Thursday, June 20, 2024

ติดตามเฝ้าระวังช้างป่าต่อเนื่อง

วันที่ 18- 19 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลพบุรี แคมป์ต้นน้ำได้รับแจ้งชาวบ้านโครกกรวดมีช้างออกมาหากินพืชไร่ของชาวบ้าน  เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงลงพื้นที่นอนเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ ช่วงกลางคืนได้นอนเฝ้าระวังบ้านโครกกรวด ไร่ตาพล กลางคืนฝนตกหนักมากทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกลาดตระเวนได้ โดยช้างได้ออกมาอีกจุดหนึ่งทางด้านป่าไทรงามโดยชาวบ้านแจ้งว่าเป็นช้างกลุ่มหนึ่งลงมากินมะพร้าว และข้าวโพดของชาวบ้าน ในวันนี้เวลาประมาณ 4 โมงเย็น เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะไปนอนค้างเฝ้าระวังช้างให้กับชาวบ้านอีกครั้ง

On June 18-19, 2024, the field staff of Lopburi Province, upstream camp, were informed that the villagers of Khok Kruat had elephants coming out to eat the villagers' crops. Field staffs then went to the area to watch for wild elephants. During the night, they camp overnight and kept watch over Ban Khrok Kruat at Uncle Phon's field. During the night it rained heavily. Staffs cannot go on patrol. The elephants had come out to another area on the Sai Ngam forest side, with villagers reporting that it was a group of elephants that had come down to eat coconuts and corns. Today at around 4:00 p.m., the field staff will camp over and watch over the elephants for the villagers again.Tuesday, June 18, 2024

ตัดหญ้าแนวรั้วบ้านเทพพนา-น้ำลาด

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติภาคสนามลพบุรี แคมป์หนองใหญ่ ได้ออกตรวจแนวรั้วและตัดหญ้าบ้านเทพพนาไปจนตลอดเส้นถึงแนวรั้วบ้านนํ้าลาด

On June 17, 2024, our Lopburi field staff at Nong Yai Camp went out to inspect the fence line and cut the grass at Ban Theppana  all the way to the fence line of Ban Nam Lat.
สำรวจร่องรอยช้างฝูง

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยเขารวกได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ชาวบ้านแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ตรวจสอบแล้วเป็นรอยเก่าเมื่อ 2-3วันที่แล้ว ช้างได้กลับเข้าพื้นที่ป่าแล้ว โดยเป็นช้างวัยรุ่น 2-3 ตัวแยกฝูงออกมา ไม่มีของชาวบ้านเสียหายแต่อย่างใด

On June 15, 2024 our field staff at Lopburi Province together with the Khao Ruak forest rangers, they jointly inspected the area which villagers reported that there were elephants outside the area. Inspected and it was an old mark when 2-3 days ago. The elephant has returned to the forest area. It was a herd of 2-3 young elephants. None of the villagers' items were damaged in any way.

Thursday, June 13, 2024

เฝ้าระวังช้างป่าลงมากินพืชไร่

ช่วงวันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยเขารวก ร่วมกันเฝ้าระวังช้างป่าลงมากินพืชไร่ของชาวบ้านเมื่อวานเวลาโดยประมาณ 5 โมงเย็น เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบช้างกลุ่มจำนวน 10 กว่าตัว กำลังออกมาที่ไร่ของชาวบ้านจึงจุดลูกบอลไล่ให้กลับเข้าป่าเส้นทางหอ 6 บ้านถ้ำหัก ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพรชบรุณ์ คืนวันเดียวกันช้างกลับมาอีกรอบ เจ้าหน้าที่จุดลูกบอลอีก และก่อไฟที่หอ6 ช้างจึงกลับเข้าพื้นที่และช่วงเช้าได้เข้าสำรวจเส้นทางช้างออกอีกครั้งไม่พบรอยช้างออก

During 12-13 June 2024, our field staff at Lopburi Province together with the forest rangers of Khao Ruak Unit were on the lookout for wild elephants that came down to eat villagers' crops yesterday around 5 p.m. staffs were notified and went to inspect the area  they found a group of more than 10 elephants coming out to a villager's farm, so they lit balls to chase them back into the forest along Hor 6, Ban Tham Hak, Nam Ron Subdistrict, Wichian Buri District, Phetchabun Province. The elephants returned the same night. One more time The staffs lit the ball again. and build a bonfire in Hor 6. The elephant then returned to the area and in the morning surveyed the elephant route again but did not find any elephant-out tracks.


