Friday, August 28, 2015

จัดหาช้างเข้าโครงการฯ

Khun Sivaporn and Khun Pichai observe 2 elephants at Nakornchaisri Distric, Nakornphathom Province. The owner present to sell for joining our project. 
คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคุณพิชัย ฉันทะวีรชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปดูช้างซึ่งมีคนเสนอขายเพื่อร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าฯ ที่ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

Preparing Elephants: จัดเตรียมช้าง 15 ต.ค. 2558
Field staffs train 5+1 elephants for The Ceremony on Octorber 15, 2015 at Sublangka Forest.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามจัดเตรียมช้างจำนวน 5+1 สำหรับ "โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

The National Elephant Symposium 2515


The Foundation joins The National Elephant Symposium at Elephant National Institute, Lampang. 

ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเข้าร่วมงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี2558  (The National Elephant Symposium 2515) ณ. อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. 

Tuesday, August 25, 2015

Pang Nongnuch and Sidor SombudPang Nongnuch and Sidor Sombud live together in Doiphamaung Forest.
พังนงนุช ขณะนี้ติดอยู่กับสีดอสมบัติอยู่ในป่าดอยผาเมือง

Tukka, Dara and Adul
Pang Tukta, Pang Dara and Plai Adul walk to boundary of the forest so out field staffs fetch them back to the forest again.
พังตุ๊กตา พังดารา และพลายอดุลย์ เดินใกล้ออกนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงนำต้อนกลับเข้าไปในป่าตามเดิม

Monday, August 24, 2015

Check Up New Elephants ตรวจสุขภาพช้างใหม่

Mor Taweepoke< DVM. check up our 4 new elephants (Pang Tungngern, Pang Mokae, Pang Dummy and Pang Buakam) at Sublangka Wildlife Sanctuary, on August 23, 2015.
น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เดินทางมาตรวจสุขภาพช้างจำนวน 4 ตัว (พังถุงเงิน พังโม่เก พังดำมี่และพังบัวคำ)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Plai Suthast พลายสุทัศน์

Our field staffs at Lopburi fetch Plai Suthast to go back to the forest.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ไล่ต้อนพลายสุทัศน์ที่ออกนอกพื้นที่ให้กลับเข้ามาในพื้นที่ซับลังกา ทางลำสนธิบริเวณใกล้ๆ แคมป์ 1

Monday, August 17, 2015

Pang Tungngern พังถุงเงินPang Tungngern, our new female elephant from Surin Province don't get use to living in the forest by now because she used to eat  banana and sugar cane. But she have to learn to live by herself in the forest. So our field staffs feed her banana sometime and let her find  foods in the forest for rehabilitating.   
พังถุงเงินช้างที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ไม่ได้เท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ รายงานว่า จากการสังเกตุพฤติกรรมของพังถุงเงินพบว่า ไม่ค่อยกินอาหาร อันเนื่องมาจากเป็นช้างเล็กและเคยกินแต่กล้วยและอ้อยเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่คุ้นเคยกับการหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ มูลนิธิฯ จึงให้เจ้าหน้าที่หากล้วยมาให้ช้างกินสลับกับการกินอาหารเองตามธรรมชาติบ้างในระยะแรกเพื่อการปรับตัวของพังถุงเงิน หลังจากนั้นช้างน้อยก็จะสามารถหาอาหารกินเองได้ตามธรรมชาติในที่สุด

ช้างโขลงใหญ่
Our field staffs found a  herd of elephants at KM3.,on Panghuay Mountain in Sublanka Forest, Pang Meaboonkeaw with Plai Boonyung, Pang Pornthita, Pang Wadsana, Pang Earn, Pang Nongmai, Pang Dao with Plai Tula. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้าง พบช้างกลุ่มแม่บุญแก้วบริเวณกิโลเมตรที่ 3 ฝั่งเขาพังเหย ช้างกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยพังแม่บุญแก้วและลูก (พลายบุญยัง) พังพรธิตา พังวาสนา พังเอิ้น พังน้องใหม่ พังดาวและลูก(พลายตุลา)

Thursday, August 13, 2015

MaintenanceOur field staffs at Lopburi are cutting grasses around electric fence at Pangkraja area.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงเพื่อป้องกันรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงลัดวงจร ณ ปางกระจา

Wednesday, August 12, 2015

Mother Day วันแม่แห่งชาติOur field staffs at Doiphamaung Wildlife Sanctuary display their loyalty and honor Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday on August 12, 2015.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลำปาง ทำพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ แคมป์ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Tuesday, August 11, 2015

Mother Day สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary display their loyalty and honor Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday on August 12, 2015.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี พร้อมช้างในโครงการฯ ทำพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรทราชินีนาถ ณ แคมป์ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

Friday, August 07, 2015

เข้าสู่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
07.00 AM Pang Dummy arrived at Sublangka Wildlife Sanctuary. Pang Dummy and Pang Tungngern will rehabilitate for a while before releasing to the forest.
  เช้านี้ประมาณ 7.00 น."พังดำมี่" เดินทางถึงซับลังกา โดยมีพังถุงเงินเดินทางมาถึงก่อนตั้งแต่ 3 ทุ่ม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้นำช้างทั้ง 2 เดินทางไปไปในป่าซับลังกาเพื่อทำการปรับพฤติกรรมก่อนนำปล่อยจริง ทั้งนี้เพื่อให้ช้างได้เรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตตามธรรมชาติต่อไป

Thursday, August 06, 2015

Pang Tungngern พังถุงเงิน
Pang Tungngern arrived at Sublangka Wildlife Sanctuary at 09.00 PM on August 6, 2015.
พังถุงเงินเดินทางถึงซับลังกาแล้วเมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2558

Wednesday, August 05, 2015

Meayao Reservoir อ่างเก็บน้ำแม่ยาว
Meayao Reservoir in rainny season. ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน แต่น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวแห้งมาก

Tuesday, August 04, 2015

ออกบูท Chevron HumankindThe Foundation sets a small exhibition to PR our project at Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd., Tower III SCB Park Plaza.   
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ตั้งบูทในงาน Chevron Humankind ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น G บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ประชุมประจำเดือนVeterinarians consulting of The Foundation got monthly meeting with our field staff at Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางประชุมประจำเดือน ร่วมกับนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช