Tuesday, February 28, 2012

Army Special Warfare Command

Special Warfare Command, Lopburi  and  National Park, Wildlife and Plant Conservation Department join to plant tree and make salt lick in Sublangka Forest.
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและจังหวัดลพบุรี กองทัพภาคที่ 1 หน่วยทหารในจังหวัดลพบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการ "ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยในการดำเนินการครั้งนี้ พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษและนายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้มีประชาชน นักเรียนในพื้นที่รอบป่าซับลังการ่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำโป่งเทียมสำหรับสัตว์ป่า

Monday, February 27, 2012

Mourning for Pang SomjaiDuring Ajarn send Pang Somjai's spirit to the heaven Pang Tukta and Pang Duh walk into the funeral. Pang Tukta uses her trunk touch and smell Pang Somjai's body while Pang Duh mourn for Pang Somjai. About a few minute they walk away to the forest.
ระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังทำพิธีปัดไพลให้กับพังสมใจ ช้างพังตุ๊กตาและพังดุ ได้เข้ามาเคารพร่างของพังสมใจ โดยพังตุ๊กตามีใช้งวงเข้าไปดมที่ร่างของพังสมใจ ส่วนพังดุยืนนิ่ง สักพักก็เดินจากไป

Pang Somjai Passed AwayPang Somjai was old and thin, The Foundation had been treated her for a year. On February 26, 2012, Pang Somjai passed away. The Foundation invite a monk to pray for her and also Ajarn send her spirit to the heaven too.  
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดูแลพังสมใจ ช้างของมูลนิธิฯ ที่มีอายุมากและร่างกายซูบผอมมาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี จนในที่สุดพังสมใจก็จากพวกเราไปเนื่องจากมีอายุที่มากแล้ว ทางมูลนิธิฯ จึงจัดทำพิธีทางสงฆ์ และทำการปัดไพลเพื่อส่งวิญญาณพังสมใจไปสู่สุขติ

Foundation Collection Box

The Foundation's collection box at Siam Paragon starts to fill up. Our thanks to all for your valuable monetary contributions; without which the Foundation would not be able to sustain its operations for the conservation of elephants.


Published with Blogger-droid v2.0.4

Friday, February 24, 2012

Hornbills Invade the Sublangka Office

นกแก๊กกลับมาเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลป่าซับลังกา
Posted by Picasa

Jarunee's Location

Pang Jarunee live at northwest of Sublangka 1 KM. from Pang Hua Dee group. พังจารุณีใช้ชีวิตอยู่บริเวณทิศเหนือด้านตะวันตก (กม.20)ของป่าซับลังกา โดยใช้ชีวิตอยู่ห่างจากกลุ่มพังแม่หัวดีประมาณ 1 กิโลเมตร

Plai Chalard

Plai Chalard shows his healthy body at north of Sublangka (20 KM.)
พลายฉลาดออกมาโชว์ความหล่อท่ามกลางธรรมชาติในป่าซับลังกา (บริเวณทิศเหนือด้านตะวันตก กม.20)

Thursday, February 23, 2012

Two Young Girls

Pang Dao and Pang Narak: 2 young girl elephants are growing up in Sublangka Forest.
พังดาวและพังน่ารัก สองเด็กสาวผู้ซุกซนในป่าซับลังกา

Young Boys Wrestling!

3 young boy elephants Plai Doremon, Plai Suthas and Plai Srisakorn are flirting together. 
ช.ช้าง : พลายโดเรมอน พลายสุทัศน์และพลายศรีสาครหยอกล้อกัน

มติชนออนไลน์สัมภาษณ์เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 


มติชนออนไลน์สัมภาษณ์คุณศิวะพร ทรรทรานท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Wednesday, February 22, 2012

Advanced Thailand Geographic working on 10th Anniversary Book

Khun Somchai Sermsirikul and Khun Dom Phatumthong from Advanced Thailand Geographic visit Sublangka Forest during the veterinarian check up elephants to take picture for making 10 years of the Foundation's book.
คุณสมชัย เสริมสินชัยสกุลและคุณโดม ประทุมทอง จาก Advanced Thailand Geographic เข้าเก็บภาพการตรวจสุขภาพช้างของสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและพฤติกรรมช้างโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบหนังสือครบรอบ 10 ปี มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

The Road is Blocked

Some of trouble during working. อุปสรรคเล็ก ๆ ระหว่างเดินทางตรวจสุขภาพช้าง

Sublangka Annual Check Up

During February 21-22, 2012 Mor Tom and Mor Nil come to Sublangka Wildlife Sanctuary for elephant's annual check up.   
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิชและนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าตรวจสุขภาพช้างโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Sunday, February 19, 2012