Monday, June 10, 2024

ผลักดันช้างกลุ่มพังทีน่า

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งว่าพบช้างออกนอกพื้นที่ เขตพื้นที่ตำบลเสริมงาม หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าผลักดันกลุ่มช้าง โดยพบว่าช้างที่ออกมานั้นคือช้างกลุ่มพังทีน่า เนื่องจากพบรอยเท้าช้างเป็นช้างสองตัวแม่ลูก เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จำนวน 5 นาย ได้ติดตามรอยและผลักดันจนถึงลำห้วยแม่ผึ้ง โดยในคืนนั้นเจ้าหน้าที่ได้นอนเฝ้าระวังทั้งคืน บริเวณ บ้านโป่งร้อน

On May 31, 2024, our field staff, Lampang Province, were informed that an elephant had been found outside the forest at Serm Ngam Subdistrict area. After being informed, the staff rushed to push out the elephant group. It was found that the elephants that came out were elephants from the Pang Tina group. Because the footprints of two elephants, mother and child, were found. Five Foundation field staffs tracked the trail to Mae Phueng Creek. That night, staffs stayed up all night watching over the Ban Pong Ron area.

เร่งซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

วันที่ 25 -  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง ได้เร่งเข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าและปรับปรุงพื้นที่ หลังจากก่อนหน้านี้มีฝนตกชุก จึงทำให้วัชพืชโตอย่างรวดเร็ว  อาจทำให้รั้วไฟฟ้าเสียหายได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมบริเวณศูนย์บริการประชาชนขุนตาน กิ่วม่วง แม่เกี๋ยง และ บริเวณรั้วไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำแม่ยาม

On 25 - 27 May 2024, our field staff at Lampang Province, rushed to repair the electric fence and clean the area along the fence. After there had been a lot of rain earlier so causing weeds to grow quickly. This may damage the electric fence therefore staffs have restored the area of ​​Khun Tan Public Service Center, Kiew Muang, Mae Kiang and the electric fence area of ​​Mae Yam Reservoir.

ออกเฝ้าระวังช้างที่ป่ายาง

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจาก อ.บ.ต.บ้านซับใหญ่ หมู่ 13 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ให้ช่วยออกตรวจลาดตระเวนตามแนวป่าต้นยางพารา เนื่องจากชาวบ้านไม่กล้ากรีดยาง เนื่องจากช่วง 2-3 วัน ที่แล้วได้ยินเสียงช้างร้องและมาเหยียบถ้วยยาง ช่วงกลางคืน เจ้าหน้าที่ได้วิ่งตรวจและนอนฟังเสียงจนสว่างไม่มีเสียงช้าง คาดว่าช้างน่ามุ่งหน้าไปทางน้ำตก 3 สายเข้าในเขตป่าแล้ว

On June 7, 2024, our field staff at Lopburi Province notified by Ban Sap Yai Subdistrict Administrative Organization, Village No. 13, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, to help patrol along the rubber tree forest because villagers don't dare to tap rubber. Because last 2-3 days, the villagers heard elephants moaning and stepping on rubber cups. During the night, the staff ran around to inspect and lay down listening to the sounds until it was bright and there was no sound of elephants. The elephant is believed to have headed towards the three waterfalls and into the forest area.

Thursday, June 06, 2024

พิธีบรวงสรวง อันเชิญพระพิฆะเนศ ขึ้นประทับเทวาลัย

วันที่  5 มิ ถุนายน  2567  ดร สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอันเชิญพระพิฆเนศ ขึ้นประทับบนเทวาลัย เพื่อไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

On June 5, 2024, Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation preside over the worship ceremony inviting Lord Ganesha sat on the shrine to be worshipped for good fortune for those who come to visit the Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.


Sunday, June 02, 2024

พลายโดเรม่อน ออกเที่ยวสวนยาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่กรีดยางพาราใกล้กับรั้วไฟฟ้าหน่วยต้นน้ำล้ำสนธิ ได้พบช้างเดินตามแนวข้างนอกรั้วไฟฟ้าหน่วยต้นน้ำ ได้สำรวจตามรอยเป็นรอยช้างโดเรม่อนช้างได้เดินตามรั้ว มุ่งหน้ากลับทางเขาทหาร ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังบริเวณป่าอ้อยของชาวบ้านใกล้กับหน่วยต้นน้ำ เพื่อเฝ้าระวังช้างออก 

On June 2, 2024, Foundation officials returned elephants to the wild. Lopburi Province We were informed by villagers who were tapping rubber near the electric fence at the Lam Sonthi upstream unit. Found an elephant walking along the outside of the electric fence at the upstream unit. Staffs have been exploring the tracks of the elephant -Sidor Doraemon, the elephant has walked along the fence heading back towards Khao Thahan. In the evening, staffs will keep watch over villagers' sugar cane forests near the upstream unit to watch out for elephants.