Friday, February 29, 2008

Sublangka forest is on fire at Kilometer 1 to Kilometer 2. It could be happen by humans. วันนี้ป่าซับลังกาเกิดไฟป่าขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากบริเวณกิโลเมตรที่ 1 ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 2 ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้คาดว่าน่าจะเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก
The new pond at Sublangka Wildlife Sanctuary is finish but it don't have water because we found the shale plate at the bottle of the pond. สระน้ำแห่งใหม่ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยมีความลึกประมาณ 6.5 เมตรและความกว้าง 50 เมตร โดยในการขุดสระน้ำครั้งนี้ไม่พบน้ำเนื่องจากพื้นล่าง(ส่วนที่ลึกที่สุด)มีหินขนาดใหญ่ที่รถแม็กโครไม่สามารถขุดลงไปได้อีก
Our field staff (Lampang) is installing electric string to make the electric fence at Camp 2 which it has 1.5 meters circumference.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลำปางกำลังช่วยกันติดตั้งลวดสายไฟฟ้า ซึ่งมีความยาวรอบพื้นที่ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

Thursday, February 28, 2008

The water in the creek near Plai Somrak stay is runing dry therefore our field staff have to dig a well for him. เนื่องจากน้ำบริเวณที่พลายสมรักษ์อยู่แห้งลงอย่างรวดเร็ว วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีจึงได้ช่วยกันขุดบ่อน้ำขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1.5 เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้พลายสมรักษ์

Plai Somrak Is In Musth again

Plai Somrak is in musth and the musth fluid from temporal gland come into his mouth. พลายสมรักษ์กำลังตกมันเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้น้ำมันได้ไหลย้อยเข้าปากแล้ว
This is the picture of our new pond was taken at the view piont from Pha Hin Ngam. ภาพถ่าย สระ ใหม่ที่ทาง มูลนิธิฯ กำลังดำเนินการขุดที่พื้นที่ป่า ซับลังกา โดยถ่ายภาพจากจุดชมวิว อาคาร ณ อุบล อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
The team of AIS engineer go to see the location to make a cell site for tracking our elephant at Pha Hin Ngam National Park. เจ้าหน้าที่จาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เข้าดูพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ เพื่อดูสถานที่ที่จะดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณเพือใช้ในการติดตามข้อมูลช้างต่อไป่
The wooden bridge was made by our field staff (Lopburi) in front of Camp1. สะพานข้ามลำสนธิที่หน้าแคมป์ 1 ที่เจ้าหน้าที่ภาคนามจังหวัดลพบุรีช่วยกันทำเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

Wednesday, February 27, 2008

Our field staff (Lampang) is clearing the path to make the electric fence's line.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางช่วยกันถางพื้นที่เพื่อทำแนวรั้วไฟฟ้า

Our happy Elephants

Pang Sunee Plai Mritre and Pang Kwan are playing joyfully in the muddy place. พังสุนีย์ พลายไมตรี และพังขวัญ กำลังเล่นโคลนอยู่ในป่า
The electric fence's area from long distance view. พื้นที่ที่จะทำรั้วไฟฟ้ามองจากระยะไกล

Preparation for Plai Sampran

Our field staff is measuring the distance to make the electric fence at Mae Yao Creek, Camp2.
เจ้าหน้าที่ช่วยกันวัดความยาวของพื้นที่ที่จะทำรั้วไฟฟ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว แคมป์ 2 จังหวัดลำปาง

Tuesday, February 26, 2008

2 New Elephants


...2 new elephants (Pang Jandee : 30 years and Pang Jareon : 1 year ) are going to join our project in March 2008. Both of them will rebehavior at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary in Lampang. ช้างแม่-ลูก คู่ใหม่ที่มูลนิธิฯ จะนำเข้าสู่โครงการฯ ในเดือนมีนาคม 2551 นี้ โดยคาดว่า จะนำมาปรับพฤติกรรมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง (แม่ช้างชื่อ "พังจันดี" และลูกช้างชื่อ "พังเจริญ")

Saturday, February 23, 2008

The Elephant Reintroduction foundation is digging a new pond for wild animals in Sublangka forest which it has circle shape and it's size about 46 meters diameter and 7 meters deep. รถแม็คโครกำลังดำเนินการขุดสระน้ำใหม่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าในพื้นที่ป่าซับลังกา โดยสระน้ำแห่งนี้มีความกว้าง 46 เมตร ความลึก 7 เมตร ลักษณะของสระเป็นรูปวงกลม
The picture of a hog deer in Sublangka forest. ภาพถ่ายเนื้อทรายในผืนป่าซับลังกา

