Friday, December 29, 2023

เร่งติดตาม

 วันที่ 28-29 ธันวาคมพ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง ได้ผลักดันช้างบริเวณเขตจังหวัดลำพูนโดยติดตามช้างทันบริเวณห้วยทราย หลังจากผลักดันช้างกลุ่มแรกแล้ว ได้เดินทางกลับ พบร่องรอยช้างอีกหนึ่งกลุ่ม หลังติดตามพบว่าเป็นช้างกลุ่มพังนุ่น มีสมาชิกทั้งหมดสามตัวได้แก่พังนุ่น พังฝ้ายและพังคำดี บริเวณจังหวัดลำพูน หลังจากพบเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันขึ้นไปยังป่าลึก

On December 28-29, 2023, our field staff, Lampang Province, pushed out elephants in the Lamphun province area in the Lamphun province area by tracking the elephants in the Huai Sai area. After pushing the first group of elephants have traveled back.  Found traces of another group of elephants. After following up, it was discovered that it was a group of elephants from Pang Nhoon. There are three members in total, including Pang Nhoon, Pang Fai and Pang Kham Dee at Lamphun Province area. After finding the staff  pushed the elephants into the deep forest.Tuesday, December 26, 2023

กลุ่มจารุณีออกรั้วไฟฟ้า

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตะเคียนโพรง แจ้งช้างลงมาช่องจุดสกัดแคมป์เก่า  จนท.มคช ได้เข้าไปสำรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พบมีรอยช้าง เป็นร่องรอยเก่า เป็นช้างกลุ่มจารุณี

On December 25, 2023, our field staff at Lopburi Province received notification from Takhian Phrong villagers reported that an elephant had come down to the old camp extraction point. the staff went to survey the area and found elephant tracks, which were old tracks. They are elephants from the Jarunee group.

Sunday, December 24, 2023

ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนสู่ธรรมชาติจังหวัดลำปาง ยังคงเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รอบเขต พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังช้างออกนอกพื้นที่

Field staffs of Elephant Reintroduction Foundation, Lampang Province still keeping observe at various risk points in the area surrounding Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary area to prevent and monitor elephants leaving the area.
ป้องกันไฟป่า

 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมประชุมแก้ปัญหาปัญหาไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองโดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมด้วยหลายหน่วยงาน

On December 19, 2023, Elephant Reintroduction Foundation participated in a meeting to solve the forest fire problem in the area of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, with many outside agencies participating.


Sunday, December 17, 2023

ส่งตัวสามแม่ลูก

 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ผลักดันกลุ่มช้างพังดอกรัก ได้แก่พังดอกรัก พังวาเลนไทน์และพังเสลาจากลำห้วยแม่สะป๊วด จ.ลำพูน มาเขต จ.ลำปาง

On December 14, 2023 Foundation field staff has pushed the elephant : Pang Dok Rak group Including  Pang dokrak Pang Valentine and Pang Tab Salao  from Huai Mae Sapuat, Lamphun Province, to  Lampang Province.
พลายพลังออกนอกพื้นที่

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ได้ลาดตระเวณติดตามช้างในเวลากลางคืนพบ พลายพลังออกนอกพื้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยาว หลังพบเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันพลายพลังให้เข้าสู่ในป่า

On December 17, 2023,our field staff, Lampang Province, patrolled to follow elephants at night and found Plai Phalang has gone out of the area around the Mae Yao Forest Protection Unit. After finding, the staff they pushed the elephant into the forest.

Thursday, December 14, 2023

กิจกรรมปลูกต้นไม้ “สืบสานด้วยสำนึก จิตระลึก ชั่วนิรันดร์”

วันที่ 14 ธันวาคม 2566   มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สืบสานด้วยสำนึก จิตระลึก ชั่วนิรันดร์” วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  นายอำเภอลำสนธิ (นายมนตรี ปรีดา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร (นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์) เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (คุณศิวพร ทรรทรานนท์) เป็นประธานร่วมเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมโครงการ 170 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

December 14, 2023, Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary Together with the Kutta Phet Subdistrict Administrative Organization organize tree planting activities “Continuing with conscience and remembrance forever” on December 5, 2023, on the occasion of the birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at Sublangka Wildlife Sanctuary. Lam Sonthi District Chief (Mr. Montree Preeda), President of Kut Ta Phet Subdistrict Administrative Organization (Miss Siwaporn Petchnarong) and Elephant Reintroduction Foundation (Khun Sivaporn Dardarananda) co-chaired the opening ceremony. There were 170 project participants who joined together to plant trees in the Sublangka Wildlife Sanctuary.

                                          


Wednesday, December 13, 2023

บาดแผลพลายสุเมธ

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณหมอจากโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้เข้าทำแผลพลายสุเมธหลังจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบว่าพลายสุเมธนั้นมีแผลบริเวณข้อเท้า และคุณหมอได้ให้ยาแก้ท้องอืด แก่พลายสุเมธอีกด้วย ขณะนี้พลายสุเมธปกติดี ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ขอขอบคุณสัตวแพทย์ จากโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  จังหวัดลำปาง ที่เข้าทำการช่วยเหลือและรักษาพลายสุเมธ

On December 13, 2023, veterinarian from Elephant Hospital, Thai Elephant Conservation Center went to treat Sumet's wound after the foundation's field staff It was found that Plai Sumet had a wound around his ankle. And the doctor gave medicine to cure bloating to Plai Sumet too. Now Plai Sumet is fine. The Foundation thank you veterinarian From Elephant Hospital, Thai Elephant Conservation Center, Lampang Province, which helps and cure Plai Sumet.


ตระเวณเที่ยวทั่วป่า

 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าผลักดันกลุ่มช้างพังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และพังทับเสลาในเขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำจังหวัดลำพูน และจะผลักดันกลุ่มช้าง เข้าเขตจังหวัดลำปาง

On December 13, 2023 Foundation field staff pushed the elephant group: Pang Dok Rak, Pang Valentine, and Pang Thap Salao in Mae Tha district. Lamphun Province, Lamphun Province and will push the group to enter Lampang province area.


Monday, December 11, 2023

พังแม่เปิ้ลพาลูกน้อยมาโชว์ตัว

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติภาคสนามลพบุรี ได้ยินเสียงร้องของช้าง พบเป็นกลุ่มแม่เปิ้ลและลูกน้อยตัวใหม่มาเดินเล่น อยู่บริเวณหน้าด่านรั้วไฟฟ้า จำนวนประมาณ  6-7 ตัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี 

December 10, 2023, our field staff  in the Lopburi hear the sound of an elephant, found a group of 6-7 elephants. Pang Ple and her new baby coming for a walk in front of the electric fence checkpoint.