Thursday, December 31, 2020

เล่นน้ำด้วยกัน

วันนี้ (31 ธันวาคม 2563) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำพังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และลูกช้างพังทับเสลาลงเล่นน้ำด้วยกันเพื่อสร้างความคุ้นชินที่อ่างเก็บน้ำแม่ยาว ผลปรากฎว่าระหว่างการเล่นน้ำช้างทั้ง 3 ตัวเข้ากันได้เป็นอย่างดี

Today (December 31, 2020), the Foundation field staff, Lampang Province bring Pang Dokrak, Pang Valentine, and the baby elephants Thap Salao to play in the water together to build familiarity at Mae Yao reservoir. It turns out that during swimming, the 3 elephants get along very well.
ลูกช้างพังทับเสลา และพังดอกรักช้างกินหญ้า

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์เข้าเทียบกับลูกช้างพังทับเสลาบริเวณคอกชั้นใน และได้ให้หญ้าบาน่าเป็นอาหาร ลูกช้างมีความสนใจในระหว่างที่แม่ช้างยืนกินหญ้า

On December 30, 2020, the Foundation field staff in Lampang Province brought Phang Dok Rak and Pang Valentine to a baby elephant Thap Salao in the inner stall. And gave banana grass as food, the baby elephant is interested while the mother elephant is standing eating grass.Wednesday, December 30, 2020

พบพังสว่าง

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังสว่างหากินอยู่ตัวเดียวบริเวณลำห้วยแม่ยาว ในพื้นที่ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Today (December 30, 2020) Foundation field staff in Lampang Province found Pang Sawang living in the Mae Yao creek. In the area of Mae San Hang Chat District, Lampang Province.

ตัดต้นกล้วย

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ได้ช่วยกันตัดต้นกล้วยเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมให้กับช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 

Today (30 December 2020), the field staff at Lampang Province, Camp 2 (Mae Yao) have helped cut banana trees to be used as supplements for rehabilitated elephants at the camp.


เทียบช้างคู่วันแรก

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำช้างแม่รับพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์เข้าเทียบกับลูกช้างพังทับเสลาบริเวณคอกชั้นนอกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผลปรากฎว่าแม่ช้างมีความสนใจลูกช้าง

On December 29, 2020, the Foundation field staff in Lampang Province brought the mother elephant  Pang, Dokrak and Pang Valentine to a baby elephant Pang Thap Salao in the outer stall for 1 hour.
The result showed that the mother elephant was interested in the baby elephant.


สีดอไมตรี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันผลักดันช้างเข้าไปในป่าหลังพบว่า สีดอไมตรีมาหาพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์บริเวณพื้นที่ผูกเลี้ยงช้างแม่รับใกล้แคมป์ 2 (แม่ยาว)

On December 27, 2020, the Foundation field staff, Lampang Province helped fetch the elephants into the forest after finding that Sidor Mitree came to meet Pang Dokrak and Pang Valentine close to the elephant tying area near the camp 2 (Mae Yao).

ช้างเล่นน้ำ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างกลุ่ม 12 ตัว ได้แก่ สีดอมารวย พังตุ๊กตา พังดารา พังลดา พังดอกแก้ว พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า พังนงนุช และพังสุพรรษา เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบริเวณสระ 2 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) จึงได้ช่วยกันเฝ้าระวัง และผลักดันช้างเข้าไปในป่าลึกหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้ว

On December 26, 2020 our field staff at  Lampang Province found 12 elephants are Sidor Maruy, Pang Tukta, Pang Dara, Pang Lada, Pang Dokkeaw, Pang Pandao, Pang Daosao, Pang Phetchara, Pang Nhung, Pang Vida, Pang Nongnooch, and Pang Supansa playing water in Pond2, Camp1 with happiness. After playing water the staff fetch the elephants back to deep forest.    
เฝ้าระวังช้าง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีแคมป์ตะเคียนโพรง ได้ลาดตระเวณตามแนวป่าติดไร่อ้อยของชาวบ้านด้านบ้านลำพาสถึงบ้านวังใหญ่ ตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเวลาประมาณ 22.00 น. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมากินอ้อยใกล้ๆกับที่ชาวบ้านกำลังสูบน้ำรดต้นอ้อยอยู่ จึงเข้าผลักดันช้างให้เข้าป่า หลังจากนั้นก็ลาดตระเวณไปต่อถึงบ้านลำพาสพบสีดอสุทินกำลังจะกินอ้อย จึงจุดประทัดและต้อนช้างเข้าป่า และเฝ้าระวังอยู่ทางด้านนี้จนถึงรุ่งเช้า

