Wednesday, March 31, 2010

Pang tina eats some young grasses near camp3, Lampang.
พังทีน่ากินหญ้าอ่อน บริเวณใกล้ๆ แคมป์ 3

Tuesday, March 30, 2010

The Foundation attend to the meeting about the preparation to welcome Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn with the Chaipattnana Foundation and the government sectors at Chulabhorn Dam office, Chaiyaphom Province.

คุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี คุณวีระศักดิ์ ศรีกวี หัวหน้ากองการไฟฟ้าฯเขื่อนจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553

Monday, March 29, 2010

A new design donation box which Don Muang Airport makes for foundations to place at the airport.
รูปกล่องรับบริจาคแบบใหม่ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกแบบและจัดตั้งไว้ในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิต่างๆ

Sunday, March 28, 2010

Consulting veterinarian to the Foundation,Chatchote Thitaram, finally gets married and has a wedding reception at Imperial Mae Ping in Chiangmai this evening. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม สัตวแพทย์ที่ปรึกษา ของมูลนิธิฯ ในงานแต่งงานที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่

Saturday, March 27, 2010

Pang Nong May, our elephant at Sublangka Wildlife Sanctury takes a walk through the forest. พังน้องเมย์กำลังเดินเที่ยวในป่าซับลังกา

Pang Duern and her friends are having Toaw, a kind of palm (science name: Arenga pinnata (Wurmb) Merr.) in Sublangka Wildlife Sanctuary. ช้างกลุ่มพังเดือนกำลังกินต้นตาวในป่าซับลังกา

Thursday, March 25, 2010

Our 2 females elephant: Pang Namfon and Pang Nongnuch walk pass through Plai Somnuk area (Plai Somnuk is in musth period) and they are living there. Our field staff observe their behavior closely.

พังน้ำฝน และพังนงนุช เดินผ่านบริเวณที่พลายสมนึกตกมัน โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้สังเกตพฤติกรรมของพังน้ำฝน และพังนงนุชอย่างใกล้ชิด

2 elephants : Pang Dokrak and Pang valentine go for a walk at Doi Pha Muang Forest. พังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ พากันเดินเที่ยวเล่น บริเวณป่าดอยผาเมือง
Plai Sumet, our teenage elephant comes out to staff 's camp, he wonder about blue pipe, so he broke it. พลายสุเมธหลุดออกมาบริเวณแคมป์ 2 โดยมาเหยียบท่อสูบน้ำของเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าแคมป์ 2
พังน้ำฝน กำลังกินต้นกล้วยป่าในป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง
Seedor Pathorn rehabilitates at the edge of Mae Yao Reservoir. สีดอภาธร ปรับพฤติกรรมบริเวณริมอ่างเก็บน้ำแม่ยาวเช่นกัน
Our elephants at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary: Pang Sawang is living near Plai Sumet. พังสว่างปรับพฤติกรรมอยู่ใกล้ๆ กับพลายสุเมธ

Dry and drought of some area in Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary were caused of wildfire, our field staff are clearing flammable grasses and leaves to detect the wildfire.

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับมีไฟป่า เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่าและมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับไฟป่ามาช่วยกันทำแนวบริเวณแคมป์ 1

Wednesday, March 24, 2010

Our elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary. จะไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะ
Seedor Suthas, our elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary is playing in the pond. สีดอสุทัศน์ลงเล่นน้ำในแอ่งน้ำในป่าซับลังกา

Monday, March 22, 2010

Elephant Reintroduction Foundation at Lampang and Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary have a meeting about managing rehabilitated elephants in Doi Pha Maung Forest at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary. ทางมูลนิธิฯ โดยคุณชลษพร อภิวงค์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงานเชียงใหม่ - ลำปาง ,สัตวแพทย์หญิงนัฏฐา มณีวรรณ และนายสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวการแนวทางการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับช้างที่ปรับพฤติกรรมในพื้นที่ โดยมีนายผจญ จอมทัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

พังลีลาศ กินน้ำตามลำห้วยแม่ยาวในพื้นที่ดอยผาเมือง

Sunday, March 21, 2010

Plai Chalard, our young elephant who is growing up in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายฉลาดในป่าซับลังกา
Plai Chumpol, our bull elephant in Sublangka Forest, Lopburi. พลายชุมพลใช้ชีวิตมีความสุขในป่าซับลังกา

