Thursday, October 30, 2008

Pang Jarunee, Our beautiful female elephant who is growing in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังจารุณีสาวน้อยประจำซับลังกา

Pang Narak and Seedor Suthas play with Plai Srisakorn.

พังน่ารักและสีดอสุทัศน์มาเล่นกับพลายศรีสาคร

Pang Mae Boonkeaw and Plai Suthin are eating their food in Sublangka Wildlife sanctuary.

พังแม่บุญแก้วกำลังพาพลายสุทินหาอาหารกินอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติในป่าซับลังกา

Khun Pravit Jaroensuk and Khun Klongsak wongsrila present themself to Khun Sivaporn Dardarananda, secretary-General of The Foundation and report the result of training which they were trained for 1 month.
คุณประวิทย์ เจริญสุข และ คุณคลองสัก วงศรีลา เข้าพบคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อรายงานตัวและรายงานผลการฝึกงานในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

Wednesday, October 29, 2008

Seedor Suthas and Pang Narak are playing together in Sublangka wildlife Sanctuary.

สีดอสุทัศน์และพังน่ารักกำลังเล่นกันอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติในป่าซับลังกา

พังหัวดีและพังดุกำลังหลบฝนที่ตกในช่วงวันที่ 18-20 ตุลาคมที่ผ่านมา

Pang Narak and Seedor Suthas got Pang Thongkam to be their new babysitter.

พังทองคำเป็นพี่เลี้ยงตัวใหม่ให้กับพังน่ารักและสีดอสุทัศน์ และยังพาเด็ก ๆ เที่ยวในป่าซับลังกา

Tuesday, October 28, 2008

Our field staff are building new camp actively. This is the third camp of Lampang camp, we prepare for increasing in number of elephants in the future . It name is Mae Poo camp, it was named after Mae Poo Reservoir which it nearby.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางกำลังช่วยกันสร้างแคมป์แม่ปูอย่างขะมักเขม้น ซึ่งแคมป์นี้ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอ่างแม่ปู สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่รองรับจำนวนช้างที่เข้าสู่โครงการในจำนวนที่เพิ่มขึ้น
Our field staff were tracking elephants in the forest they met group of Pang Malai Pang Boonmee and Seedor Sombat. Seedor Sombat and Pang Malai run away and leave Pang Boonmee stays alone when they saw our field staff.
ในการติดตามช้างในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พบกับพังมาลัย พังบุญมี และสีดอสมบัติ พอช้างเห็นเจ้าหน้าที่ สีดอสมบัติ ก็พาพังมาลัยวิ่งหนี ทิ้งให้พังบุญมีหากินอยู่ตัวเดียว
While our field staff were tracking elephants in the forest they faced with the heavy rain. It causes the flash flooding in the Mae Sapoad Creek.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางนำโดย นายวินัย คำดี นายนิรุต มาใจ และนายชัยวัตร คำงามเมือง เดินทางเข้าป่าติดตามช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ระหว่างทางเจอพายุฝนอย่างหนัก ทำให้น้ำในลำห้วยแม่สะป๋วดไหลแรงมาก ทำให้ลำบากต่อการเดินทาง

Friday, October 24, 2008
Khun Perama Tipuksorn and working team from Bantuk Thaibev, Chanel 5 interview Khun Sivaporn Dardarananda, secretary-General of The Foundation about our mission and working.
คุณเปรมา ทิพย์อักษร และทีมงานจากรายการบันทึกไทยเบฟ เข้าสัมภาษณ์คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิฯ ซึ่งจะออกอากาศทางททบ.5 ช่วงข่าว 10.00 น.

Wednesday, October 22, 2008

Plai Somrak sniffs to greet Pang Duern. พลายสมรักษ์เข้ามาดมและทำความรู้จักกับพังเดือน

Mr. Pravit Jaroensuk and Mr.Klongsak wongsrila were trained to use GPS. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าทำงานกับมูลนิธิฯ ชุดที่ 2 ฝึกงานการใช้ GPS

Group 2 of candidate are learning to use computer at Sublangka office, Lopburi.

ผู้สมัครคัดเลือกเข้าทำงานกับมูลนิธิฯ ชุดที่ 2 กำลังเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานภาคสนามจังหวัดลพบุรี

Our field staff are tidying electric fence by cutting grasses.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันทำความสะอาดแนวรั้วไฟฟ้า เนื่องจากมีหญ้า และต้นไม้ขึ้นรกในแนวรั้วไฟฟ้า

The Foundation let Plai Phat free roaming around Pond 2 and Pond 3, Camp1, Lampang.

