Friday, June 28, 2019

เข้าตรวจสอบความเสียหาย

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้เข้าไปดูพื้นที่ที่ได้รับแจ้งว่า มีช้างเข้าไปในไร่ของชาวบ้านที่ทำการเกษตร จากการสำรวจพบว่า ช้างได้เดินไปเหยียบข้าวโพดและมันสำปะหลังของชาวบ้านได้รับความเสียหาย คาดการว่า เป็นช้างพลายฉลาด และพังหัวดีพร้อมลูกๆ

On  June 28, 2019, our Lopburi field staffs with Sublangka Wildlife Sanctuary checked damages after they were informed that elephants (Plai Chalard and Pang Huadee) went to villager's cassava field.Thursday, June 27, 2019

ออกนอกพื้นที่ฝั่งวิเชียรบุรี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ช่วยกันออกมาต้อนช้างกลุ่มพังวาสนาที่ออกนอกพื้นที่ไปยังหมู่บ้านโคกกรวด ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อคืนวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ให้กลับยังพื้นที่ ขสป.ซับลังกา ซึ่งจากการสำรวจปรากฏว่า มีกระท่อมเสียหาย 1 หลัง และเหยียบข้าวโพดเสียหายเล็กน้อย

Our Lopburi field staffs fetched Pang Wadsana's group after they had broken a shed and a little of corn in a field at Ban Kokgrood, Tamboon Namron,Phetchaboon Province.Tuesday, June 25, 2019

เยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

จากนั้นคุณศิวะพร ทรรทรานนท์และคณะได้เดินทางมายังสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เพื่อปรึกษาการดำเนินงานกับหัวหน้าวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และในวันรุ่งขึ้น หัวหน้าวสันต์ได้พาคณะเยี่ยมชมการทำงานของเครื่องปั้มน้ำพลังแสงอาทิตย์อีกด้วย
เลขาธิการฯ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีประเสน รองเลขาธิการฯ คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ที่จุดสกัดตะเคียนโพรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และแคมป์ 2 ฝั่ง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ


 จุดสกัดตะเคียนโพรง


แคมป์ 2

Friday, June 21, 2019

ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยชมพู (ลำห้วยจำบ่อแป้น) อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งมีระยะทาง 900 เมตร พบว่ากระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติและได้ช่วยกันถางหญ้าบริเวณรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

Today, our Lampang field staffs check sufficiency electric fence at Hui-Chompoo (Jumboupan Creek area) for 900 meters, it is work as normal and the staffs cut the grass around the fence. ทีมงานวิจัย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมปฎิบัติงานกับทีมนักวิจัยที่ลงพื้นที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่กระจายพันธุ์พืชหลังปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
Tuesday, June 18, 2019

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าบริเวณรั้วไฟฟ้าห้วยม่วงทุ่งหลวง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On June 17, 2019, our Lampang field staffs restored the sufficiency electric fence at Huimoung Tunglaung, Hangchart District, Lampang.Monday, June 17, 2019

ซ่อมสะพาน

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้ช่วยกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด (ประมาณกิโลเมตรที่ 10-11) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและลาดตระเวนระหว่างแคมป์ 1 และแคมป์ 2

Today our Lopburi field staffs restore wood bridge at KM. 10-11, this route use for surveying and transporting between Camp 1 and Camp 2 .จุดสกัดช้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ช่วยกันสร้างห้องครัวและห้องน้ำตรงจุดสกัดช้างชั่วคราวที่ชาวบ้านให้การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่

Our field staff at Lopburi were building a kitchen room and toilet for  temporary camp.Tuesday, June 11, 2019

พบช้างกลุ่มใหญ่

เมื่อวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ได้ติดตามพฤติกรรมช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองฝั่งจ.ลำพูน พบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 10 ตัว

During June 3-7, 2019, our Lampang field staff with Doiphamaung Wildlife Sanctuary have tracked elephants  at side of Lampoon province, they found big group of 10 elephants.Monday, June 10, 2019

ซ่อมแซมรั้วด้านเขาพังเหย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยหนองใหญ่ ร่วมกันลาดตะเวนตรวจรั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านเขาพังเหย พบว่ามีต้นไม้ล้มทับสายไฟรั้ว 1 จุด จึงได้ทำการตัดต้นไม้ออกแล้วแก้ไขโดยดึงสายลวดใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่าแบตเตอรี่เสีย 1 ลูก เนื่องจากไม่เก็บไฟ

Our Lopburi field staff with Sublangka Wildlife Sanctuary (Nongyai) check the sufficiency electric fence at Panghuai Mountain, they found a tree falling on the fence so they already cut off and pull the wire. They also found that the battery was broken.


Friday, June 07, 2019

ดูแลจุดสกัดตะเคียนโพรง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี ปรับดันหญ้าที่ขึ้นสูงในบริเวณจุดสะกัดตะเคียนโพรง ม.12 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

On June 6, 2019 our Lopburi field staffs cut high grasses at Takien-Prong Substation.
ทำความสะอาดแคมป์1 ซับลังกา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันทำความสะอาด ตัดหญ้าและดูแลความเรียบร้อยแคมป์ 1 หลังจากที่ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ย้ายกันไปออกติดตามและเฝ้าระวังช้างด้านทิศเหนือกันหมด 

Our Lopburi field staffs clean up Camp1 after passing dry season, all of  field staffs have moved to observe elephants at the North of Sublangka Forest. 


ซ่อมแซมกระท่อมเฝ้าไร่


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่จากเขตฯ หน่วยต้นน้ำช่วยกันซ่อมแซมกระท่อมเฝ้าไร่ของชาวบ้านหมู่บ้านโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ที่ช้างทำลายพังเสียหายจนแล้วเสร็จ

On June 3, 2019 our field staffs with Sublangka Wildlife Sanctuary (Lamsonthi Water Source Substation) restore villager's shred at Ban Kokkroad, Tambon Yangsao, Vichien Buri District, Phectchaboon.