Friday, June 29, 2018

ออกเที่ยวกลุ่มใหญ่
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา (หน่วยเขารวก) และหน่วยต้นน้ำ ได้ช่วยติดตามช้างที่ออกไปยังหมู่บ้านโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พิกัดที่ 0747810 / 1737854 และสกัดให้เข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยช้างกลุ่มนี้ทั้งหมด 7 ตัว คือ พังวาสนา พังพรธิตา พังเอิ้น พังน้องใหม่และลูก พังดาวและลูก

Our Lopburi field staffs join with Sublangka Wildlife Sanctuary (Kao Ruak Substation and Water Source Substation ) to track elephants at Ban Khok-kruat, Tambon Yangsao, Vichainburi District, Phetchaboon at location  0747810 / 1737854. The elephants in this herd are Pang Wadsana, Pang Porthita, Pang Earn, Pang Nongmai and baby, Pang Dao and baby.

ช้างพบเพื่อน

เมื่อวานนี้ช้างสีดอสมบัติ พังเพชรา พังหนึ่งและพังกันยามาหาพังดอกรักในป่าดอยผาเมือง
Elephants meet friends at Doi Pha Muang yesterday.
สีดอสมบัติ
Sidor Sombat
 พังเพชรา พังหนึ่งและพังกันยา
Pang Phetchara, Pang Neung and Pang Kanya

พังดอกรักและเพื่อน
Pang Dokrak and her friend.


โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ปี 2561

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ได้จัด "โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ประจำปี 2561"  ขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 โดยมีนายไพศาล กำแหงหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เป็นประธานในพิธี และนายวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา กล่าวต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
Khun Pisan Kamhanghan presides over the ceremony "Teach Children to love Forest, 2018" and KhunWason Klomjinda, chief of Sublangka Wildlife Sanctuary welcome to students from Bandan Charenchai School, Srithep District, Phetchaboon. This project hold by Elephant Reintroduction Foundation with Sublangka Wildlife Sanctuary  between June 26-28, 2018.  


Thursday, June 28, 2018

ช้างใหญ่ในป่า

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง เจอพังดอกรักในป่า 
On June 26, 2018 Our Lampang field staffs found elephant in the forest.Wednesday, June 27, 2018

มูลนิธิฯ เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ


 นายวัลลภ ตังคุณานุรักษ์  กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ "สถานการณ์ช้างป่าที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน"  อภิปรายและระดมความคิดสถานการณ์ช้างป่า โดย (จากขวาไปซ้าย) นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ผู้ดำเนินรายการ) นายเอ็ดวิน วิก เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า นายอภิรักษ์ วิภาวิน ผู้แทนจากมูลนิธิฟรีแลนด์ นางอรุณ แก้วสามัคคี ผู้ใหญ่บ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จัดโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

Tuesday, June 26, 2018

พลายฉลาด

พลายฉลาดเดินเล่นอยู่บนเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนช่วง กม.ที่ 8 อย่างสบายใจ และช่วงนี้คลองลำสนธิเริ่มมีน้ำไหลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หลังจากแห้งแล้งมาหลายเดือน 
Plai Chalard walks along survey road in Sublankg Forest around Km.8 with happiness and now there is water flow in Lamsonthi Creek after it was lack of water for many months.  Monday, June 25, 2018

Clean Up

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปู
On June 23, 2018 Our Lampang field staffs cleaned up sufficiency electric fence at Huay Mae Pu reservoir.


Friday, June 22, 2018

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมรั้วไฟฟ้าบริเวณจำบ่อแป้น 
Today, Our Lampang field staffs repair sufficiency electric fence at Jambopan.Thursday, June 21, 2018

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าฟ้าแบบพอเพียง

วันนี้ทหารจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา ได้ออกสำรวจแนวรั้วเพื่อการจัดทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง โดยเริ่มจากจุดพิกัดที่ Latitude: 15.6993898 Longitude : 101.3217251 ซึ่งเป็นช่วงต่อจากแนวรั้วไฟฟ้าแบบถาวรที่ ขสป.ซับลังกา ได้สร้างไว้ ทั้งนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการสำรวจ 3-4 วัน เนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างสูงชัน

Today, Mobile Development unit 16, Armed Forces Development Command with our field staffs and Sublangka Wildlife Sanctuary survey to build the sufficiency electric fence, they continue from Sublangka permanence electric fence at Latitude: 15.6993898 Longitude : 101.3217251. The survey might take  3-4 days because of steep mountain.  

Wednesday, June 20, 2018

สงสัยพลายสุทิน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ  และเจ้าหน้า ขสป.ซับลังกา ได้ออกสำรวจพื้นที่และความเสียหาย หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า เมื่อคืนก่อน (18/6/2561) มีช้างออกนอกพื้นที่เข้าไปยังหมู่ 12 บ้านตะเคียนโพรง พิกัดที่ 0748197 / 1744067  จากการสำรวจพบร่องรอยช้างโดยคาดว่า มีเพียงตัวเดียวและน่าจะเป็นพลายสุทิน

Our field staff and Wildlife Sanctuary  staff went to Ta Kiean Phong village after received a phone call from villager that an elephant came their village last night.