Wednesday, July 27, 2022

กลุ่งพังจารุณี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกสำรวจความเสียหาย หลังจากที่ช้างกลุ่มพังจารุณีได้ออกไปยังไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้าน  บ้านหนองใหญ่ ซึ่งครั้งนี้มีความเสียหายมากพอสมควร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงและได้ปล่อยกระแสไฟทำงานอีกครั้ง

On July 27, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province surveyed the damage after the elephant group of Pang Jarunee went out to the cassava plantation of the villagers of Ban Nong Yai, This time there was a lot of damage.. After that, the staff helped to repair the sufficiency electric fence and released the electricity to work again.


 

Tuesday, July 26, 2022

เตรียมงานทำฝายเฉลิมพระเกียรติ

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้มีการเตรียมงานทำฝายเฉลิมพระเกียรติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

On July 26, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province have been preparations for the work to do the dam in honor of His Majesty the King. The event will be held on July 28, 2022 in conjunction with external agencies. 

ทำความสะอาดบริเวณแคมป์ลำปาง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ทำความสะอาดบริเวณทางเข้าแคมป์ 1 (แม่ปอน) และได้นำรถแทร็กเตอร์มาปรับหน้าดินบริเวณทางเข้าแคมป์ เนื่องจากฝนตกชุกทำให้การเดินทางเข้าแคมป์มีความลำบาก

On July 26, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province has cleared the entrance to Camp 1 (Mae Pon) and brought a tractor to adjust the way at the entrance to the camp due to the heavy rain, the journey to the camp was difficult.
สมาชิกกลุ่มพังดอกขาว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พังเปิ้ลและพังป๋อมแป๋มออกมาทักทายเจ้าหน้าที่ บริเวณหน้าด่านประตูรั้วไฟฟ้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยสมาชิกส่วนใหญ่อีกหลายตัวได้หลบอยู่ในป่าใกล้ๆ ไม่ยอมออกมา

On July 25, 2022, Pang Ple and Pang Pom Pam came out to greet the staff in front of the electric fence gate at Sublangka Wildlife Sanctuary. Most of the other members hid in the nearby forest, refusing to come out.
 

ท่านดร.สุเมธ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วยคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการฯ พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาฯ และคุณพิชัยฉันทวีระชาติ กรรมการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่ตกแต่งจนแล้วเสร็จ โดยมีคุณอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอลำสนธิ นางสาวศิวะพร เพชรณรงค์ นายกอบต.กุดตาเพชร ว่าที่ร้อยโทรุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สระบุรี นายสุทิพงษ์ แกล้มทับทิม ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้การต้อนรับ

On July 25, 2022, Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of the Elephant Reintroduction Foundation along with Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary General, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prateepasen, Deputy Secretary, and Khun Pichai Chantaweerachat, the committee visited the learning center that was decorated until it was completed.  Mr. Apichart Sriya, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary, Mr. Dusit Siriwarasai, Lamsonthi District Sheriff, Ms. Siwaporn Petchronong,Kuttaphet Subdistrict Administrative Organization. Acting Lieutenant Rungsak Khunwiset, Director of the Office of Conservation Area 1, Saraburi, and Mr. Sutiphong Klamthuptim, Director of Wildlife Conservation Division welcome. 

Monday, July 25, 2022

ติดตามทับเสลา และช้างแม่รับ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ติดตามลูกช้างพังทับเสลา พบว่าลูกพังทับเสลามีการหาอาหารกินเองได้ เเละการติดคนลดน้อยลง ส่วนอาการบาดเจ็บของช้างแม่รับ(พังวาเลนไทน์) มีอาการที่ดีขึ้น โดยพังทับเสลาเเละช้างแม่รับมีความพร้อมต่อการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

On July 24, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province tracked the baby elephant, Pang Thap Salao. It was found that Pang Thap Salao able to find food for herself and the incidence of people is reduced. As for the injury of the adoptive elephant (Pang Valentine) has better symptoms. Pang Thap Salao and adoptive elephants are ready to be released back into nature.
 