Friday, February 22, 2008

The makro is making the path to enter to the digging pond's area. This water resource is spare for wild animals in Sublangka Wildlife Sanctury. รถแม็กโครกำลังทำเส้นทางเข้าไปขุดลอกลำน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้แก่สัตว์ป่าในพื้นที่ป่าซับลังกา
Our field staff is restoring Sala which in the step of changing the roof.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปาง กำลังช่วยกัยปรับปรุงพลับพลาสำหรับปล่อยช้าง ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการทำหลังคา
Group of our elephant : Plai Sukhum, Seedor Sombut, Pang Morakot and Pang Nimnuan. กลุ่มของพลายสุขุม สีดอสมบัติ พังมรกต และพังนิ่มนวล
Group of our elephant( Pang Sunee, Pang Kwan and Plai Mitri ) are released to be the sample group of temporary free roam. ช้างที่ทดลองปล่อยเข้าป่า กลุ่มของพังสุนีย์ พังขวัญ และพลายไมตรี

Thursday, February 21, 2008

Rubber Elephant Model

 
Clay model of the rubber elephant is being completed. Once finished it will show the anatomy of the elephant in full colors. โมเดลยางแสดงโครงสร้างและอวัยวะภายในของช้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเป็นตัวช้างที่มีสีสันสวยงาม

Plai Sampran's Electric Fence Enclosure at Lampang

Wildlife Conservation Division, National Park Wildlife and Plant Conservation Department will move a wild elephant "Plai Sampran" from Kao-Ang-Rua-Nai Wildlife Sanctuary in Chachoengsao to Doi Pha-Muang Wildlife Sanctuary in Lampang for treatment him here by nature. Plai Sampran got injure on his front foot (right) from a snare of hunter. He needs to look after very closely by veterinarian from The elephant hospital. Thus, the foundation has prepared a place include electric fence for him to treatment. The place has area about 6-8 rai which close up Maeyao reservoir and plenty of food. We hope he will get well soon here. (An above drawing shows the location that the foundation prepares for "Plai Sampran") เนื่องจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จะทำการย้ายช้างป่าพลายสามพรานจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรักษาบำบัดช้างป่าพลายสามพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกบ่วงดักสัตว์ป่าของนายพราน จนทำให้ข้อเท้าได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่รักษาอยู่ปัจจุบันเป็นแหล่งเกษตรเคมี จึงจำเป็นต้องนำมารักษาโดยวิธีธรรมชาติและจำเป็นต้องมีสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลช้างให้การรักษาอย่าใกล้ชิด ดังนั้น ทางมูลนิธิจึงได้ทำการออกแบบพื้นที่ล้อมรั้วไฟฟ้า สำหรับช้างป่าพลายสามพรานได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยพื้นที่ที่ว่าจะอยู่ใกล้กับแคมป์ 2 ของมูลนิธิฯ ซึ่งรอบๆ บริเวณ จะติดกับอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การบำบัดรักษาช้างป่าพลายสามพราน

Friday, February 15, 2008

The abscess wound at Pang Ploy's leg was operated and our field staff have to bathe her wound every day. เนื่องจากฝีของพังพลอยมีขนาดใหญ่มาก วันนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจึงทำการผ่าฝีให้พังพลอย ในขณะที่ทำการผ่าฝีพังพลอยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและผลจากการผ่าฝีก็เป็นไปได้ด้วยดี โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรียังต้องทำความสะอาดบริเวณที่ทำการผ่าฝีทุกวัน

Thursday, February 14, 2008

Plai Somrak our elephant from Lampang is getting use to the Sublangka forest. พลายสมรักษ์ ในป่าซับลังกา
Plai Somchai welcome Pang Ploy, a new elephant from Lampang and walk behind her. พลายสมชายได้เข้ามาแสดงการต้อนรับและทำความรู้จักกับพังพลอย โดยพลายสมชายเดินตามพังพลอยไม่ยอมห่าง
After our elephants, Plai Somrak and Pang Ploy have been journeying from Lampang they arrived at Sublangka, Lopburi at 4.00 AM. เมื่อเวลา 04.00 น. พลายสมรักษ์และพังพลอยได้เดินทางมาถึงยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Wednesday, February 13, 2008


Our Elephants at Lampang Camp, Plai Somrak and Pang Ploy get in the truck at 3.30 P.M. to go to Sublangka on January 13, 2008.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปาง กำลังนำพลายสมรักษ์ และพังพลอยขึ้นรถบรรทุกเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดลำปางเมื่อเวลา 15.30 น.

