Sunday, August 31, 2008

After Pang Narak had lived with Pang Lampang for 1 month, she has come back to live with Pang Duern and Pang Dao again and also Pang Jarunee and Seedor Doreamon join with her group too. หลังจากที่ไปอยู่กับพังลำปางมาประมาณ 1 เดือน ด้วยความคิดถึงเพื่อนพังน่ารักได้ติดตามหาเพื่อนและได้กลับมาอยู่กับเพื่อนและนอกจากพังดาวและสีดอโดเรมอนแล้วยังมีพี่เลี้ยงคือพังจารุณีมาอยู่ด้วย
Plai Chalard, one of our young elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายฉลาด ช้างเด็กที่กำลังจะเติบโตในป่าซับลังกาอย่างมีความสุข
The control house's structure of electric fence in Sublangka wildlife Sanctuary. อาคารควบคุมรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างมีความคืบหน้าจนมองเห็นเป็นอาคารและในไม่ช้าก็จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

Thursday, August 28, 2008

A group of elephant : Pang Shara, Pang Phetchara and Plai Boriboon live together in the electric fence Project2.

พังซาร่า พังเพชรา และพลายบริบูรณ์ กินอาหารอยู่ในบริเวณรั้วไฟฟ้าโครงการ 2

Our staff meet Pang kwan is drinking some water in a creek .

พังขวัญออกมากินน้ำบริเวณลำห้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆ พังสุนีย์และพลายไมตรี

Plai Sumet try to push a tree near electric wire by use tusk and trunk. The bottom picture show a prick which Plai Sumet uses his tusk stab into the tree.

จากนั้น พลายสุเมธก็ใช้งวงและงาดันกับต้นไม้เพื่อจะล้มต้นไม้ใส่เจ้าหน้าที่ และภาพสุดท้ายก็เป็นภาพรอยแทงของงาของพลายสุเมธที่ใช้ดันต้นไม้

While our field staff are observing elephants behavior, Plai Sumet throws a log to staff at electric wire.

ขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าดูพฤติกรรมของพลายสุเมธภายในรั้วไฟฟ้าโครงการ 1 พลายสุเมธได้ใช้กิ่งไม้ทุ่มใส่เจ้าหน้าที่

Pang Sunee and Plai Mitri are happy and have good health. พังสุนีย์ และพลายไมตรี

Our field staff meet Pang Sunee and Plai Mitri take a rest at the edge of Doi Pha Muang Forest.

พังสุนีย์ และพลายไมตรี กำลังพักผ่อนอยู่บริเวณชายป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Mor Taweepoke Angkwanit, Advisor Veterinarian of Foundation comes to check up our elephants annually at Lampang Camp .

นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช้างของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2551

Monday, August 25, 2008

15 secondary school students from Ban Kho Ruak school visit Sublangka Wildlife Sanctuary to study about natural resource and elephants.In this occasion Mr.Sombat and Mr.Banyod, our field staff give knowledge about elephant to students. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน จากโรงเรียนบ้านเขารวกได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับช้างและความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาตร์ ในส่วนของการศึกษาเรื่องช้างทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ให้นายสมบัติ ประเสริฐสุขและนายบันหยด ไชยมงคล เจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขารวกในครั้งนี้
Mr. Ampon Luastdongrattana, our field staff report that Seedor Suthas 's right eye had swollen, maybe it had been stung by wasp or bee (vespidae family). Mor.Thaweepok, our veterinarian advise to give him an injection and observe his symptom. นายอำพล เลิศดวงรัตนา เจ้าหน้าที่ภาคสนามผู้ดูแลสีดอสุทัศน์รายงานว่าสีดอสุทัศน์น่าจะโดนสัตว์มีพิษจำพวกต่อ แตน ผึ้งหรือสังข์ ต่อยบริเวณเปลือกตาด้านขวาทำใหเกิดอาการบวม จึงแจ้งให้นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ ให้ฉีดยาคลอรามีน(ยาแก้อาการแพ้หรือพิษ) จำนวน 30 ซีซีและเฝ้าดูอาการและรายงานอาการของสีดอสุทัศน์

Saturday, August 23, 2008

พิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ตัวที่ 3 และ 4 ของ ผลิตภัณฑ์ ARROW

ARROW support the third and the fourth elephants, Khun Somphol Chaisiriroj, Director of Arrow and his staff behalf of I.C.C. (ARROW) donate 2,000,000 baht for 2 elephants by releases Pang Gonthong and Plai Sombut to join "Elephant Back To The Wild Project" at Doi Phamuang Wildlife Sanctuary, Lampang on August 22, 2008.

