Wednesday, August 30, 2023

กลุ่มพังเปิ้ลและลูกน้อย

วันที่ 29  สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ. ลพบุรี  ได้ยินเสียงช้างช่วงเย็นบริเวณหน้าด่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยพบกลุ่มพังเปิ้ลและลูกน้อย จำนวน 11 ตัว ส่งเสียงร้องทักทายเสียงดัง 

On August 29, 2023, the Elephant Reintroduction Foundation field staff at Lopburi Province heard the sound of elephants in the evening in front of the checkpoint of Sublangka Wildlife Sanctuary. Found a group of 11 elephants : Pang Ple and their babies, shouting loudly to greet .
Tuesday, August 29, 2023

ตัดหญ้าแนวรั้วไฟฟ้า วัดเขาประตูชุมพล

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม แคมป์ต้นน้ำ ได้นำเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ มอบให้กับแคมป์ หนองใหญ่จำนวน 1 เครื่อง และได้ตรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงพร้อมทั้งตัดหญ้า เส้นวัดเขาประตูชูพล  หลังจากนั้นจึงปล่อยไฟให้ทำงานได้ตามปกติ

On August 28, 2023, Camp Ton Nam (Lamsonthi Upstream) field staff brought a new lawn mower. given to the camp Nong Yai, and has checked the sufficiency electric fence line  and mowed the grass. Wat Khao Pratu Chuphon. After that, let the electricity work normally.

                                                       บริเวณรอบรั้วไฟฟ้าวัดเขาประตูชุมพล

                                                  เจ้าหน้าที่แคมป์ต้นน้ำ และ แคมป์หนองใหญ่


Friday, August 25, 2023

จิตอาสาชาวบ้านตัดหญ้าแนวรั้วไฟฟ้า

 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมด้วยหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำ และผู้ใหญ่บ้านซับใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านเหวนาคำ  ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ และชาวบ้านได้ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้า 

On August 24, 2023, field staff of the Elephant Reintroduction Foundation of Lopburi Province together with the Upstream Forest Protection Unit and the headman of Sub Yai village, the headman of Ban Waew Na Kham, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, and villagers jointly volunteered to mow grass along the electric fence.


Thursday, August 24, 2023

พบช้างกลุ่มใหญ่

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบช้างกลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย พังนุ่น พังเพชรา พังปานดาว พังดารา พังลดา พังลิซ่า พังดอกแก้ว พังดอกรัก พังดอกบัว บริเวณลำห้วยปู่เหมย ใกล้สระ 3 

On August 23, 2023, the foundation's field staff found a large group of elephants, consisting of Pang Nhoon, Pang Petchara, Pang Pan Dao, Pang Dara, Pang Lada, Pang Lisa, Pang Dok Kaew, Pang Dok Rak, Pang Dok Bua around Huai Pu Mei creek near Pond 3.


Tuesday, August 22, 2023

ตรวจรั้วไฟฟ้าแนวรั้ว ฝั่งปางกระจา

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ได้ขึ้นไปตรวจแนวรั้วด้านหน่วยต้นน้ำฝั่งเขาพังเหย มีรอยช้างพลายฉลาด เหยียบไม้เข้าพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำไม้ออก และ ต่อลวดที่ขาด เพื่อปล่อยไฟฟ้าให้รั้วใช้ได้ปกติแล้ว

On August 21, 2023, our field staff at Lopburi Field went up to inspect the fence on the side of the upstream unit on the side of Pang-Huie Mountain. There is a track of Plai Chalard, the elephant stepping on the wood to get into the forest area. The staff have removed the wood and connected the broken wire to release the electricity to the fence to use normally.

Friday, August 18, 2023

บุฟเฟต์ดินโป่ง

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง พบช้างกลุ่มใหญ่ ลง มากินดินโป่ง ใกล้แคมป์1 แม่ปอน

On August 18, 2023, field staff of the Elephant Reintroduction Foundation, Lampang Province, found a large group of elephants coming down to eat salt licks near Camp 1, Mae Pon.

Tuesday, August 15, 2023

ตัดหญ้าแนวรั้วไฟฟ้า ปางกระจา

 วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี  ได้เข้าไปตัดหญ้าแนวรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกระจา 

On 14 - 15 August 2023, our field staff of Lopburi Province went to mow grass along the electric fence on the Pang Kracha side.


