Friday, May 28, 2010


The Party of academicians and professors visit The Foundation at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Lampang. It is belong to their seminar about "Asian Elephant Breeding and Health Management in South East Asia".
การอบรมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ เรื่อง "การจัดการผสมพันธุ์และสุขภาพช้างเลี้ยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" "Asian Elephant Breeding and Health Management in South East Asia" เดินทางเข้ามาดูการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม และนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เป็นผู้ให้ความรู้

Tuesday, May 25, 2010

Pang Sawang (adoptive mother elephant) visits Plai Phalang, young boy elephant who was rehabilitated at Na Chang Pae Creek. พังสว่างมาเที่ยวเล่นกับพลายพลังที่ผูกปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณลำห้วยนาช้างแพ้

Saturday, May 22, 2010

Pang Buangern and Pang Buathong are living to rehabilitate with the last wild elephant (Pang Buakeaw) in Phupan National Park, Sakon Nakorn Province. ช้างพังบัวเงินและพังบัวทองที่ปรับพฤติกรรมอยู่กับช้างป่า(พังบัวแก้ว) ช้างป่าตัวสุดท้ายในป่าภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร (โดยในภาพช้างตัวด้านซ้ายคือพังบัวเงิน ตัวกลางคือพังบัวแก้วและด้านขวาคือพังบัวทอง)

Friday, May 21, 2010

Pang Dao and Pang Narak live with Pang Duern (mother elephant) in Sublangka Forest. พังดาวและพังน่ารักในความดูแลของพังเดือน
Pang Nongnuch and Pang Somjai live together at Mae Nai Creek area, our 2 elephants are healthy. พังนงนุชและพังสมใจ ปล่อยรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณลำห้วยแม่ใน ช้างทั้งสองสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี
Seedor Boonchu is swimming in Mae Yao reservoir, it next to Camp 3. สีดอบุญชู ลงเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวฝั่งทางด้านแคมป์ 3
Pang Malai lives with her elephant friend, Pang Boonmee which she has hided in bamboo bushes. Our field staff reported that our 2 elephants had good health. พังมาลัย อยู่กับพังบุญมี ซึ่งหลบอยู่ในพุ่มไผ่ไร่ ในป่า โดยช้างทั้งสองสุขภาพสมบูรณ์ดี
Pang Noklea is rehabilitating near Pang Deejai in the forest of our Lampang Camp. พังนกแล ปรับพฤติกรรมอยู่ในป่า โดยมีพังดีใจหากินอยู่บริเวณใกล้ๆ
Elephant's habitat, a view of deep forest at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary. สภาพป่าลึกในดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปติดตามช้างในป่า

Saturday, May 15, 2010

Elephant Reintroduction joins a meeting about elephants in Doi Phamaung Forest with Doi Phamaung Wildlife Sanctuary and The National Elephant Institute.Khun Sahus Boonyaviwath, our director also attend to the meeting.
ทางมูลนิธิฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือเรื่องช้างร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีคุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวัง และกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมรับฟังการปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย

Friday, May 14, 2010

Chonsaporn, our coordinator at Chiang Mai-Lampang Camp attend to the meeting about managing and developing Doi Phamaung Forest with Doi Phamaung Wildlife Sanctuary. ทางมูลนิธิฯ โดยคุณชลษพร อภิวงค์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงานเชียงใหม่-ลำปาง เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพื่อปรึกษาหารือหาแนวในการพัฒนาผืนป่าดอยผาเมือง

Thursday, May 13, 2010

Natural Salt lick

Our field staff found Pang Somjai, a female elephant is having salt lick at Lampoon side of the forest.

โป่งธรรมชาติ อยู่บริเวณฝั่งลำพูน (แม่สะป๋วด) ที่เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปพบพังสมใจกำลังกินอยู่

Our field staff found our 2 released elephants in Lampang forest, they are healthy. For 6 months that our field staff did not meet Pang Bualoy and Pang Boonrawd.
เจ้าหน้าที่ได้พบกับพังบัวลอย และพังบุญรอด หลังจากที่ไม่ได้เจอเป็นเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ช้างทั้งสองตัวมีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง อ้วนท้วนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในป่าได้เป็นอย่างดี

Plai Phat is in musth , his musth fluid comes out from his temple on his head which our field staff observe this elephant closely in the forest.

พลายพัทธ์ ยังมีอาการตกมันอยู่เรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ดูแลอย่างใกล้ชิด

On tracking elephants, our field staff also met Pang Nongnuch and Pang Namfon are rehabilitated with happiness at Phamong Creek.

และในวันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ภาคสนามก็ได้พบกับพังนงนุช และพังน้ำฝน อยู่บริเวณลำห้วยผามุง ช้างทั้งสองปรับพฤติกรรมโดยการทดลองปล่อยป่า มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกัน

On the way of tracking elephants our field staff found Pang Kammoonyai at Podhat Creek, she has a good health.

ในการติดตามช้างในป่า เจ้าหน้าที่ได้พบกับพังคำมูลใหญ่ อยู่บริเวณลำห้วยปอดแฮด พังคำมูลใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี

Our field staff found Pang Nongnart is healthy and fat after we had free roaming her in the forest.