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจัดงานพิธีบริจาคช้างตัวที่ 3-4 แม่ลูก (พังก้อนทองและพลายสมบัติ) ให้แก่ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ โดยมีคณสมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ แอร์โรว์ตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551

The first picture, Khun Shuppachok Mungkantiwongsakul pay respect to god of the land.The second, Khun Somphol Chaisiriroj makes auspicious marking and ties tricolour ribbon to elephants 's neck. The third , Arrow opens the gate to release elephants back to the wild.
ภาพบรรยากาศขั้นตอนในงานพิธีบริจาคช้างที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดขึ้นสำหรับ ARROW ที่ร่วมบริจาคตัวที่ 3และ4 ให้แก่มูลนิธิฯ ภาพแรก คุณศุภโชค มุ่งขันติวงศากุล ประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา ภาพที่สอง คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ แอร์โรว์ ทำพิธีเจิมหน้าช้างและผูกผ้าสามสี สองภาพสุดท้ายขั้นตอนการเปิดประตูกั้นช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินสมทบทุน โครงการช่วยช้างกลับบ้าน จาก ARROW เป็นจำนวน 2,000,000 บาท
ลานพิธ๊
คุณศุภโชค มุ่งขันติวงศากุล ประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา

Wednesday, August 20, 2008

Plai Chumpol has a good condition at Sublangka forest. พลายชุมพล ช้างที่อยู่ป่าซับลังกาอย่างมีความสุข
Seedor Somrak, one of our bull elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary. สีดอสมรักษ์ ช้างที่กำลังปรับพฤติกรรมอยู่ทีู่่ป่าซับลังกา

Sunday, August 17, 2008

Plai Srisakorn is eating wild banana in the forest. พลายศรีสาครกำลังกินต้นกล้วยป่าในป่าซับลังกาอย่างมีความสุข

Friday, August 15, 2008

Teacher and students from faculty of veterinary science, Chaing Mai university and veterinarian from Elephant's hospital who come to cure Pang Pansa' eye.

อาจารย์ และคณะนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ามาศึกษาและรักษาพังพรรษา

A piece of bamboo sliver which veterinarian found inside our elephant's eye.

ขนาดของเศษไม้ไผ่ที่เข้าไปอยู่ในลูกตาของพังพรรษา และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตาของพรรษาอักเสบ

Our field staff notice that our elephant (Pang Pansa), her eye hurt and inflamed.On August 14, 2008, veterinarians team from Elephant 's hospital lead by Mor Thaweepok, teacher and students from Chiang Mai University come to check up her eye , They found 2*2 inch bamboo sliver in her eye. After this treatment ,we are curing Pang Pansa' eye until it well then let her back to the wild again.
เนื่องจากพังพรรษา มีอาการตาเจ็บ หลังจากที่ทำการรักษาเบื้องต้น ก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นทำให้เนื้อเยื่อที่ตาเกิดการอักเสบ จนเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ทางนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างและคณะ พร้อมด้วย อ.สพ.ญ พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจตร อาจารย์สัตว์แพทย์หญิง คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาทำการรักษาและนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษา ซึ่งขณะที่ทำการรักษาพบว่า มีเศษไม้ไผ่ ขนาดประมาณ 2 นิ้ว เข้าไปอยู่ในโพลงลูกตาของพังพรรษา เป็นสาเหตุที่ทำให้ตาของพังพรรษาอักเสบ และขณะนี้พังพรรษาอยู่ในช่วงพักฟื้น และจะนำเข้าป่าเพื่อปรับพฤติกรรมต่อไป

In the rainy season, field staff have to give more precedence to the electric fence wire area by cleaning both Project 1 and 2 ,Lampang Camp.

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ลำปาง ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณรั้วไฟฟ้า ทั้งโครงการ 1 และโครงการ 2

Our field staff follow in the track of our new rehabilitated elephants (Plai Phalang and Plai Sumet) near camp2, Lampang.

พลายพลังและพลายสุเมธ เดินเที่ยวเล่นอยู่ใกล้ๆกัน บริเวณแคมป์ 2

Wednesday, August 13, 2008

Khun Jumreang Mona and staff from Saradee Company are making a documentary about our works and elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary. It would soon be going on air in Ruang Jing Phan Joo, Channel 7. คุณจำเรียง โมนะและทีมงานจากบริษัทสาระดี จำกัด เข้ามาสัมภาษณ์และถ่ายทำการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรี ตามโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อนำไปออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอทางช่อง 7

Khun Chonsaporn and staff at Doi Pha Muang, Lampang display their loyalty and honour Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday and Mother Day on August 12 2008.

คุณชลษพร และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551

Field staff is surveying the line for making electric fence at Mae Poo Reservoir, Lampang.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปาง ช่วยกันสำรวจระยะทางในการทำแนวรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ บริเวณอ่างแม่ปู