กลุ่มพังจารุณีออกนอกพื้นที่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ช้างกลุ่มพังจารุณีที่ออกล่าสุด ได้มายังบ้านดิน ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้ออกมากินต้นกล้วยที่ปลูกไว้ประมาณได้ 3ปี หมดไป 26กอ และดึงถอนกินต้นมันและเหยียบเสียหายไปส่วนหนึ่ง และได้ทำท่อน้ำเสียหาย 3 เส้น

On July 23, 2022, the latest of Pang Jarunee, group of elephants had arrived at Ban Din, Ban Rai Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, had come out to eat 26 banana trees that had been planted for about 3 years. and damaged 3 water pipes.
ประสานการทำงานร่วมตำรวจในท้องที่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำลำสนธิได้ประชุมร่วมตำรวจสภ.ป้อมวังใหญ่.อำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เพื่อประสานการทำงานแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจในการทำงานเวลาออกตรวจพื้นที่

On July 22, 2022, the Elephant Reintroduction Foundation field staff, together with the forest rangers of Lam Sonthi Unit, had a meeting with  Wang Yai Police Station, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province to coordinate work, exchange knowledge and an understanding of Working time to inspect the area.


ช่วยชาวบ้านพัฒนาสระน้ำ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติชาติ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ ผู้นำ ม.13 บ้านซับใหญ่ ม.6 บ้านซับชมภู ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณขอบบ่อน้ำของชุมชน  ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

On July 23, 2022, the Elephant Reintroduction Foundation field staff together with Lam Sonthi Forest Protection Rangers, leaders of Village No. 13, Ban Sap Yai, Village No. 6, Ban Sap Chom Phu, jointly developed and clean around the edge of the community pond, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province.


Friday, July 22, 2022

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงหนองใหญ่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านหนองใหญ่ โดยได้ตัดหญ้าและซ่อมแซมเสารั้วที่เสียหาย นอกจากนี้ยังพบว่า อินเวอร์เตอร์จำนวน 2 เครื่องไม่ทำงาน 

On July 22, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have checked the sufficient electric fence on the side of Ban Nong Yai by cutting grass and repairing damaged fence posts. It was also found that 2 inverters are not working.

 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป้องกันไฟป่า  และเป็นโครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนลพบุรี โดยนายอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาอนุรักษ์ นายอำเภอลำสนธิ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ ดตาเพชร และประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้

On July 21, 2022, the Elephant Reintroduction Foundation joined the planting of trees in honor of His Majesty the King on the occasion of His Majesty the King's Birthday 28 July 2022 and in honor of  Her Majesty the Queen The Queen Mother on the auspicious occasion of her 's 90th birthday to conserve restoring upstream forests and preventing forest fires and a project to plant 1 trees for 1 person for Lopburi people By Mr. Apichart Sriya, Chief of Sublangka Wildlife Sanctuary, Director of the Rehabilitation and Conservation Development Division Lam Sonthi District, Chief Kudta Phet Subdistrict Administrative Organization and the people participated in this event.


 

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า บริเวณจำบ่อแป้น อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่มีการเสื่อมสภาพ

แม่บุญแก้วและบุญยัง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 พังแม่บุญแก้วและพลายบุญยัง ช้างแม่ลูก พากันออกมาเดินเล่นบริเวณด่านประตูรั้วไฟฟ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

 

Thursday, July 21, 2022

ความเสียหายช้างกลุ่มไม่ทราบชื่อ


     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางได้รับแจ้งว่า มีกลุ่มช้างได้ออกนอกพื้นที่ ทำลาย ไร่ สวนของชาวบ้านบริเวณจำบ่อแป้น อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน ได้รับความเสียหาย และช้างได้ออกมาทำลายอีกครั้ง ในจุดเดิม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยกลุ่มช้างออกมาพังรั้วไฟฟ้าทางด้านทิศตะวันตก คาดว่าลำกังกระเสไฟฟ้าไม่เพียงพอ