Wednesday, December 26, 2007

Foundation Wins Conservation Award

General Surayud Chulanont, Prime Minister presents Khun Parichat the award of the year 2007 to The Elephant Reintroduction Foundation for assistance to the National Park Wildlife and Plant Conservation Department in the natural conservation.
เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มอบให้แก่ผู้ช่วยเหลือราชการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและในครั้งนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้รับโล่เกียรติยศเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือราชการ อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าดีเด่น ประจำปี 2550

Donation box has been placed in the eastRattanaporn and Suttinee place 4 donation boxes at Leam Thong shopping center in Chonburi and Rayong on December 26, 2007. รัตนาภรณ์ และ ศุทธินี ได้เดินทางไปติดตั้งตู้รับบริจาคที่ศูนย์การค้าแหลมทอง จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550

Tuesday, December 25, 2007

Pang Thongbai and Pang Boonmee(nan) go out of area to the Veang Tai village and eat some banana, papaya, gourd and teak tree of villager. So our field staff bring them back to the forest. พังทองใบและบุญมีน่าน ได้หลุดออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองมายังบริเวณหมู่บ้านเวียงใต้ หรือชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่าบริเวณบ่อดินคำ ในคืนของวันที่ 20 ธันวาคม 2550 โดยช้างได้เขามากินต้นกล้วย มะละกอ ฟักเขียว และต้นสัก ของชาวบ้านที่ปลูกไว้ แต่ได้รับความเสียหายไม่มากนัก หลังจากที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาดู จึงนำพังทองใบและพังบุญมีนานเข้าไปปล่อยไว้ในป่าตามเดิม
When plai Somrak is in musth, our field staff try to bring Pang Shara to live with but she deny and walk away. เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปาง ทดลองนำพังซาร่า มาอยู่กับพลายสมรักษ์ในขณะที่กำลังตกมัน
ปรากฎว่า พลายสมรักษ์เข้ามาดมกลิ่มของพังซาร่า แต่พังซาร่าเดินหนีไม่ยอมให้พลายสมรักษ์เข้าใกล้
Plai Somrak is in musth and the musth fluid come out from both temporal grand but he is not aggressive and our field staff can stay close to him. ขณะนี้พลายสมรักษ์มีอาการตกมัน และมีน้ำมันไหลจากขมับทั้งสองข้าง แต่พลายสมรักษ์มีพฤติกรรมไม่ดุร้าย เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปหาได้

AIS Cellsite for Tracking Elephants and Wildlife Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen met Dr.Dheerasak Anantakul, Nationwide Radio Manager of AIS and Khun Manit Phetlum, Head of Pha Hin Ngam National Park at Pha Hin Ngam National Park to coordinate about installation AIS cell site for tracking elephants in Sublangka forest. พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน ได้นัดพบ ดร.ธีรศักดิ์ อนันตกุล เจ้าหน้าที่ AIS และ คุณมานิต เพชรล้ำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ. ชัยภูมิ เพื่อประสานงานเรื่องการติดตั้งเสา AIS เพื่อประโยชน์ในการติดตามช้าง

   
Khun Manit Phetlum, Head of Pha Hin Ngam National Park surveys with the team for AIS cell site location. คุณมานิต เพชรล้ำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ. ชัยภูมิ ได้นำสำรวจสถานที่ด้วยตนเอง

Monday, December 24, 2007

Pang Mae Boonkeaw is eating a lot of her food in Sublangka Forest. พังแม่บุญแก้วกำลังกินอาหารในป่าซับลังกา
The pictures of wild animal were taken by Bushnell Camera. ภาพสัตว์ป่าที่ถ่ายได้จากกล้อง Bushnell ที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีติดตั้งในพื้นที่ป่าซับลังกา

