Thursday, May 30, 2013

Pang Meakanmoon Passed AwayAfter Pang Meakammoon suddenly died in the morning of May 29, 2013,  our field staff bring her spirit to the haven and bury her in the forest near the place she died. Pang Meakammoon lived in Sublangka Forest for  9 years.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ทำพิธีปัดไพล่ให้แก่พังคำมูล ช้างเพศเมียอายุประมาณ 65-68 ปี ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบช่วงเช้าของวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 หลังจากได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี รวมระยะเวลาเกือบ 9 ปี

Monday, May 27, 2013

Our field staffs let Plai Phat to drink water at Meayao Reservoir.เจ้าหน้าที่พาพลายพัทธ์ ลงมากินน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Mor Bonus, veterinarian visits to check up Plai Phat at Camp2, Doi Phamaung Wildlife Sanctuary.
หมอโบนัส เข้ามาดูอาการของพลายพัทธ์ ที่แคมป์ 2


Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary test electric current, the electric fence is work normally. We expect the electric fence is useful and decrease the problem between elephants and villager.
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ทำการทดสอบปล่อยกระแสไฟฟ้า หลังจากติดตั้งแผงโซล่าร์เซลเสร็จ ผลปรากฎว่า รั้วไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติ จึงคาดว่า รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ที่มูลนิธิฯ จัดทำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี จะสามารถช่วยลดปัญหาช้างเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านได้ในระดับหนึ่ง

Saturday, May 25, 2013After building electric fence line our field staffs  and Sublangka ranger install Solar cell. 
หลังจากที่สร้างแนวรั้วเสร็จ วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ก็เริ่มดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์เซล คาดว่า การจัดสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงจะเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้

Wednesday, May 22, 2013Plai Phat is geting old and look thin, veterinarians from Elephant's Hospital visit to check up him everyday. พลายพัทธ์ อายุมากแล้ว มีร่างกายซูบผอม สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้าง ได้เข้ามาดูอาการของพลายพัทธ์ ทุกวัน

Plai Phalang and Pang Noon get kown each other.
พลายพลัง เข้าเทียบกับพังนุ่น ในโครงการผสมพันธุ์ช้าง โดยให้ช้างทั้งสองใช้เวลาสร้างความคุ้นเคยกัน

Saturday, May 18, 2013Our field staff reported that Plai Srisakorn went out of the forest and brok waterpipe.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามแจ้งว่า พลายศรีสาครออกนอกพื้นที่และทำท่อประปาเสียหาย

Monday, May 13, 2013Pang Sunee, Pang Dokrak, Pang Valentine and Pang Doungdao live at Podhat Creek area which the forest is partly dry. 
พังสุนีย์ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และพังดวงดาว อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยปอดแฮด ขณะนี้ สภาพป่าแห้งแล้งเป็นบางส่วน

Plai Phalang


Plai Phalang goes for a walk at Nachangpae, now he grows into a massive male.
พลายพลัง เดินเล่นอยู่บริเวณลำห้วยนาช้างแพ้ หลังจากที่พลายพลังอาศัยอยู่ในป่าก็กลายเป็นหนุ่มใหญ่ อ้วนท้วนเลยทีเดียว
Plai Somnuk rehabilitates at Pond 2, he is healthy and gains weight.
พลายสมนึก ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณสระ 2 พลายสมนึกร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก
Plai Mitre lives with Pang Bualoy at Meakeang ridge, Doi Phamaung Forest. พลายไมตรี อาศัยอยู่กับพังบัวลอย บริเวณสันเขาลำห้วยแม่เกี๋ยง
Doi Phamaung is very hot out elephant: Pang Tina and Pang Leelas dabble in Meaphung Creek.
พังทีน่า และพังลีลาศ เล่นน้ำอยู่บริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง เนื่องจากอากาศร้อน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

A SmileOur field staff found Pang Duh at Panghee Cerrk area, she is healthy and happy.
จากการติดตามช้างในป่า เจ้าหน้าที่ได้พบกับพังดุ ที่บริเวณลำห้วยปางฮี่ พังดุมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก

Thursday, May 09, 2013

Building Sufficiency Electric FenceToday our field staffs and Sublangka's ranger begin to build sufficiency electric fence, they will finish building the fence this month.  
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงโดยคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนหน้านี้

Wednesday, May 08, 2013170 columns were delivered to Sublangka Wildlife Sanctuary for building sufficiency electric fence.
เสาคอนกรีตที่มูลนิธิฯ สั่งได้ขนส่งมายังพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาครบจำนวน ๑๗๐ ต้นสำหรับ

จัดทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

Tuesday, May 07, 2013

Plai Tawan groups with Pang Sunee, Pang Dokrak, Pang Kanya, Pang Valentine and Pang Dongdao.
กลุ่มช้างพลายตะวัน หลังจากที่ปล่อยเข้าป่าไปแล้ว ได้เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับพังสุนีย์ พังดอกรัก พังกันยา พังวาเลนไทน์ และพังดวงดาว

Pang Namfon


Pang Namfon is still undergoing treatment at Elephant's Hospital, veterinarian have to take care closely.
พังน้ำฝน ยังรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลช้าง   ทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ยังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

Plai Phat


Plai Phat is in poor health, veterinarian give him a vitamin because he looks thin , slow movement and do not get up when sleep.  
พลายพัฒน์ หากินอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปู ช่วงนี้ร่างกายพลายพัฒน์ซูบผอม กินอาหารช้า เวลานอนไม่ค่อยยอมลุก สัตวแพทย์ได้เข้ามาดูอาการ และให้ยาบำรุงแก่พลายพัฒน์

Monday, May 06, 2013


Our field staff (Lampang) let Plai Somrak and Pang Noon live together to build up friendship.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามนำพลายสมรักษ์ เข้ามาเทียบกับพังนุ่น ช้างตัวใหม่ที่ทางมูลนิธิฯ รับเข้าโครงการ เพื่อให้ช้างทั้งสองเกิดความคุ้นเคยกัน

Friday, May 03, 2013

คณะกรรมการร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
ก่อนการประชุม คณะกรรมการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่  ที่ห้องอาหารซิลค์โรด โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2556


การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ1/2556

Elephant Reintroduction Foundation board meeting reviews our project and activities at Plaza Athenee Royal  Meridian hotel on May 2, 2013.
คณะกรรมการร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 1/2556 เพื่อปรึกษาความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ห้องแอทธิเนียม 2-3 ชั้น6 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2556