พลายสมนึกเป็นลำบอง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าตรวจดูอาการของพลายสมนึกหลังพบว่าเป็นลำบองมาเเล้วหลายวัน หลังได้รับการรักษาสมนึกมีอาการที่ดีขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมีการใช้ยาประคบร่วมด้วย

ยาต้มสมุนไพรใช้สำหรับฟาดประคบแผลช้างที่เป็นลำบองประกอบด้วยเปลือกต้นประดู่ เถาวัลย์ไมยราบ ต้นโด่ไม่รู้ล้ม พริก เกลือ เนื่องจากพลายสมนึกมีแผลด้วย จึงต้องได้รับการรักษาแบบแผนปัจจุบันร่วมด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้ล้างแผลให้อย่างสม่ำเสมอ

On August 12, 2023, Taweephok Angkavanich,DVM, Director of the Elephant Reintroduction Foundation went to examine Plai Somnuek's symptoms after finding out that he had been infected  of abscess for several days. After receiving treatment, Somnuek's symptoms improved. by Foundation field staff was closely monitored with the use of a compress as well

Herbal decoction used for compressing abscess wounds of elephants that are consisting of padauk bark, mimosa vine, Ton Do Mai Rua Loom, chili, salt. Because Plai Somnuek also had a wound therefore, The staff has cleaned the wounds regularly.

วิธีการรักษาโรคบวมน้ำหรือลำบอง

ครอบครัวช้างเริ่มใหญ่ขึ้น

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 01:00 น ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบช้างบริเวณตาดหลวง ห้วยแม่สะปวด หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่ และอยู่เฝ้าระวังช้างบริเวณสวนลำไยของชาวบ้าน รอจนสว่างจึงได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปตามห้วยแม่สะป้วดและได้พบช้างกลุ่มพังดอกรัก พังทับเสลา พังกันยา พังดารา พังลดา และพังลิซ่าอยู่บริเวณห้วยไคร้

On August 12, 2023, at 1:00 a.m., our staff was informed by the villagers that elephants was found in Tad Luang, Huai Mae Sa Paeng area. After being notified by the Foundation's field staff reach to inspect the area and stays to watch out for elephants around the villagers' longan orchards. After waiting until dawn, they rode a motorcycle up along Huai Mae Sa Phuat and met Pang Dok Rak, Pang Tab Salao, Pang Kanya, Pang Dara, Pang Lada, and Pang Lisa group of elephants in the Huai Khrai area.Friday, August 11, 2023

วันช้างโลก

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังเป็นวันช้างโลกอีกด้วย มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ประกาศให้ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันช้างโลก ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2555  เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อช้างไทยและให้เราร่วมกันอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ 

On August 12 of every year, in addition to being the National Mother's Day it is also World Elephant Day. The Elephant Reintroduction Foundation has declared August 12 of every year as World Elephant Day since 2012 to honor Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother in the grace of concerning for Thai elephants and for us to conserve the elephants from extinction. 

ทรงพระเจริญ

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติพลายสมนึกเป็นลำบอง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามูลนิธิฯ จ.ลำปาง แจ้งว่าพลายสมนึกเป็นลำบอง (อาการบวมน้ำ) บริเวณท้องส่วนล่าง หลังจากพบอาการเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เร่งต้มยาสมุนไพรเพื่อรักษาช้าง

On August 10, 2023, the field staff of the Foundation in Lampang province informed that Plai Somnuk had an abscess of the lower abdomen After finding symptoms, the foundation field staff has accelerated boiling herbal medicine to cure the elephant.

Wednesday, August 09, 2023

โครงการสอนน้องรักษ์ป่า (Green Heart )

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลพบุรี ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จัดกิจกรรมโครงการ สอนน้องรักษ์ป่า (Green Heart) คนไทยหัวใจสีเขียว โดยมี นายอำเภอ นายประสานมิตร อมรักษ์ เป็นประธานในพิธี   นายอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ   อธิบายประวัติของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎ์บำรุง และ นายก อบต.กุดตาเพชร โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านราษฏ์บำรุง จ. ลพบุรี จำนวน 31 คน เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว

Between August 8-9, 2023, the Lopburi Elephant Reintroduction Foundation in collaboration with Sublangka Wildlife Sanctuary project activities "Sorn Nong Rak Pa" (Green Heart)-Thai people with a green heart, with the Sheriff Mr. Prasarnmit Amrak presiding over the ceremony, Mr. Apichart Sriya, the head of the Sublangka Wildlife Sanctuary. Maj. Gen. Chukiat Pradipasen, Director and Deputy Secretary-General of the Elephant Reintroduction Foundation explain the history of the Elephant Reintroduction Foundation and gave souvenirs to Director of Ban Rat Bamrung School and President of Subdistrict Administrative Organization Kudta Petch. There were 31 students from Ban Ratbamrung School, Lopburi Province participating in the project.