Friday, December 21, 2007

Song Give Birth

Song(wild boar) gave birth to babies wild boar to Sublangka forest. หมูป่า(ชื่อสอง) ได้มีสมาชิกหมูป่าเพิ่มขึ้นให้แก่ป่ซับลังกา่
Plai Suthin is eating fresh vine. พลายสุทินกำลังเก็บเถาวัลย์หวีดที่แตกออกมากิน
Plai Suthin is eating tasty communist grass พลายสุทินกำลังกินหญ้าคอมมิวนิตอย่างอร่อย

Wednesday, December 19, 2007

Musth symptom of Seedor Tomyumkung is nearly finish, so we move him to stay near Mae pon Creek. ขณะนี้สีดอต้มยำกุ้งใกล้จะหายตกมันแล้ว เราจึงย้ายสีดอต้มยำกุ้งมาไว้บริเวณที่มีแหล่งอาหารและใกล้ๆ ลำห้วยแม่ป๋อน

Tuesday, December 18, 2007

When our field staff was collecting hog plum at Kao Som Phoch they found a big group of monkey which they were collecting hog plum too. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลพบุรี) ได้ไปเก็บมะกอกป่าที่เขตห้ามล่าุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์และได้พบลิงฝูงใหญ่อยู่รอบชายป่าที่เก็บมะกอกป่า โดยลิงฝูงนี้คาดว่าน่าจะเป็นลิงที่ถูกนำมาปล่อย เนื่องจากเมื่อรถยนต์ของทางมูลนิธิแล่นผ่านชายป่าซึ่งลิงฝูงนี้อยู่ ลิงได้ออกมาที่ชายป่าจำนวนมากและเมื่อเจ้าหน้าที่ภาคสนามนำมะกอกป่าโยนให้กิน ลิงก็ไม่กิน

Plai Somrak Is In Musth

Plai Somrak has been in 3rd Stage of musth period after his temple had swollen. Now musth fuid from left side temple come into his mouth but he is not aggresive. หลังจากที่ขมับของพลายสมรักษ์มีอาการบวมเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 พลายสมรักษ์มีอาการตกมัน โดยสังเกตุเห็นว่าบริเวณขมับช้ายของพลายสมรักษ์มีน้ำมันไหลเข้าปาก ส่วนขมับด้านขวามีน้ำมันซึมออกมาเล็กน้อย ส่วนพฤติกรรมดุร้ายนั้น พลายสมรักษ์ยังไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น

Sunday, December 16, 2007

Pang Maeboonkeaw is digging for water. พังแม่บุญแก้วขุดน้ำกิน
Pang Maeboonkeaw is digging into the ground to have some water near by Lamsonthi Brook. คลิปวีดีโอพังแม่บุญแก้วกำลังขุดด้านข้างลำห้วยลำสนธิเพื่อกินน้ำ
Pang Maeboonkeaw is digging into the ground to have some water near by Lamsonthi Brook. พังแม่บุญแก้วกำลังขุดบ่อน้ำด้านข้างลำสนธิเพื่อกินน้ำ
Pang Kammoon is our new elephant from Maemoh,Lampang. She came to the Foundation and rehabitation at Mae Yao Nation Reserve Forest on December 14, 2007. พังคำมูล เป็นช้างตัวใหม่ที่มูลนิธิฯ รับเข้าโครงการ โดยเดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 21.00 น พังคำมูลเป็นช้างที่มาจาก อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขณะนี้เรานำมาปรับพฤติกรรมบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จังหวัดลำปาง (แคมป์ 1)
Our field staff (Lampang) is carrying sugar cane and banana to Plai Sudjai for nourishing him to be healthy. And we use cloth rope to support his body. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) กำลังช่วยกันขนต้นอ้อย และกล้วยมาให้พลายสุดใจกินเพื่อบำรุงร่างกาย ซึ่งขณะนี้พลายสุดใจกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้น และฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเราได้เชือกผ้าใบประคองลำตัวของพลายสุดใจไว้เพื่อไม่ให้พลายสุดใจล้ม

