Thursday, March 29, 2018

เข้าป่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง เข้าป่าร่วมกับ ดร.ไสว วังหงษา นักวิชาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เพื่อสำรวจพืชอาหารในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

Our Lampang field staffs with Dr.Sawai Wanghongsa and Doiphamaung Wildlife Sanctuary's ranger survey elephant's food in Doiphamaung Forest.  

ผลงานพลายสมชายเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีกำลังช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าที่ล้มลงซึ่งเป็นผลงานของพลายสมชายที่เรียนรู้ว่า เสาด้านนอกไม่มีกระแสไฟฟ้า เวลาออกนอกพื้นที่จึงหาช่องออก (ตรงที่ไม่มีรั้วไฟฟ้า) แต่เวลาจะกลับเข้ามาดันเสาให้ล้ม และเดินเข้ามา...ฉลาดจริงก็ช้างนี่แหละ
Our field staffs are restoring electric fence columns which Plai Somchai has broken. Plai Somchai knows that outside of the column does not have the currency, so when he goes out he find no fence place and when he comes back he break the fence's column to come in.  


Wednesday, March 28, 2018

พังหัวดี และเพื่อนๆ
จะรีบไปถึงไหนกัน เก็บภาพไม่ทันเลย (ช้างกลุ่มพังหัวดี อาศัยอยู่บริเวณป่าลำเจา)
Pang Huadee's group at Lamjao forest area.

ปิดกั้นเส้นทาง (ใหญ่สุดในป่าซับลังกา)


วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบช้างกลุ่มพังดอกขาวซึ่งหากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ออกมายืนอยู่บนเส้นทางลาดตระเวน

Pang Dokkao's group block patrol route at KM.9, Sublangka Forest.
งาน Love Don't Leaveมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมงาน "รักไม่ปล่อย" จัดโดยสมาคมป้องกันทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ณ ลานไลฟ์สไตล์ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน
The Foundation joins event "Love Don't Leave" by Thai Society for the Prevention of Cruelty to Annimals at Life Style Hall, Floor2, Siam Paragon.  

Tuesday, March 27, 2018

พลายสมชาย
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ก็สามารถจับพลายสมชายล่ามโซ่ได้ หลังจากออกนอกพื้นที่เข้าไปยังไร่สวนของชาวบ้านอยู่หลายวัน ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะเข้าไปประสานงานเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่ชาวบ้าน
Finally our Lopburi field staffs are able to catch Plai Somchai and chain him after leaving to the village's field for many days.Then The Foundation will contact to the villagers to compensate.    


Monday, March 26, 2018

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ขยายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชนให้ขยายกว้างเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่
Our Lampang field staffs enlarges the sufficiency electric fence behind Khuntal Highway Service Center.

พังพรรษาพบพังพรรษาหากินบริเวณห้วยบ่อดินดำ
Pang Pansa lives at Budindam Creek area.

Friday, March 23, 2018

สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน


น.สพ.ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ สัมภาษณ์นายอนาวิล วันจันทร์ ที่สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ
Mor Taweekpoke Angkawanich, DVM and Khun Narumol coordinator of Chaing Mai - Lampang interview Mr.Anawil Wanjana to apply as our field staff.

พลายสมนึก


สัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปางทำความสะอาดแผลของพลายสมนึก 
วันนี้แผลของพลายสมนึกมีอาการดีขึ้น ไม่มีหนองและเริ่มสีเนื้อแท้สีชมพูขึ้นมาแล้ว คาดว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลในช่วงสิ้นเดือนเมษายน
Plai Somnuk's wound is better, veterinarian washes his wound everyday so he will back the forest next month. 

ห้วยแม่ยาวกลุ่มช้างจำนวน 6 ตัว ได้แก่ ช้างพังเพชรา พังหนึ่ง พังดอกรัก พังปานดาว พังดารา และพังดวงดาว ยังคงหากินอยู่บริเวณลำห้วยแม่ยาว
6 elephants: Pang Phetchara, Pang Nhung, Pang Dokrak, Pang Pandao, Pang Dara and Pang Dongdao still live at Meayao Creek area.  

จุดสกัดช้างห้วยแม่เลียงเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ซ่อมแซมห้างนาบริเวณห้วยแม่เลียงเพื่อใช้เป็นจุดสกัดให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งและฤดูเกี่ยวข้าว
 Our Lampang field staff with Doi Phamaung Wildlife Sanctuary's ranger restore a shed to be a cut off point for watching out elephants to prevent them come out from the Doi Phamaung Forest in summer and harvest season.

Thursday, March 22, 2018

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองสำรวจพื้นที่บริเวณห้วยแม่เลียงเพื่อสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงป้องกันช้างออกนอกพื้นที่
Our Lampang field staff with Doi Phamaung Wildlife Sanctuary's ranger survey to build sufficiency electric fence at Mealieang Pattana Creek area.