Sunday, December 30, 2018

ผลงานสุทิน

เมื่อคืนวันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีช้างออกไปที่แปลงอ้อยที่หมู่บ้านวังใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ คาดว่าเป็นพลายสุทิน ซึ่งออกติดกันมา 3 วัน

On December 30, 2018, an elephant went out to Ban Wangyai, Tambon Wangthong, Pakdichumpol District, Chaiyaphom Province, presumed to be Plai Suthin because he got out for 3 days. 
Friday, December 28, 2018

ตรวจตรารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันนี้เจ้าหน้าที่ออกดูแลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งปางกะจา พบว่ามีเสาปูนหัก และร่องรอยของช้าง คาดว่า เป็นกลุ่มของพังหัวดี

Today our field staffs check the sufficiency electric fence at Pangkraja area they found concrete pole was broken and found elephant's trails. The staff expected to be Pang Huadee's group.   
Thursday, December 27, 2018

สวัสดีปีใหม่ 2562

ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม, อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบให้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 Assist. Prof. Chatchot Thitaram (Mor Bic), DVM and Dr.Chalermchat Somgerd, DVM, our consulting veterinarian, Khun Suwaporn Thahasarn, Coordinator Chaing Mai - Lampang Office present new year basket to Assist. Prof.Kwanchai Kruesukon Dean of Faculty of Veterinary Medicine,Chiang Mai Universitity.


ต้อนช้างเข้าป่า

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางช่วยกันต้อนช้างกลุ่มพังเพชราและช้างกลุ่มสีดอไมตรีเพื่อกลับเข้าไปในป่าเนื่องจากช้างทั้ง 2 กลุ่มเดินมาถึงหน้าบริเวณแคมป์ 1 (แม่ป๋อน)

On December 26, 2018 our Lampang field staffs fetched elephants (Pang Phetchara' group and Sidor Mitri's group) back to deep forest because the elephants had walked to camp1 (Meapon). Tuesday, December 25, 2018

เยี่ยมแคมป์ 1

พังวาสนาแวะมาเยี่ยมที่พักของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (แคมป์ 1) กลางดึกเมื่อคืนนี้  

Pang Wadsana visited field staffs at  Camp1(Sublangka forest) last night. 


Monday, December 24, 2018

เฝ้าระวังช้างตอนกลางคืน

คืนวันที่ 20 ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา (หน่วยเขารวก) ตั้งจุดสกัดเฝ้าระวังช้างบริเวณไร่ของนายเกรียงศักดิ์

On December 20, 2018, our field staffs with Sublangka's ranger (Ruak Mountain Substation) set a check point at Mr. Kraingsak's field to observe elephants over night. กลุ่มใหญ่เกือบ 10 ตัว

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา (หน่วยเขารวก) ร่วมกันออกติดตามช้างออกนอกพื้นที่ ณ จุดพิกัด 47 P 0747793 / 1737844 E  47 P 0749178 / 1737754 N ช้างกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ประกอบไปด้วย พังวาสนา พลายฉลาด พังน้องใหม่และลูก พังพรธิตา พังเอิ้น พังถุงเงิน และพังฉางเงิน ซึ่งช้างออกมาได้ 2 วันแล้ว พืชผลทางการเกษตรที่เสียหายได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง และต้นกล้วย

On December 20, 2018, our Lopburi field staffs with Sublangka's ranger (Ruak Mountain Substation) tracked elephants at location: 47 P 0747793 / 1737844 E  47 P 0749178 / 1737754 N.  They went out of the forest for 2 day ago and they damaged crops, banana trees cassava trees. This group of elephants are Pang Wadsana, Plai Chalard, Pang Nongmai and baby, Pang Pornthita, Pang Earn, Pang Thung-ngern and Pang Chang-ngern.  
Sunday, December 23, 2018

ไฟป่ากำลังมา

เจ้าหน้าที่ช่วยกันดับไฟป่า
Thursday, December 20, 2018

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณศูนย์บริการประชาชนและตรวจสอบรั้วไฟฟ้าพบว่ายังใช้งานได้ตามปกติ

Today our Lampang field staffs are cutting high grass along the sufficiency electric fence near High-way Service Center and check the fence found it is work normally.ติดตามช้างในป่า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่3 เข้าไปติดตามช้างในป่าพบช้างจำนวน 3 ตัวคือ พังทีน่า พังลีลาศและพังโตเน่ ที่บริเวณห้วยแม่โมงและห้วยฟาน

On December 19, 2018, our Lampang field staffs with Doi Phamaung Wildlife Sanctuary's ranger tracked elephants in the forest, they found 3 elephants, Pang Tina, Pang Lelad and Pang Tone at Meamong Creek and Phan Creek.Wednesday, December 19, 2018

ดูแลความเรียบร้อยรั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณห้วยแม่ผึ้ง พร้อมกับตรวจสอบการใช้งานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

Today our Lampang field staffs are joining to maintenance sufficiency electric fence at Meaphung Creek area.