Another Regrouping

Pang Pompam Pang Nongmai and Plai Chalard group together and walk around Sublangka Forest.
พังป๋อมแป๋ม พังน้องใหม่และพลายฉลาดท่องเที่ยวในป่าซับลังกา

A Beautiful Creature

Our field staff takes pictures of released hornbills in Sublangka Wildlife Sanctuary.
นกแก๊กในป่าซับลังกา

Monday, February 13, 2012

"Back to the Forest"

Dr.Sumet, Chairman of the Foundation, is filmed for the 30 minute elephant documentary produced by Patricia Sims. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้สัมภาษณ์เป็นเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีที่จัดทำโดยคุณแพทธิเซีย ซิม


Published with Blogger-droid v2.0.4

Sunday, February 12, 2012

NIDA Comes to Visit

Special Master of Arts Program in Social Development Students, National Institute of Development (NIDA)  visit The Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary.
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Entrance to Sublangka

Owen Gwyn and Patricia Sims at Sublangka.

Published with Blogger-droid v2.0.4

Tore the Viking

 Tore bring Parichat some Norvegian chocolate.
คุณตอเร มอบช็อกโกแลตนอเวย์ ให้แก่ปาริชาติ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม จังหวัดลพบุรี
Published with Blogger-droid v2.0.4

Owen Gwyn

คุณโอเวน กวิน จากสถาบัน คีนัน และเพื่อนชาวนอร์เวย์ 2 ท่าน เยี่ยมชมมูลนิธิฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  จังหวัดลพบุรี  Owen Gwyn of Kenan Institute Asia KIA and his two Norvegian friends, Svein Erik Stolpe and Tore Braate come to visit the Foundation's work with elephant reintroduction at Sublangka.

Published with Blogger-droid v2.0.4

From the Watch Tower


Khun Pichai, the Foundation's Director, takes in the view from the top of the wild animal watch tower near Camp 1 at Sublangka Wildlife Sanctuary. คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ ชมบรรยากาศป่าซับลังกาจากหอส่องสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้แคมป์ 1 ของมูลนิธิฯ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Published with Blogger-droid v2.0.4

Friday, February 03, 2012

The Four Rascals!

4 naughty elephants :  Plai Suthas (Brother) invites  younger elephants , Plai Doremon, Pang Dao and Pang Narak wander around Sublangka forest.
4 จอมดื้อแห่งป่าซับลังกา : พลายสุทัศน์ช้างรุ่นพี่หัวโจกทำทีมพลายโดเรมอน พังดาวและพังน่ารักเที่ยวเล่นทั่วป่าซับลังกา

Pang Thong Kham After a Mud Bath

Afer mud bath, Pang Thongkam enjoys a lot of food.   หลังจากเล่นโคลนจนตัวเปื้อนแล้วพังทองคำก็มีความสุขกับการกินอาหารต่อ

Solitary Srisakorn

From tracking elephants, our field staffs found Plai Srisakorn live alone far from other elephants. จากการติดตามพฤติกรรมพบพลายศรีสาครอยู่เพียงลำพังห่างจากช้างกลุ่มอื่นพอสมควร

Mother and Son in the Banana Forest

Plai Chalard and Pang Huadee are having wild banana with happiness in Sublangka Forest.พลายฉลาดและพังดีกำลังกินกล้วยป่าอย่างมีความสุขท่ามกลางความสมบูรณ์ของอาหารในป่าซับลังกา

Thursday, February 02, 2012

Annual Check Up

Mor Nil and Mor Bic and  Mor Thom, our 3 consulting veterinarian come to Doiphamaung Wildlife Sanctuary for elephant annual check up. 
นายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด, นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช, และนายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ
ฑิตาราม ได้ทำการตรวจสุขภาพช้างประจำปี 2555 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Plai Phat

Plai Phat (a bull elephant) rehabilitates at Meapoo Reservoir area, Camp3. He is healthy. พลายพัทธ์ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณแคมป์ 3 อ่างเก็บน้ำแม่ปู พลายพัทธ์ยังมีร่างกายที่สมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง

A Real Herd of Elephants

Our field staffs track elephants in the forest, they found a group of elephants (Pang Valentine ,Pang Sunee, Pang Dokrak, Pang Kanya and Pang Dongdao) at Mae yao Creek area. เจ้าหน้าที่ติดตามช้างในป่าดอยผาเมือง พบกลุ่มช้างพังวาเลนไทน์ พังสุนีย์ พังดอกรัก พังกันยา พังดวงดาว รวมกลุ่มกันอยู่บริเวณลำห้วยแม่ยาว