Our 2 elephants: Seedor Suthas and Plai Suthin are playing together to practice their skill. สีดอสุทัศน์และพลายสุทินกำลังหยอกล้อกันอย่างมีความสุข

Saturday, March 20, 2010

พังนกแล และพังดีใจ
2 released elephants in Doi Pha Muang Forest: Pang Malai and Pang Boonmeenan hide in the bushes when they saw our field staff. หลังจากที่สีดอภาธรแยกกลุ่มออกมา พังมาลัยและพังบุญมีน่านแอบซุ่มอยู่ป่าดอยผาเมือง
And then our field staff also found Pang Boonmee Nan and Pang Thongbai at Hui Mae keang Creek too. และได้เจอกับพังทองใบ พังบุญมีน่าน เช่นกัน บริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง
While our field staff are tracking elephants in the forest they found a free roamed elephant, Pang Kammoonyai at Podhad Creek area. She is healthy. เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปติดตามช้างในป่าช่วงเดือนมีนาคม ได้พบกับพังคำมูลใหญ่ บริเวณลำห้วยปอดแฮด พังคำมูลใหญ่มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
Our elephant (Pang Tina) is having some grass near Ta Pra Creek, Lampang. พังทีน่า ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณลำห้วยท่าแพร และกำลังกินหญ้าอ่อนบริเวณลำห้วย

An Elephant at Lampang Camp

Seedor Boonchoo comes to take a bath at Mae Poo Reservoir every morning.

สีดอบุญชู ลงเล่นน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปูตอนเช้าทุกวัน

Friday, March 19, 2010

พลายสุเมธ เดินเล่นบริเวณป่าดอยผาเมือง

Tuesday, March 16, 2010

Our field staff report that our elephant (Plai Somnuk) was in musth, they brought Plai Somnuk to live at safety place to observe his musth behavior. หลังจากที่เราปล่อยพลายสมนึกเข้าป่าไประยะหนึ่งและร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ พลายสมนึกมีอาการตกมันโดยมีน้ำมันไหลออกมาจากบริเวณขมับถึงปาก โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ผูกพลายสมนึกไว้บริเวณชายป่าฝั่งแคมป์ 1 และหลังจากที่หายตกมันแล้วก็จะนำกลับเข้าปล่อยในป่าตามเดิม

Our field staffs at Lampang Camp are pumping some water in Pond 1 and carry to use at his camp. เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามแคมป์ 1 ช่วยกันขนน้ำจากบริเวณสระ 1 ไปใช้บริเวณแคมป์
The Foundation at Lampang brings a young bull elephant (Plai Sumet),who he is growing up to rehabilitate nearby the camp to observe him. เนื่องจากพลายสุเมธ เริ่มโตเป็นหนุ่มเต็มที่ทำให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทางมูลนิธิฯ จึงนำพลายสุเมธมาปรับพฤติกรรมอยู่ใกล้ๆ เพื่อเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด

Our field staff found a young bull elephant (Plai Phalang) comes to join a girl's group (Pang Noklea and Pang Deejai) at Doi Pha Maung Forest. ขณะนี้ พลายพลังมารวมกลุ่มอยู่กับพังนกแล และพังดีใจ โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปพบขณะเดินทางเข้าไปติดตามช้างในป่าดอยผาเมือง

Our 2 elephants: Pang Morakot and Plai Sukum found a good place to live, there are a lot of food and water supply at this summer time. บริเวณที่พลายสุขุม และพังมรกตอาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยผาเมือง มีน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์ดีมาก

Tracking Elephants

Our field staff at Lampang found Pang Leelas is healthy while she is rehabilitating in the forest. พังลีลาศ ปรับพฤติกรรมอยู่ในป่าโดยเจ้าหน้าที่ติดตามเข้าไปเจอ โดยพังลีลาศมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

Monday, March 15, 2010

Our elephant (Pang Duh) is having her food with happiness in Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. พังดุกำลังกินอาหารในป่าซับลังกาอย่างมีความสุข

a mud-covered elephant

Plai Srisakorn enjoys playing mud and getting dirty. พลายศรีสาครเล่นโคลนจนตัวเลอะเทอะไปหมดแต่ก็ดูมีความสุขดีในป่าซับลังกา