Khun Ruttanaporn places our 4 Elephant donation boxes at Bank Of Thailand, Tang Hua Seng Supermaket, Makro Samsen and Makro Rangsit on January 13, 2008 รัตนาภรณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ตั้งตู้บริจาคที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง แม็คโครสาขาสามเสนและแม็คโครสาขารังสิต เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2551
Our staff is cleaning the abscess wound at the right leg of Pang Ploy befor she go to Sublangka Wildlife Sanctuary. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังล้างแผลที่เป็นฝีบริเวณขาหน้าขวาให้พังพลอยก่อนจะเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Tuesday, February 12, 2008

Our field staff is making the tomb for Pang Saita at the elephant cemetery. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังทำสุสานของ พังสายตา บริเวณสุสานช้าง ไว้เพื่อระลึกถึง

The Papla at Lampang - Her Majesty the Queen's Royal Pavillion

Our field staff is restoring Sala which was used by H.M. the Queen for the Elephant Reintroduction ceremony in 2004.
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) กำลังช่วยกันรื้อและปรับปรุงพลับพลาพระราชพิธีปล่อยช้าง
Sala (Royal pavilion) has deteriorated, therefore we are making restorations to conserve as a memorial about the important of elephant reintroduction .
พลับพลา พระราชพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จทรงปล่อยช้างเพื่อคืนสู่ธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมสมควรแก่การปรับปรุง ทางมูลนิธิฯ จึงได้ทำการปรับปรุงพลับพลาพระราชพิธีปล่อยช้างโดยใช้โครงสร้างเดิมเพียงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม เพื่ออนุรักษ์ไว้เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาทรงประกอบพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ และให้ผู้ที่พบเห็นได้เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญของการปล่อยช้างคืนสู่ป่า
Our elephant, Pang Morakot is walking with Plai Sukhum and they are happy. พังมรกต พา พลายสุขุม เดินเที่ยวเล่นในป่าอย่างมีความสุขเช่นกัน
Pang Sunee Plai Maitri and Pang Leelad are walking around Mea Yao Reservoir. ช้าง ของมูลนิธิฯ ทั้งสาม ได้แก่ พังสุนีย์ พลายไมตรี และ พังลีลาศ พากันเดินเที่ยวเล่นในป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Saturday, February 09, 2008

Cute action of our elephant, Pang Dao . พังดาว แสดงความน่ารักตามธรรมชาติให้ดู

Wednesday, February 06, 2008

khun Suttinee Pinit, Elephant Reintroduction Foundation's Staff mklj huiojy tkulhjthokj y Khun Suttinee Pinit, Elephant Reintroduction Foundation's staff places a donation box at food court on 4th floor of Pacific Park, Sriracha in Chonburi คุณศุทธินี พินิจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำตู้รับบริจาคไปตั้ง ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 4 ของศุนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

120 Year Old Elephant

How old does an elephant get? Well, we ran into this elephant near Pattaya today which the owner claims is 120 years old. He proudly showed us that although she is blind in both eyes, she is well cared for and in very good health, as the not so rough elephant dung proves. He asked us to observe the long fold of the elephant's ear which is a measure of its age. This is a proof that elephants can out live humans. ทราบไหมว่า ช้าง มีอายุได้เท่าไหร่....? เราขับรถไปชมช้างตัวนี้แถวๆ พัทยา ซึ่งเจ้าของช้างบอกกับเราว่า เค้ามีอายุได้ 120 ปีแล้ว เขาภูมิใจที่จะบอกกับเราว่า ถึงแม้ว่าช้างตัวนี้จะตาบอดแต่ก็ได้รับการดูแลและมีสุขภาพดี ซึ่งดูได้จากมูลของช้างที่ไม่หยาบมากนักเป็นตัวพิสูจน์ เจ้าของช้างถามเรา ให้ดูรอยพับที่ขอบใบหูซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกอายุของช้างได้ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิสูนจ์ว่า ช้างมีอายุยืนกว่ามนุษย์