Friday, January 29, 2010

2 elephants :Plai Suthin and Pang Mae Boonkeaw take a walk in Sublangka Forest. พลายสุทินและพังแม่บุญแก้วกำลังเดินเล่นในป่าซับลังกา
Pang Kammoon is happy in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังคำมูลกับความสุขในป่าซับลังกา
Plai Somrak, our elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary who is in musth period, is soaking in the creek to relieve hot. พลายสมรักษ์กำลังคลายร้อนในลำสนธิ ขณะนี้กำลังตกมันอยู่
Plai Srisakorn (an elephant in Sublangka Forest) is happy to live in the safe home. พลายศรีสาครกับความสุขที่กลับมาอีกครั้งในป่าซับลังกา
Young elephants in Sublangka, Pang Narak lets Pang Boonmee go for a walk . พังน่ารักพาพังบุญมีเที่ยวเล่นในป่าซับลังกาแต่ยังคงอยู่ในสายตาของพังทองคำ(แม่รับพังน่ารัก)

Sunday, January 24, 2010

Our naughty elephant (Seedor Somchai) is walking around the forest to survey his area. สีดอสมชายเดินเที่ยวเล่นในป่าซับลังกา
A nice mother elephant for young elephants (Pang Maeboonkeaw) is pulling vine at a tree to eat at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. พังแม่บุญแก้วกำลังพยายามกินเถาวัลย์บนต้นไม้ในป่าซับลังกา
An elephant (Pang Thongkam) has played mud and then sunbathes to prevent her skin from an insect. พังทองคำลงเล่นโคลนเปื้อนไปทั้งตัวแล้วมายืนอาบแดดในป่าซับลังกา
Pang Phayat (Toshiba's elephant) is drinking water in Lamsonthi Creek. พังประหยัดลงกินน้ำในลำสนธิ

Plai Chumpol, our bull elephant is living with happiness in Sublangka Forest, Lopburi. พลายชุมพลกำลังมีความสุขในป่าซับลังกา

Saturday, January 23, 2010

Mor Taweepoke Angkawanich our consulting veterinarian is checking up Pang Nongnuch. She has a symptom of stomach bloat and do not eat, therefor our veterinarian gives her antacids and analgesic to reduce her bloat symptom. In the next 2 days they will back to the wild again. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เข้ามาดูอาการของพังนงนุชที่มีอาการท้องอืด ไม่ยอมกินอาหาร โดยนายสัตวแพทย์ได้ให้ยาแก้ปวด และยาระบาย จนในขณะนี้พังนงนุชได้หายเป็นปกติ และสามารถกินอาหารได้ และอีกประมาณ 2-3 วัน ทางเจ้าหน้าที่ภาคสนามก็จะนำพังนงนุช พังสมใจและพังน้ำฝน กลับเข้าไปปล่อยในป่าดังเดิม

A group of elephant: Pang Doungdao, Pang Tukkata and Pang Sunee come down from the hill to have some fresh water in Mae Yao Creek. พังดวงดาว พังตุ๊กตา และพังสุนีย์ ลงมากินน้ำบริเวณลำห้วยแม่ยาว

Tracking elephants in the forest, our field staff found Pang Saithong and Pang Gonthong at Maenai Creek area. Our two elephants have a good health.

ในการติดตามช้างในป่าของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พบพังสายทอง และพังก้อนทองอยู่บริเวณลำห้วยแม่ใน พังสายทองและพังก้อนทองสุขภาพสมบูรณ์ดี

Plai Phat, our bull elephant is wandering in the bamboo wood at Pond 3, Lampang Camp. พลายพัทธ์เดินเที่ยวเล่นในป่าไผ่ไร่บริเวณสระ 3

Wednesday, January 20, 2010

Group of Elephants

Pang Jarunee, Pang Duern, Pang Dao and Seedor Doremon are grouping to take care together. พังจารุณี พังเดือน พังดาวและสีดอโดเรมอน กำลังรวมกลุ่มเพื่อดูแลซึ่งกันและกันที่ป่าซับลังกา

Monday, January 18, 2010

Khun Wasan Klomjinda Head of Sublangka Wildlife Sanctuary presents a gift to Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation and Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation on the occasion of New Year' 2010 at Elephant Reintroduction Foundation (Head Office) on January 18, 2010.
คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เข้าพบสวัสดีปีใหม่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการฯ ณ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติสำนักงานกรุงเทพ วันที่ 18 มกราคม 2553.
Khun Worapol Jennapar, Secretary to the Board and Khun Venus Asavasitthithavorn, Director, Corporate Communication of The Siam Cement PLC.(SCG) invite Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation to talk about new project for this year which SCG will be the sponsor of the project at SCG Head Office on January 18, 2010.
คุณวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ และ คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เรียนเชิญ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมปรึกษาเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานของโครงการใหม่ ซึ่งปูนซิเมนต์ไทยจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ณ ห้องประชุมองค์การสื่อสาร อาคารสำนักงานใหญ่1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553

