Monday, October 31, 2016

เยี่ยมซับลังกา

น.สพ.ทวีโภค อังควานิชเยี่ยมเจ้าหน้าที่สนามมูลนิธิฯ ลพบุรีเพื่อติดตามความเป็นอยู่และการทำงานภาคสนาม พร้อมเยี่ยมช้างพังบัวคำ&ลูก และพังหัวดี&ลูกเยี่ยมเจ้าหน้าที่ซับลังกา

เช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทยที่ปรึกษามูลนิธิฯ เดินทางมาเยี่ยมและร่วมรับฟังการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี พร้อมทั้งแนะนำคุณนฤมล  สุขเสาร์ (แป้ง) เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเชียงใหม่-ลำปางคนใหม่ให้ทำความรู้จักกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เนื่องด้วยต้องมีการประสานงานกันเป็นระยะๆ

Friday, October 28, 2016

ซ่อมแซมถนน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ เส้นทางก่อนถึงสระ 2

Tuesday, October 25, 2016

พังวาเลนไทน์และสีดอสมบัติ
พบพังวาเลนไทน์และสีดอสมบัติออกมาหากินบริเวณหมู่บ้านทาดอยแก้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559  พิกัด N 18’26.782 E 099’11.262

Saturday, October 22, 2016

ค่ายทำโป่งเทียม

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำค่ายอาสาสร้างโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งแร่ธาตุแก่ช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

Friday, October 21, 2016

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกันสำรวจแนวการสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาล

Thursday, October 20, 2016

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ๆจะจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลต่างๆ หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับช้าง สัตว์ป่าอื่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วTuesday, October 18, 2016

สำนักงานเชียงใหม่

ทดสอบอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังติดตั้งอุปกรณ์รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชุดใหม่ เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของการจ่ายกระแสไฟ

Monday, October 17, 2016

บ้านแม่เลียงพัฒนาOur Lampang field staff check Ban Mealeangpattana for elephant damage.
 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิเข้าตรวจสอบความเสียหายหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา หลังจากได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหาย

Thursday, October 13, 2016

กลุ่มพังดอกขาว


Our Lopburi field staffs found Pang Dokkaw's group at Panghuai Mountain near electric fence around 20 meters. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี พบช้างกลุ่มพังดอกขาวด้านฝั่งเขาพังเหยห่างจากรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงประมาณ 20 เมตร

พังนุ่น


Lampang field staffs found Pang Noon at Nahaideaw creek area.
พบพังนุ่นอาศัยอยู่บริเวณห้วยนาไหเดียว

Mr.Subin, assistant coorinator Chaing Mai - Lampang test to use Solar Cell panel before using in the field.
นายสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง ทดลองใช้แผง Solar Cell ก่อนที่จะนำไปสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

พลายอุดมล้ม


 Plai Udom passed away on September 30, 2017 from bus accident then our field staff with veterinarian from Elephant hospital undertake the postmortem and cremate at Elephant Development Research Centre.
พลายอุดม ล้มเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 จากการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ชนบริเวณที่ห่างจากจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาลประมาณ 300 เมตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามฯร่วมกับคณะสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิและคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางได้ดำเนินการปัดภัยแก่พลายอุดมก่อนผ่าซากเพื่อชันสูตรและดำเนินการเผาซาก ณ ศูนย์พัฒนาและวิจัยโรคช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ

Monday, October 10, 2016

Sunday, October 09, 2016

Location of Plai Udom 's Death
Dr.Sumet Tantivejkul inspects location of Plai Udom 's Death. He also talks to the fruit vendor where Plai Udom ate two hands of bananas at the Service Area near Khuntaan on Route 11. As Plai Udom was walking back to return into the forest he was hit and killed instantly by the Lampang -Chiang Mai bus, despite warnings from bystanders and also the bus passenger on the jump seat next to the driver. It was Plai Udom 's last meal. The Foundation has compensated the vendor for the bananas.
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ที่พลายอุดมล้ม (เสียชีวิต) นอกจากนั้นได้พูดคุยกับแม่ค้าขายผลไม้ ที่บริเวณจุดบริการทางหลวง ตรงที่ซึ่งพลายอุดมได้เคยกินกล้วยไป 2 หวี แล้วจะเดินกลับเข้าป่าแต่มาถูกรถบัสชนเสียก่อน