Saturday, December 15, 2007 According to The Celebration of His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, The Royal Elephant Nation Museum has set the exhibition about The Royal elephant at the National Museum on December 15, 2007. On this occasion, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice-Secretary General of The Foundation is giving speech about "the idea about returning elephant to the wild" and also M.L.Phiphatanachatr Diskul Veterinarian Bureau of the Royal Household and Director of elephant reintroduction is giving speech about "The Royal Elephant". เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น ได้จัดนิทรรศการและการบรรยายพิเศษ ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวความคิดเกี่ยวกับการคืนช้างสู่ธรรมชาติ" และ ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล นายสัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวังและกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ "ช้างเผือกในรัชกาลปัจจุบัน"

Friday, December 14, 2007

our field staff(Lopburi)is collecting hog plum seeding from Kao Som Phoch for wild animal in Sublanka Wildlife Sanctuary. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จังหวัดลพบุรี กำลังช่วยกันเก็บผลของมะกอกป่าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชณ์ ต.เขาตำบล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อนำไปให้สัตว์ป่าต่าง ๆ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Thursday, December 13, 2007

Our field staff gives hog plum seeding to wild animal and install the Bushnell camera for observing them. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชณ์ ให้ไปรับมะกอกป่าจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาให้สัตว์ต่าง ๆ ในพื้นโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้นำมะกอกป่ากองไว้ให้สัตว์ต่าง ๆ กระจายในพื้นที่ป่าและติดตั้งกล้อง Bushnell เพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์
Picture of 13 field staffs have served at Lampang between December 2007 to January 2008. ภาพของเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ทั้งหมดจำนวน 13 คน ที่มาประจำอยู่จังหวัดลำปาง ในระหว่างเดือนธันวาคม 2550 - เดือนมกราคม 2551
Pang Sunee, Pang kwan, Plai Mitree and Plai Sukhum gather together and live near by Mae Yao Reservior which they have Pang Sunee as the leader of the group. ขณะนี้ พังสุนีย์ พังขวัญ พลายไมตรี และพลายสุขุม ได้รวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว (แคมป์ 2) โดยมีพังสุนีย์เป็นผู้นำกลุ่ม
Healthy Pang Kamnoonyai was found near Huipong creek in Doi Phamuang Wildlife Sanctuary on December 9, 2007. เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลำปาง ได้เดินทางเข้าไปติดตามช้างในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ได้พบกับพังคำมูลใหญ่ บริเวณลำห้วยโป่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่า พังคำมูลใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่มีบาดแผล

Tuesday, December 11, 2007

15 Donation boxes have been placed in the Northeast
Rattanaporn and Suttinee placed The Foundation's donation box at 14 hotels in the Northeast during December 3-7, 2007. รัตนาภรณ์ และ ศุทธินี นำตู้รับบริจาคของมูลนิธิฯ ไปติดตั้งตามโรงแรมของสมาคมโรงแรมภาคอีสานจำนวน 14 โรงแรม ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา

Saturday, December 08, 2007

110 Students from Ratchavinitbangkeal school enter to the nature camp during December 8-10, 2007 at Sublangka Wildlife Sanctury. By this occasion Khun Parichat presents about the Foundation and the knowledge of elephant to them. คุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดลพบุรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับช้างแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากทางโรงเรียนพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 110 คน มาเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
Plai Chumphol is in the second stage of musth period, his musth fluid come out from temporal glands. And he is suspicious when field staff close to him. พลายชุมพลมีน้ำมันไหลที่ต่อมน้ำมันบริเวณขมับทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นอาการตกมันเบื้องต้น รวมทั้งมีอาการระแวดระวังตัวมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเมื่อเข้าไปดูแล
Sample tree root from Pang Huadee's digging area. ตัวอย่างพืช (หัวมันใต้ดิน) ที่เก็บได้จากบริเวณที่พังหัวดีขุดกิน
Pang Huadee is digging the ground by her feet to take some tree's root. พังหัวดีกำลังใช้เท้าแตะดินเพื่อนำอาหารที่อยู่ใต้ดินขึ้นมากิน