Monday, December 17, 2018

แปลงไร่อ้อยหมู่บ้านวังใหญ่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ได้รับแจ้งว่า มีช้างออกนอกพื้นที่เข้าไปแปลงอ้อยของนายสมจิตร ชาวบ้านที่หมู่บ้านวังใหญ่ จากการเข้าตรวจความเสียหายพบร่องรอย คาดว่า น่าจะมีช้างออกมาประมาณ 2 ตัว

On December 15, 2018 our Lopburi field staffs was informed that our elephants went to Mr. Somjrit's sugar cane field at Ban Wangyai. Our staffs found the trails of 2 elephants at that area.


ขยายรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ขยายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยชมพู (ห้วยจำบ่อแป้น) อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพิ่มอีก 300 เมตรเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

On December 15, 2018, our Lampang field staffs expanded the sufficiency electric fence for 300 meter at Hui Chomphu (Hui Jambopan), Meatha District, Lampoon. 


เฝ้าระวังช้าง

เนื่องจากช้างออกนอกพื้นที่เกือบทุกคืน ดังนั้นช่วงนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ต้องแบ่งกำลังจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังช้างไม่ให้ออกไปยังพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

At this time elephants went out of the forest almost every night therefore our staff have to divide the staff to observe the elephant.


ซ่อมแซมหลังคา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าทำการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถของชาวบ้านที่ช้างออกไปสร้างความเสียหาย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม

On December 13, 2018, our Lopburi fields staffs fixed garage roof of the villager which our elephants had damaged. Thursday, December 13, 2018

พังบัวคำและลูกพังบัวคำและลูกชาย "พลายบัวขาว เดินหากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4

Pang Buakam and her son, Plai Buakao walk at KM4, Sublangka forest. 

เตรียมความพร้อมปืนยิงยาสลบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมของช้าง พร้อมทั้งตรวจดูความพร้อมของอุปกรณ์ภาคสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

On November 8, 2018 Mor Taweepoke Angkavanich, DVM, our veterinarian consultant visited Sublangka Wildlife Sanctuary to discuss with our field staffs about elephant's behavior and health. Then he checked the equipment to be ready to use.  
พังดอกรักและพังวาเลนไทน์

พังดอกรักและพังวาเลนไทน์อาศัยอยู่ในป่าบริเวณลำห้วยแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Pang Dokrak and Pang Valentine lives at Measapaud creek area, Meatha District, Lampoon.


Friday, December 07, 2018

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำโรงช้างต้นพลายบุญเลิศช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราว บริเวณโรงช้างต้นพลายบุญเลิศเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

On December 4, 2018, our Lampang field staffs with The Royal Elephant Stable's Officer (Lampang), build a sufficiency electric fence near by the the royal elephant place (Plai Boonlerd), to prevent our elephants go out at the Royal Elephant Stable. 

Thursday, December 06, 2018

เสียหายที่บ้านน้ำอ้อม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า เมื่อประมาณ 5 ทุ่มของวันที่ 4 ธ.ค.2561 มีช้างออกทางด้านหมู่บ้านน้ำอ้อม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จึงได้เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา เพื่อตรวจสอบพบว่า มีหลายอย่างได้รับความเสียหาย อาทิเช่น กล้วย มะพร้าว ท่อน้ำปะปา โอ่ง และหลังคาโรงรถ จากการตรวจสอบพบร่องรอยคาดว่า น่าจะเป็นช้างกลุ่มพังหัวดี ซึ่งจะมีพังจารุณีและลูกๆ รวมถึงพลายฉลาดด้วย ซึ่งช้างกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่มีประมาณ 10 กว่าตัว ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช้างเหล่านี้ได้กลับเข้าป่าไปเรียบร้อยแล้ว

Our Lopburi field staff was informed that the villager found elephants at Ban Namaom, Vichienburi District about 11.00 pm.,on December 4, 2018. The staffs with Sublangka Wildlife Sanctuary's ranger checked the damage at that area, there were banana trees, coconut trees, pipe, big jar and garage's roof were damaged. From the trails, our staffs expected that they are Pang Huadee's group (such as Pang Jarunee and her children) around 10 elephants include Plai Chalard. When our staffs checked at the area, the elephants went back to the forest already.