Friday, January 15, 2010

Pang Nong Ple (one of new elephant for this year) is having her food in the forest. พังน้องเปิ้ลกำลังกินอาหารในป่าซับลังกา
Pang Narak,a happy elephant is having fun in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังน่ารักกำลังเล่นเพลินในป่าซับลังกา
Plai Chalard and Pang Huadee, mother and son elephants live together in Sublangka Forest. พลายฉลาดและพังหัวดี ช้างสองแม่ลูกกำลังกินอาหารในป่าซับลังกา

Our 2 young elephants: Pang Doa and Seedor Doremon enjoy playing dust . พังดาวกับสีดอโดเรมอนกำลังเล่นฝุ่นกันในป่าซับลังกา

Plai Sila, our bull elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary visits Pang Duern and Pang Doremi. พลายศิลากำลังเข้าไปทำความรู้จักกับพังเดือนและพังโดเรมี

Thursday, January 14, 2010

Dr.Nattar Maneewan, veterinarian of The Foundation is giving the knowledge about behavior sampling to our field staff with Dr. Taweepoke Angkawanich consulting veterinarians of The Foundation at The National Elephant Institute, Lampang.

สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์มูลนิธิฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บพฤติกรรมช้างร่วมกับนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสถาบันคชบาลแห่งชาติ

Wednesday, January 13, 2010

2010 New Year Party at Lampang

After physical check-up for our elephants, the new year party has hold for our staffs and veterinarians at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary.

หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจในการตรวจสุขภาพช้างประจำปี 2553 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง ทางมูลนิธิฯ ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยมีทางคณะสัตวแพทย์ของมูลนิธิฯ ร่วมในงานเลี้ยงปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย

Wild boar 's footprints have found at Mae Nai Creek area in Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Lampang. รอยเท้าหมูป่าที่พบบริเวณลำห้วยแม่ใน ในเขตรักษาพันธุ์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Pang Sunee, Pang Doungdoa and Pang Tukkata go for a walk at Mae Yao Creek . พังสุนีย์ พังดวงดาว และพังตุ๊กตา มาเดินเล่นบริเวณลำห้วยแม่ยาว

Elephants At Lampang

Our bull elephant (Plai Phalang) visits female elephants (Pang Sunee, Pang Tukkata and Pang Doungdoa) พลายพลัง แวะมาเยี่ยมเยียนพังสุนีย์ พังตุ๊กตา และพังดวงดาว

Monday, January 11, 2010

Elephant Reintroduction Foundation has employed a new field staff to work at Sublangka Wildlife Sanctuary, Mr. Aphirat Amornfaishongkij. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีคนใหม่ คือ นายอภิรัตน์ อมรใฝ่ทรงกิจ

Pang Bua Ngern and Pang Bua Keaw, our elephants in Phu Phan National Park. พังบัวเงินและพังบัวแก้วในป่าภูพาน

Pang Buathong comes to have some water in the creek at Phuphan National Park, Sakon Nakorn Province. พังบัวทองในป่าภูพาน

Pang Duren's Group

Our elephants (Pang Duern, Pang Dao, Pang Jarunee,Pang Doreme and Seedor Doremon ) group together in the forest and having fun together such as playing dust, bumping and runing with happiness. กลุ่มพังเดือน : พังเดือน พังดาว พังจารุณี พังโดเรมีและสีดอโดเรมอน กำลังมีความสุขในป่าซับลังกา

Our field staffs let Plai Srisakorn live in the bamboo wood where he has a lot of food there. พลายศรีสาครท่ามกลางป่าไผ่

Mor Nattar maneewan our veterinarian, Mor Taweepoke Angkawanich, Mor Chatchote Thitaram and Mor Chalearmchad Somgird our consulting veterinarians come to The Foundation at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary to physical check-up elephants for this year.

ทางคณะสัตวแพทย์ของมูลนิธิฯ ประกอบด้วย 1. ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 2. น.สพ.ทวีโภค อังควานิช 3. น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด 4. น.สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ เข้ามาตรวจสุขภาพช้างประจำปี 2553 ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง

Saturday, January 09, 2010

2010 New Year Party

Staffs of The Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi have a new year party with foresters.

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดงานปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังการ่วมกันสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน

Wednesday, January 06, 2010

Plai Somrak is in musth but he is not aggressive and lives with Pang Mae Boonkeaw's group. พลายสมรักษ์กำลังมีอาการตกมัน โดยพลายสมรักษ์ได้เดินหากินตามช้างกลุ่มพังแม่บุญแก้ว

Mor Kwan's Elephant Clinic:

Intelligence: A Natural Gift for Elephant

Intelligence is believed to be a phenomenon of mental property involving numerous abilities such as memory, thinking, learning, reasoning, planning, comprehension the complicated ideas, and problem solving. Intelligence not only shows in human, but it is also found in other species, e.g., chimpanzees, dolphins, and cetaceans. Moreover, the mammal regarded as one of the most intelligent creatures in the world is elephant that manifests brightness through its various behaviors and abilities such as the great memory, training for show and painting, and using a tool. Intelligence is a riddle which scientists attempt to search for this answer.