Sunday, March 14, 2010

Chang Thai Day

The National Thai Elephant Day: Elephant Reintroduction Foundation, is making merit to our deceased elephants at Elephant's Cemetery, Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Lampang on March 13, 2010.
เนื่องในโอกาสวันช้างไทย 13 มีนาคม ของทุกปี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญประจำปี 2553 และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่ล่วงลับ

Saturday, March 13, 2010

The National Thai Elephant Day: Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary are making merit to our deceased elephants (Plai Lomsak and Plai Sila) on March 13, 2010. เนื่องจากวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันช้างไทย เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญสังฆทานและบังสุกุลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตในพื้นที่(พลายหล่มสักและพลายศิลา) เพื่อเป็นการระลึกถึงและไว้อาลัยแก่ช้าง

Friday, March 12, 2010

Dr.Nattar Maneewan, the vet of foundation, treated Pang Sawang pained at her foot and nail wound. สพ.ญ.ณัฎฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ ทำการตรวจรักษาพังสว่าง ซึ่งพบว่ามีบาดแผลที่บริเวณเท้าและโคนเล็บ
Posted by Picasa

Tuesday, March 09, 2010

Our Elephant at Sakon Nakorn

Pang Nimnual is swimming in the creek at Phu Phan National Park with happiness. พังนิ่มนวลกำลังลงเล่นน้ำในลำน้ำในป่าภูพานอย่างมีความสุข

Khun Sonthaya Thanomkiat on behalf of Hiway Credit Co., Ltd. donates a motorcycle to the Foundation at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Lampang. ทางบริษัทไฮเวย์ จำกัด โดยคุณสนธยา ถนอมเกียรติ นำรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น WAVE S จำนวน 1 คัน เดินทางมามอบให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง โดยมีคุณชลษพร อภิวงค์งาม และสัตวแพทย์หญิงนัฎฐา มณีวรรณ เป็นตัวแทนรับมอบรถจักรยานยนต์

Monday, March 08, 2010

Dr.Nattar Maneewan, the vet of foundation, collected Pang Teena's blood to check hormone levels indicating estrous cycle for breeding program. สพ.ญ.ณัฎฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดช้างพังทีนา เพื่อนำมาตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับวงรอบการเป็นสัดในช้าง และวางแผนสำหรับการผสมพันธุ์ต่อไป

Hiway Credit Co., Ltd. donates 2 motorcycles to the Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary. บริษัทไฮเวย์ จำกัด ได้มอบจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อใช้ในงานภาคสนาม โดยมีคุณสนธยา ถนอมเกียรติ (คนขวามือ)และคณะเป็นตัวแทนมอบ ณ โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Plai Chalard is walking around the Sublangka forest. พลายฉลาดในป่าซับลังกา
Our elephants (Pang Duern, Pang Dao and Seedor Doremon) come to swim in Pa's Pond at Sublangka Wildlife Sanctuary with happiness. พังเดือน พังดาว สีดอโดเรมอน กำลังเล่นน้ำในสระปากลางป่าซับลังกาอย่างมีความสุข

Elephant Reintroduction Foundation has employed Mr. Pongsak Pinumka to be our field staff at Phuphan Substation, Phuphan National Park, Sakon Nakorn Province. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนครคนใหม่ คือ นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นอำคา

Sunday, March 07, 2010

Pang Nong May, one of our new elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary greets Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation. หลังจากติดตามดูพฤติกรรมของช้าง พังน้องเมย์ได้เข้าทักทาย พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ

Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation, Mor Taweepoke Angkawanich our consulting veterinarian and Mor Nattar maneewan our veterinarian visit Sublangka Wildlife Sanctuary to observe an elephant 's behavior, especially Plai Chalard who is growing up to be the wild elephant by his intuition after he was rehabilitated in the wild with his friend.

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ สัตวแพทย์หญิงณัฎฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีเดินทางเข้าติดตามพฤติกรรมของพลายฉลาดช้างหนุ่มที่กำลังเติบโตในป่าซับลังกาและมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเป็นช้างป่าอย่างมากและช้างตัวอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกับพลายฉลาด

Friday, March 05, 2010

Dr.Nattar Maneewan, the vet of foundation, checked up two new elephants, Pang Dokrak and Pang Valentine, in Lampang.
สัตวแพทย์หญิงณัฎฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ ทำการตรวจสุขภาพช้างใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ พังดอกรักและพังวาเลนไทน์