พลายพัทธ์ ในขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ก็ได้ทำการปล่อยให้ช้างหากินอิสระ อยู่บริเวณสระ 2 และสระ 3 (แคมป์ 1)

Khun Pajon Jomtan head of Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary visits to observe our sufficiency electric fence.
และเข้าเยี่มมโครงการรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงของมูลนิธิฯ ของเราด้วย

Khun Pajon Jomtan head of Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary surveyed the place to make salt lick for elephants which prepare for making a documentary: Payonpai Raipromdan by Panorama Discovery and EGAT.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 คุณผจญ จอมทัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เข้าดูพื้นที่บริเวณแคมป์ 2 เพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะทำโป่งเทียม ของทีมงานรายงานผจญภัยไร้พรหมแดนร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

A group of 5 elephants: Pang Sarah, Pang Pansa, Seedor Sombat, Pang Phetchara and Plai Boriboon are staying at Na Chang Pae Creek near camp2 .

ช้างอีกกลุ่มหนึ่ง อยู่ตามลำห้วยนาช้างแพ้ ใกล้ๆ กับแคมป์ 2 ประกอบด้วย พังซาร่า พังพรรษา สีดอสมบัติ พังเพชรา และพลายบริบูรณ์

Plai Palang goes down to Mae Yao Reservoir to dring some water. พลายพลัง ลงมากินน้ำตามขอบของอ่างแม่ยาว จังหวัดลำปาง

Seedor Pathorn is having his food deliciously

สีดอภาธร กินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย

Pang Sawang is fatter than the first day she has joined in our project .
หลังจากที่เข้าโครงการมาได้ประมาณเกือบสองเดือน พังสว่างดูสดชื่น และอ้วนท้วนขึ้น

Pang Shara is fat and she is healthy.

พังซาร่าก็เช่นกันดูอ้วนท้วนสมบูรณ์และมีความสุข

The Foundation, Lampang spare water for the next summer by storing water in tanks.

หลังจากที่น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวมีปริมาณที่ลดลงทางมูลนิธิฯ จึงจัดซื้อถังสำหรับเก็บน้ำเพิ่มขึ้น และก่อฐานสำหรับวางถังเก็บน้ำเพื่อความเรียบร้อย

Pang Saithong and Pang Gonthong is living around Hui Mae Nai Creek.

พังสายทอง และพังก้อนทอง ก็ปล่อยให้อาศัยอยู่ตามลำห้วยแม่ใน

Plai Sumet is walking around Mae Yao Reservoir.

พลายสุเมธเดินเที่ยวเล่นอยู่บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำแม่ยาว

After Pang Nimnaun was released to free roaming, she gains weight till she is fatter.

พังนิ่มนวล หลังจากปรับพฤติกรรมโดยการที่ปล่อยให้อยู่ในป่า สุขภาพช้างก็สมบูรณ์ ร่างกายอ้วนท้วน

Friday, October 17, 2008

Mor Taweepoke Angkwanit, Advisor Veterinarian of Foundation comes to check-up Plai Suthin which our field staff reported that Plai Suthin had itched at his ears. Mor Taweepoke diagnose and found some tick on his skin .Then Mor Taweepoke has cured Plai Suthin symptom already. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ ได้เข้าดูอาการของของพลายสุทิน พบว่าพลายสุทินมีอาการแพ้บริเวณหลังหูน่าจะเกิดจาก ectoparasite จำพวกเห็บ เหา และได้ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว
Mor Taweepoke Angkwanit, Advisor Veterinarian of Foundation check-up Pang Ploy 's wound. หลังจากรักษาพลายสุทินแล้ว นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช ได้ดูแผลที่เกิดจากการผ่าตัดฝีของพังพลอย

Tuesday, October 14, 2008

Other part of field staff are joining electric wire to each column.

เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็กำลังช่วยกันต่อลวดกั้นแนวรั้วไฟฟ้าอย่างขมักเขม้น

Mr.Piseak, our field staff is installing electric wire into electric controller in electric fence circuit.

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (นายภิเษก แก้ววงศ์สาย) กำลังต่อสายไฟ เข้ากับเครื่องควบคุมกระแสไฟเข้ารั้วไฟฟ้า

Other group of elephants (Pang Kwan Pang Sunee and Plai Mitri) are walking and having their food in the forest.

ส่วนกลุ่มของพังขวัญ พังสุนีย์ และพลายไมตรี ก็เดินเล่น และกินอาหารในป่าไปด้วยเช่นกัน