เจ้าหน้าที่พบพังนงนารถหากินอยู่ตัวเดียวในป่าใกล้ๆกับลำห้วยงู พังนงนารถมีร่างกายอ้วนท้วนขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้อยู่ในป่า

Tuesday, May 11, 2010

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation receive a cheque of 499,999.04 baht from Khun Pornpan Pookaiyaudom, Mahanakorn University to support our working. The donation is part of the proceed from selling the artwork "Flower of The Kingdom".
อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าพบคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพเขียนสีน้ำในงานนิทรรศการ "ดอกไม้ของแผ่นดิน" จำนวน 499,999.04 บาท สำหรับสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ชั้น 7 อาคารฮั่วเซ่งเฮ่ง 2 ถ.เยาวราช กทม. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
Seedor Suthas lives with Pang Lampang สีดอสุทัศน์อยู่ในความดูแลของพังลำปาง
A young elephant, Seedor Doremon try to drink some milk from his mother breast. สีดอโดเรมอนกำลังกินนมแม่

2 young elephants escape from their mother to play alone.

สองช้างเด็กหนีแม่มาเที่ยวเล่น

Posted by Picasa
4 elephants at Lampang Camp are grouping together (Pang Sunee, Pang Namchock, Pang Dokrak and Pang valentine) ขณะนี้ พังสุนีย์ พังนำโชค พังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ ได้รวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน และพากันลงมากินน้ำในสระ 2 แคมป์ 1 ใกล้ๆ ลำห้วยแม่ป๋อน
Seedor Phatorn enjoys playing mud at Mae Yao Reservoir, Camp 2, Lampang. สีดอภาธร เล่นโคลนอยู่ใกล้ๆ กับอ่างเก็บน้ำแม่ยาว แคมป์ 2

Our field staff provide banana tree to Plai Phat,an elephant who is in musth which our field staff has tied him at a big tree at Mae Yao Reservoir.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันตัดต้นกล้วยเพื่อนำไปให้พลายพัทธ์ที่กำลังตกมันอยู่บริเวณใกล้ๆ กับอ่างเก็บน้ำแม่ยาว (แคมป์ 2)

เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมเพิงพักของชาวบ้านหมู่บ้านแม่สะแงะ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน ที่พังมรกต และพลายสุขุม เข้ามารื้อมีความเสียหายเล็กน้อย

Monday, May 10, 2010

สพ.ญ.ณัฎฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลสุขภาพลูกช้างกำพร้าในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเอเชีย
Dr.Nattar Maneewan, the veterinarian of ERF, participated in the workshop, Orphanage Elephant Management, on May 7th 2010 at Asia Hotel.

Sunday, May 09, 2010

พลายสุขุมและพังมรกตปรับพฤติกรรมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง มาทางฝั่งลำพูน ใกล้ๆ หมู่บ้านแม่สะแงะ ซึ่งได้เดินเข้าไปเหยียบท่อน้ำของชาวบ้านก่อนจะเข้าไปถึงตัวหมู่บ้านแม่สะแงะ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน

Saturday, May 08, 2010

Khun Pakorn Sermsuwan on behalf of Khun Pornsook Sermsuwan donates an 40 years old elephant "Pang Bua Ngern" from Nakornrajchasima Province to Elephant Reintroduction Foundation to join "Elephant back to the wild Project" to rehabilitate at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Lampang on May 7, 2010.

คุณพรสุข เสริมสุวรรณ มอบบริจาคช้างเพศเมีย "พังบัวเงิน" อายุ 40 ปี เข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีคุณปกรณ์ เสริมสุวรรณ เป็นผู้แทนในการมอบช้าง และนายสุบิน จำอินถา เป็นผู้แทนจากมูลนิธิฯ เดินทางไปรับมอบช้าง "พังบัวเงิน" เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 จาก อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อนำกลับไปปรับพฤติกรรมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการฯ ดังกล่าว

Friday, May 07, 2010

Coated Elephant

Seedor Boonchu is going to eat his food after swimming and mud bath. หลังจากที่เล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวแล้ว สีดอบุญชูก็ขึ้นไปกินอาหารบริเวณขอบอ่างต่อ
5 elephants : Pang Sarah, Pang Pansa, Pang Phetchara Plai Boriboon and Plai Mitri are playing mud in the creek at Doi Pha Maung forest. พังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ และพลายไมตรี เล่นน้ำบริเวณลำห้วยในป่าดอยผาเมือง
Our rehabilitated elephant (Pang Namchock) is healthier and fatter after free roaming in the forest. พังนำโชค หลังจากที่ปล่อยเข้าป่าไปแล้วมีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายอ้วนท้วน
Our 2 elephants in Doi Pha Maung Forest at Lampang (Pang Noklea and Pang Deejai) are hiding in bushes when they see our field staff. พังนกแล และพังดีใจ แอบซุ่มตัวในพุ่มไม้ ขณะเห็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปติดตามช้างในป่า

Tuesday, May 04, 2010

Pang Maeboonkeaw and her children in bamboo wood at Sublangka Wildlife Sanctuary. พังแม่บุญแก้วดูแลช้างเด็ก ๆ อยู่บริเวณป่าไผ่ กม. 2 ในป่าซับลังกา
After raining, our elephants are playing mud with happiness in The Sublangka Forest. เนื่องจากมีฝนตกที่ป่าซับลังกาช้างในป่าเลยเล่นโคลนอย่างมีความสุข

Sunday, May 02, 2010

Some of elephant 's food

Pang Lampang is trying to eat some figs. พังลำปางกำลังกำลังพยายามเก็บลูกมะเดื่ออุทุมพรกิน
Pang Jarunee is happy in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังจารุณีกำลังมีความสุขกับชีวิตในป่าซับลังกา
Seedor Doremon sleep in a shade near Lamsonthi Creek, Pang Doreme and Pang Duern stay nearby him (when young elephants sleep, mothers will take care them closely). สีดอโดเรมอนนอนตื่นสายอยู่ข้างริมลำสนธิโดยมีพังโดเรมีและพังเดือนคอยช่วยกันดูแล