่มอบบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดหาช้างเข้าร่วมโครงการ  "คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา