Wednesday, October 30, 2019

ดัดแปลงเสารั้วเหล็ก

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา นำเสารั้วเหล็กฉากมาดัดแปลงโดยการเจาะรู แล้วยึดตัวฉนวนสำหรับร้อยสายลวดเพื่อนำไปใช้ในงานรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงทดแทนเสาปูนที่เสียหาย

Our Lopburi field staffs  modified angle iron fence post by drilling holes and then install the insulation for the wire to be used in the sufficiency electric fence to replace the damaged cement post.


เส้นทางออกสีดอสมชาย

เช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยหนองใหญ่เข้าตรวจสอบจุดที่สีดอสมชายออก พบว่าสีดอสมชายทำเสารั้วไฟฟ้าล้ม 2 ต้น จึงทำการซ่อมแซม และเดินตามรอยสีดอสมชายลงไปด้านล่าง เป็นทางแคบๆ ตามแนวผา เจ้าหน้าที่จึงนำลวดหนามมาปิดช่องแคบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เดินขึ้นมาทางนี้ได้อีก


On the morning of October 30, 2019, our Lopburi field staffs with the forestry staff at Nong Yai Unit  inspect Sidor Somchai's way out. Found that Sidor Somchai broke down two electric fence posts and therefore the staffs repaired the post. And followed Somchai's  trace to the bottom, a narrow path along the cliff, so the staff brought barbed wire to close this strait to prevent walking up this way again.


 


นำลวดหนามปิดช่องแคบเฝ้าระวังสีดอสมชาย

คืนวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งแค้มป์เฝ้าช้างที่บ้านโนนสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยหนองใหญ่ โดยเวลาประมาณ 18.10 น. สีดอสมชายได้ออกมาใกล้บริเวณรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงจึงผลักดันให้เข้าป่าไป

On the night of 29 October 2019, The Foundation staffs Of Sublangka Wildlife Sanctuary Set up a camp to observe elephants at Ban Noonsawan,with forestry staff at Nong Yai Unit. At around 06.10 PM. Sidor Somchai came near the sufficiency electric fence so the staffs pushed back to the forest.
Monday, October 28, 2019

พลายตะวัน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพลายตะวันหากินอยู่บริเวณลำห้วย      แม่ก๋วน ซึ่งติดกับแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On October 27, 2019, our Lampang field staff found Plai Tawan at Mea Kwon Creek area near Camp2.


กลุ่มพังหัวดี

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเมื่อคืนมีช้างออกมาที่ไร่ บ้านโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรีจ.เพชรบูณ์ จากการตรวจสอบ พบว่าเป็นกลุ่มช้างพังหัวดีทำต้นข้าวโพดเสียหายประมาณ 2 งาน

On October 28, 2019 in the morning, the Foundation's field staff was informed by villagers that last night, an elephant came out at Ban Khok Kruat,  Tambon Yangsao , Wichian Buri District, Phetchabon Province. From inspection found that it was a group of Pang Huadee  damaged to corn plants around 800 square meters.

สีดอสมชายออกไปเที่ยวไร่

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ด้านบ้านโนนสวรรค์ จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าช้างพังรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงออกมา และได้กลับเข้าไปทางเดิม เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันซ่อมแซมรั้ว และจากการติดตามรอยพบว่าเป็นสีดอสมชายซี่งได้กลับเข้าป่าซับลังกาไปอยู่บริเวณ กิโลเมตรที่ 2 

On 25 October 2019, our field staff at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lop Buri Province, was informed that an elephant was outside the Baan Non Sawan area. Therefore the staff went to inspect and found that the elephant damaged sufficiency electric fence and got back in the same way. The staff then helped to repair the fence. And from the trace, it was found that Sidor Somchai, who had returned to the forest in the area of Kilometer 2.

 

ผลักดันช้างเข้าป่า

คืนวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้ออกเฝ้าระวังช้างที่ริมป่าบ้านซับชมพู อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พบว่ามีช้างออกนอกพื้นที่มา จึงได้จุดประทัดผลักดันให้กลับเข้าป่า

On the night of October 24, 2019, our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary watched elephants along the forest at Ban Subchomphu, Pakdichumpol District, Chaiyaphom Province. And They found that elephants went out, therefore they use firecrackers to push elephants back the forest.  
ทำความสะอาดช้างสตัฟ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา นำลูกช้างสตัฟพังบุญยืน (ลูกแฝดของพังแม่บุญแก้ว แฝดพลายบัญยัง) ออกมาทำความสะอาดและตากแดดไล่ความชื้น 

Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary bring baby elephant stuff, Pang BoonYuen (twin of Pang Mae Boonkaew, Plai Banyang Twin) come out to clean and expose to sunlight to dampen moisture.
Friday, October 25, 2019

ตรวจสอบความเสียหาย

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออก ที่บ้านลำพาส ต.วังทอง อ.วิเชียรบุรี จ.ชัยภูมิ จึงเข้าตรวจสอบพบต้นกล้วยและข้าวโพดเสียหายเล็กน้อย จากร่องรอยเป็นสีดอสุทินซึ่งได้กลับเข้าป่าไปแล้ว

On October 24, 2019, our Lopburi field staffs were informed that an elephant went to Ban Lampas, Tambon Wangthong, Phetchaboon District. The staffs checked the area, they found trails of the elephant (Sidor Suthin) damaged  a few of banana trees and corns and then he turn back to the forest already.  
ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าปางกะจา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่สร้างบริวเณปางกะจา และได้ทำการเปลี่ยนเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้ปกติดังเดิม

On October 24, 2019 our Lopburi field staffs checked the sufficiency electric fence at Pangkraja and changed the controller.

Thursday, October 24, 2019

ช้างกินโป่ง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างจำนวน 2 ตัว คือ พังสุพรรษาและพังดุ ลงมากินโป่งเทียม บริเวณใกล้เคียงกับสระ 2 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

Our field staff at Lampang found 2 elephants, Pang Supansa and Pang Duh came down to eat salt lick at Pond 2 in Camp 1 (Mea Pon).
สีดอสุทิน

สีดอสุทินได้ออกจากป่ามาทางด้านบ้านวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ แต่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้พบตัวเสียก่อนจึงผลักดันให้เข้าป่าไปทำให้มีความเสียหายเพียงเล็กน้อย

Sidor Sutin came out from the forest to Ban Wang Yai, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumpon District, Chaiyaphum, but the Foundation's field staff at Sublangka Wildlife Sanctuary have found him first and then pushed into the forest to made only minor damage.
เฝ้าระวังช้าง

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยตะเคียนโพรง ออกเฝ้าระวังช้าง โดยเวลาประมาณตี 3 พบกลุ่มพังหัวดีและลูกๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันให้กลับเข้าป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

On October 22, 2019 our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary (Takieng Prong Station) ran to observe elephant which they found Pang Huadee's group around 03.00 PM. so the staffs pushed the elephant back to the forest already. 


เตรียมขุดบ่อน้ำ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เตรียมท่อคอนกรีตเพื่อทำการขุดบ่อน้ำสำหรับใช้บริโภคภายในแคมป์ 1 (แม่ปอน) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปีหน้า

Our field staff at Lampang Province prepare concrete pipes for digging wells for use in Camp 1 (Mae Pon) to prevent and solve water shortage problems in the dry season next year.

Monday, October 21, 2019

ดูแลรั้วไฟฟ้าพอเพียง

หลังจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เฝ้าระวังช้างตอนกลางคืน รุ่งขึ้นได้ออกสำรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบ้านลำพาสและตัดหญ้าบำรุงรักษารั้วไฟฟ้าให้ใช้งานได้ปกติ 

After the Foundation's field staff observe elephants at night. The next day, they surveyed the sufficiency electric fence line  of Ban Lam Phas and cut the grass to maintain the electric fence to work normally.
สัมภาษณ์ท่านดร.สุเมธ

ท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กรุณาให้ทีมงานทำภาพยนตร์สั้นสัมภาษณ์เพื่อนำเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ ณ ห้องรับรอง มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 21 ตุลาคม 2562 

Dr.Sumet, Chairman of the Foundation gives an interview to make a documentary at Chaipattana Foundation on October21, 2019.ช้างเหยียบท่อน้ำ

คืนวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้นอนเฝ้าบริเวณที่มีช้างออกประจำคือที่แนวป่าบ้านน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แต่ปรากฎว่า ช้างได้ไปออกที่อีกด้านหนึ่งคือบ้านโคกกรวด ซึ่งได้เหยียบท่อน้ำในไร่ข้าวโพดเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงวางแผนว่าคืนนี้จะไปเฝ้าระวังจุดที่ช้างออกทั้งสองจุด

On October 20, 2019 at night, our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary set a camp at Ban Namron which elephant usually go out at this way. But this night the elephant went to Ban Kookgroad and damaged water pipes in the corn field. From this situation the staff have to camp at 2 places.   Friday, October 18, 2019

ช้างในป่า

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มจำนวน 3 ตัว คือ พังสุพรรษา พังนุ่นและพังฝ้าย (ลูกพังนุ่น) บริเวณห้วยไม้แหลง ลำห้วยสาขาแม่ยาว จ.ลำปาง

On  October 17, 2019 our Lampang field staffs found 3 elephants (Pang Supansa, Pang Nhoon and Pang Fai) while they had been tracking elephants at Meayao Creek area, Doi Phamaung Forest.
กลุ่มพังวาสนา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมาที่ไร่บริเวณบ้านโคกกรวด ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  เจ้าหน้าที่จึงไปตั้งแคมป์เฝ้าระวังช้างซึ่งเป็นกลุ่มพังวาสนา แต่ไม่พบช้างแต่อย่างใด จากการสำรวจความเสียหาย พบกระท่อมเฝ้าไร่ของชาวบ้าวถูกพัง และข้าวโพดเสียหายประมาณ 2 งาน
Our Lopburi field staffs were informed that  elephants went out of the forest to the field at Ban Kokgrood, Phetchboon Province so our staffs rush to observe group of Pang Wadsana and camp overnight. In the morning the staffs survey the damage they found a hut destroyed and damaged corn about 800 square meters.