Lateral side of Asian elephant 's brain

Brain and Brain Structure
Brain, an important complex organ, is interested to study because the brain and brain structure may directly influence on intelligence. From several previous reports, elephant was born with 35% of adult brain weight, so the average brain weight for adult elephant was 5000 g. The comparison the immature brain size at birth and the fully developed adult brain that might predict the capacity to learn and remember through elder and experience from childhood to adulthood was used to measure intelligence. Certain paper commented that elephant was not born with the instincts of survival thus elephant need to learn for life while growing up, there is very long period of time, probably at least 10 years or throughout life, for elephant learning. Nevertheless, brain weight is not the only factor affecting elephant’s intellect, but the structures and functions in each part of the brain also relate to the brain potential.

Brains of human, pilot whale and elephant, viewed from below. Note the very large temporal lobe (1a) of the elephant brain. (1) cerebrum. (2) cerebellum.

Brains of human, pilot whale and elephant, viewed from the side. (1) cerebrum. (1a) temporal lobe of cerebrum. (2) cerebellum.

The forebrain called “cerebrum” is the largest part of the brain. The cerebrum is divided into two cerebral hemispheres covered with "cerebral cortex", the outer layer of the cerebral hemispheres consisting of abundant neuron involving in many functions such as, sensory perception, memory, and all higher cognitive proceeding, including the ability to concentrate like tool use, reason, and concious thought. A very thick, large, and highly intricate cerebral cortex together with a brain convolution, prominent sulci and gyri, showing a complex gyral pattern with numerous brain folds can be found in elephant. Increasing the volume and surface area of the brain to contain the amount of neurons within because of the complexity of the cerebral cortex creates the brain more efficient and implies the complicated intelligence of elephant. In addition, elephant is one of three species: human, chimpanzee, and elephant, which can use tools. Elephant use its trunk like an arm, despite having no hand. Fly switching with branches is a type of tool use to reduce flies around elephant. Throwing objects as weapons may occur when elephant encounters a stranger or danger.

Moreover, a subpart of the cerebrum known as “temporal lobe” is large in elephant that indicates capably response regarding hearing and auditory memory, vision pathways, learning, memory, and emotions. Hearing sense of elephant is very much advanced. Elephant communicates through a variety of sounds including infrasound, and accurately remember these different sounds. Some researches mentioned that elephants could hear and respond to other's loud calls from distances as well as a few kilometres away. However, the hearing ability not depend on only the temporal lobe of the cerebrum, but a structure of ears also is correlated with it.

A gentle touch of trunk is a kind of communication as body language. Two young elephants in the picture seem to demonstrate the method of greeting like shaking hands.

"Hippocampus" is one critical component of the brain associated with the formation and consolidation of new facts and memories which may function as a memory gateway and new memories must pass this gateway before permanently storage in the brain. Also, hippocampus is liked to control other major mechanisms including emotional processing, and neuroendocrine function. In elephant, the brain exhibits well developed, a very large and highly convoluted, hippocampus therefore elephant has the long excellent memories with the wide variety of emotional behaviors, e.g., joy, playfulness, humour, grief and mourning. For instance, the oldest and wisest female in the elephant herd called matriarch who controls the daily activity of the herd and leads her family to survive in the wilderness, she remembers where to go during drought periods, what plants can eat, and how to do in danger for she already surmounted these situations. For this reason, learning and cognition from the elder and the experiences to accumulate in the strong memories, considered as the great survival tool, are very essential for young elephant before the young grows up to adult.

At the lower back of the brain is a region of hind brain named “cerebellum” located, also the cerebellum is similar to the cerebrum but smaller. This structure plays the important roles in the coordination of voluntary motor movement, balance and equilibrium, and muscle tone. Enlargement of the cerebellum and a complicated pattern of the cerebellar surface with numerous convolutions are visible in elephant that the high level of cerebellar development is associated with the prominent skill of the motor function. There are many abilities and movement performance appeared as follows. Trunk, a remarkable feature organ, is an important organ of an elephant's life which it is controlled the movements by the cerebellum. Elephant uses the trunk as a hand for a lot of activity, e.g., for feeding, for drinking, and for picking up the objects. When elephant roam in the wild composing of diverse features such as mountain range, valley, escarpment, plain, evergreen forest, grassland, and creek, hence elephant needs to have the deftness and outstanding balance for locomotion.

Conclusion

Intelligence of elephant results from marvelous composition and function in each part of the brain which unites to be the smart brain designed for effectively learning and cognition process. Even though, several intelligent behavior and performance manifest in elephant, not many knowledge of the elephant brain has been studied. The fact of elephant’s brain and intelligence remains mysterious and need to intensively investigate in the future.

Tuesday, January 05, 2010

Pang Somsri, our female elephant eating some bamboo leave near Pond2 Lampang. พังสมศรีเดินเที่ยวเล่นหากินอยู่บริเวณสระ 2