Monday, October 31, 2022

กลุ่มช้างออกนอกพื้นที่

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมานอกพื้นที่ด้าน ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นกลุ่มช้าง จำนวน 5-6 ตัว ทำให้เกิดความเสียหายหลายจุด คือ กระท่อมเฝ้าไร่ แปลงผักหัวไชเท้า ไร่มัน  ไร่ข้าวโพด และถังที่มียาฆ่าแมลง โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจและประเมิณความเสียหายให้กับชาวบ้าน

On October 28, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by villagers that there were elephants outside the area. Na Yang Klak Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province. Initial inspection revealed that a group of 5-6 elephants caused damage in several places, the shed,  radishes, casava fields, corn fields and buckets with pesticides. The staff surveyed and assessed the damage to the villagers.

 


Friday, October 28, 2022

ตรวจรั้วและตัดต้นกล้วยให้ช้าง

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกระจา พร้อมทั้งได้ตัดต้นกล้วยไว้เป็นอาหารแก่สีดอโอเลี้ยงที่ผูกเลี้ยงอยู่ที่แคมป์ต้นน้ำ

On October 28, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province inspected the electric fence on the Pang Kracha side along with cutting the banana trees as food for Si Dor O-Liang, the elephant was bound  at the upstream camp.

 

ช่วยงานวัดซับใหญ่

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและตัดหญ้าในบริเวณวัดซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

On October 28, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province together with the Forest Protection Unit They joined together to clean and mow the grass in the area of Wat Sap Yai, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province.
 

Thursday, October 27, 2022

ช้างออกด้าน ภักดีชุมพล

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำว่าสัญญาณแจ้งเตือนของค่าไฟรั้วไฟฟ้าไม่ปกติ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จึงรีบสำรวจจุดที่ไฟรั่วพบว่ามีรอยช้างออกนอกพื้นที่ซึ่งยังไม่มีรอยกลับเข้ามาในป่า ทางด้านตำบลวังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งเตือนชาวบ้านในละแวกนั้นให้ทราบ และหากพบช้างให้แจ้งทันที โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะคอยลาดตระเวนในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเฝ้าระวัง

On October 25, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province Received notification from the head of the forest protection upstream unit  that the alarm signal of the electric fence is not normal. Foundation field staff therefore, hurriedly surveyed the site and found that there were elephant tracks outside of the area that had not yet returned tothe forest at Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province. And our staffs told the villager to notify immediately, then the field staff will patrol during the night to keep an eye out.

 

Tuesday, October 25, 2022

พังดุปล่อยในป่า

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้นำพังดุกลับมาปล่อยในป่า เนื่องจากก่อนหน้าพบว่าพังดุมีมูลหยาบ จึงได้นำมาผูกเลี้ยงเพื่อสังเกตอาการ หลังจากผูกเลี้ยงมีอาการดีขึ้นจึงปล่อยสู่ป่า

On October 25, 2022, Foundation field staff has brought back  Pang Duh to release in the forest because previously found that she had rough dung. Therefore, Pang Duh has been brought to observe the symptoms. After symptoms improved, Pang Duh was released into the forest.

สีดอไมตรี, พังสุพรรณและพลายบรรหาร มาอยู่กับพังวาเลนไทน์และทับเสลา

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ติดตามช้างพบว่า สีดอไมตรี, พังสุพรรณและพลายบรรหาร  มาอยู่กับพังวาเลนไทน์และทับเสลา

On October 24, 2022, the Foundation's field staff tracked the elephants found that Sidor Maitri, Pang Suphan and Plai Banharn came to live with Pang Valentine and Thap Salao.
ได้ตรวจสอบดูช้างอ่างแม่เกี๋ยงและอ่างแม่ยาม

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบดูช้างอ่างแม่เกี๋ยงและอ่างแม่ยาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแม่ยาม

On October 24, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province have inspected elephants at Mae Kiang Reservoir and Mae Yam Reservoir together with Mae Yam Forest Protection Officers.
ติดตามร่องรอยช้างบริเวณอ่างแม่ยา

วันที่ 23 ตุลาคม 2565  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ติดตามร่องรอยช้างบริเวณอ่างแม่ยาม (กิ่วห้วยจำลา)

On October 23, 2022, the Foundation's field staffs have traced the elephants around the Mae Yam basin (Kew Huai Chamla)ประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 นางสาวธัญลักษณ์ ก๋ากาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง และนายสุบิน จำอินถา ได้ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อวางเเผนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ

On October 22, 2022, Miss. Thanyalak Kakat, Chiang Mai - Lampang Coordinator, and Mr. Subin Chamintha attended a monthly meeting to plan the operations of the Foundation's field staff.


ซ่อมแซมเส้นทางสำรวจป่า

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำ ได้ช่วยกันซ่อมแซมเส้นทางสำรวจกลางป่าซับลังกาที่ดินสไลด์ จนสามารถเดินทางได้สะดวกดังเดิม

On October 24, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province together with the Upstream Forest Protection Unit helped to repair the exploration route in the middle of the Sublangka Forest, on the slide land until able to travel as before.
 

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  วางพวงมาลา ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยหน่วยงานในอำเภอลำสนธิ

October 23 of every year is the day of the death of His Majesty King Chulalongkorn. Elephant Reintroduction Foundation together with Sublangka Wildlife Sanctuary laid a wreath at Lam Sonthi District Office along with along with departments in Lam Sonthi District.

สำรวจรอยช้าง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกอยู่แนวนอกรั้วบนเขาพังเหย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จึงออกติดตามจากบ้านเหวนางคำไปตามแนวรั้วไฟฟ้า ซึ่งพบแต่รอยเก่าที่ช้างกลับเข้าป่าไปแล้วหลายวัน และจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีเกิดความเสียหายแต่อย่างใด

October 21, 2022, our field staff of Lopburi Province has been informed by villagers that there is an elephant outside the fence on  Pang Huie Mountain. The field staff therefore follow from Ban Hew Nang Kham along the electric fence which only found old marks that elephants have returned to the forest for several days and from the inspection, there was no damage in any way. 

Thursday, October 20, 2022

ตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านเขาพังเหย โดยตัดได้เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตรแล้ว  

Between 16-19 October 2022, the Foundation's field staff Lopburi province has helped to mow the grass that grows high along the sufficiency electric fence on the side of Pang Huie Mountain, by cutting a distance of 8 kilometers.
Wednesday, October 19, 2022

กลุ่มพังจารุณีเข้าป่า

จากการติดตามรอยช้างกลุ่มพังจารุณี พบว่าขณะนี้กลุ่มพังจารุณีได้มาอาศัยอยู่บริเวณน้ำตกสามสายซึ่งอยู่ประมาณ กิโลเมตรที่ 18-19 ของป่าซับลังกา  และบริเวณ สระ2 

From following the elephant tracks of the Pang Jarunee's group. It was found that the Pang Jarunee group has now been living at Sam Sai Waterfall, which is approximately 18-19 kilometers of Sublangka Forest and around the pond 2.