On December 29, 2020, between the Foundation field staff Lopburi Province Camp Takhian Phrong has patrolled the forest along the sugarcane plantations of the villagers in the Ban Lam Pass to Ban Wang Yai, from early evening until around 10:00 pm, the villagers were informed that an elephant came out to eat sugarcane near the villagers pumping water to the sugarcane. Therefore pushed the elephants into the forest. After that, he continued to patrol Ban Lam Pass and found Sidor Sutin about to eat sugarcane. Therefore set off firecrackers and fetch elephants into the forest and keep an eye on this side until dawn.

 

เพิ่มรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนองใหญ่ ช่วยกันขึงรั้วไฟฟ้าเป็นสามเส้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรั้วไฟฟ้าด้านเขาพังเหยในบริเวณที่พลายโอเลี้ยงชอบออกนอกพื้นที่
 
On December 28, 2020, Foundation field staff Lopburi Province together with the Nong Yai Forest Officer help to stretch the electric fence in three lines to increase the efficiency of the electric fence,  on the mountain (Pangheuy) where Plai O-Lieng likes out of the area.
 

Friday, December 25, 2020

ตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม กรรมการมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพช้างพังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และลูกช้างพังทับเสลา จากการสังเกตพฤติกรรมของช้างทั้ง 3 ตัวพบว่า มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

On December 24, 2020, Assoc. Prof. Dr. Chatchot Titaram,director of the Foundation visit Doi Phamaung Wildlife Sanctuary to check the health of the elephants, Pang Dokrak, Pang Valentine and the young elephants Thap Salao From observing the behavior of all 3 elephants, it was found that they were in good health.

พังดอกรัก

พังวาเลนไทน์

ลูกช้างพังทับเสลาThursday, December 24, 2020

รีดน้ำนมช้าง

วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันรีดน้ำนมพังวาเลนไทน์เก็บไว้ หากผลตรวจสุขภาพของพังวาเลนไทน์ไม่มีปัญหาจะนำน้ำนมไปให้ลูกช้างพังทับเสลากินเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกช้าง

Today ( December 24, 2020), our field staff at Lampang Province helped to keep Pang Valentine's milk. If the health check result of  Pang Valentine is not a problem, they will bring milk to the baby elephant Thap Salao to help strengthen the baby's immunity.Wednesday, December 23, 2020

ตรวจสุขภาพพังดอกรักและพังวาเลนไทน์

วันนี้ (23 ธันวาคม 2563) น.สพ.ดร.ทวีโภค  อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ, สพ.ญ.วราคณา  ลังการ์พินธุ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และสพ.ญ.สการินทร์  สัจจาพิทักษ์วงศ์ สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมมือกันทำการตรวจสุขภาพพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำช้างเข้าเทียบกับลูกช้างพังทับเสลา ณ แคมป์ 2 (แม่ยาว)

Dr. Thaveepoke Angkhavanich,DVM, Director of the Foundation, Mor Walangkana Lanka Pin,DVM at Elephant Hospital, Thai Elephant Conservation Center, Lampang Province, together with Acting Sub Lt.Thanapong Burintrapiban, chief of Doiphamaung Wildlife Sanctuary and Mor Sakarin Sajjapitakwong,DVM,veterinarian at Conservation Area Administration Office 13 (Phrae) working together to check up 2 female elephants, Pang Dokrak and Pang Valentine to be adoptive mother at Camp 2(Mae Yao) .


Monday, December 21, 2020

ย้ายช้างคู่

วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันนำพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ขึ้นรถบรรทุกจากหน่วยพิทักษ์ป่าแม่สะป้วด จ.ลำพูน ไปยังแคมป์ 2 (แม่ยาว) จ.ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นแม่รับให้กับลูกช้างพังทับเสลา ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกในการขนย้ายช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง