Tuesday, December 27, 2011

A New Elephant

Pang NidNhoi  Joins "Elephants Back to The Wild Project" at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi.
พังนิดหน่อยช้างตัวใหม่ที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติรับเข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Translocate Back to Lampang

Mor Thom (Dr.Taweepoke Angkawanich) and Mor Nil (Dr. Chalearmchart  Somgird) check up Plai Somrak along the way to Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.
นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช และนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด ดูอาการพลายสมรักษ์ระหว่างการขนย้ายจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Sunday, December 25, 2011

Check Up

Mor Thom (Dr.Taweepoke Angkawanich) and Mor Nil (Dr. Chalearmchart  Somgird) our consulting veterinarians   come to check up  elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary.
นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด เข้าตรวจสุขภาพช้างในพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี    
09.30 AM. The Foundation  translocated Plai Somrak (bull elephant) from Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi  to Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.   
วันนี้เวลา 09.30 น. พลายสมรักษ์ได้เดินทางจากพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ไปยังพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Thursday, December 22, 2011

Pang Jarunee is walking in the forest with Pang Dao.
พังจารุณีเที่ยวเล่นกับพังดาว
Sra Pa on December still has water for elephants.
สระปาในช่วงเดือนธันวาคม ยังมีน้ำเติมไว้รอให้ช้างเล่น
งูหลามความยาวประมาณ 2.5 เมตร
Posted by Picasa
Panorama Team and the actor (Noon - Siriphat Wattanajinda) come to make a documentary film with our veterinarian (Mor Thom) in Doiphamaung Forest.
ทางทีมงานพาโนรามาเข้ามาถ่ายภาพยนตร์สารคดีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีนักแสดงคุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดาและนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช ร่วมแสดงด้วย

Monday, December 19, 2011

Pang Huadee, Pang Pompam, Pang Nongmai and Plai Chalard are having some thing delicious. 
ไม่รู้ว่ามีอะไรอร่อยนะตรงนี้ พังหัวดี พังป๋อมแป๋ม พังน้องใหม่และพลายฉลาด ถึงรวมกันกินอยู่ได้ตั้งนาน
Plai Srisakorn growing up to a handsome bull elephant. พลายศรีสาครออกมาโชว์ความหล่อให้เห็นท่ามกลางป่าซับลังกา

Saturday, December 17, 2011

When our field staffs found Pang Jarunee, she walked away.   ติดตามพฤติกรรมพังจารุณีแต่เห็นแค่ก้นของพังจารุณีไม่ยอมให้เข้าใกล้

Thursday, December 15, 2011

Mor Bic explains about plastination, this plastinized brain can be store for a long time without  rotting and no bad smell and could be used for exhibition and studying. 
นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ ฑิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อธิบายสมองของช้างพังบุญสม ที่ถูกกำซาบด้วยพลาสติกนี้จะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยที่ไม่เน่าเสียและไม่มีกลิ่นเหม็น และสามารถนำมาจัดแสดงหรือศึกษาได้ในอนาคต
Filming at hormone operation room และเข้าไปถ่ายการทำงานในห้องปฏิบัติการฮอร์โมน
Mor Nill explains about Pang Kamsean's skeleton  และนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษาอธิบายถึงที่มา โครงสร้างของโครงกระดูกของพังคำแสน ช้างของมูลนิธิฯ ที่ล้มไป

Plastinized Brain

The brain of Pung Boonsom, who died on 24th December 2009, was plastination. This plastinized brain could be used for exhibition and studying. This work was collaborated between The elephant reintroduction foundation, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, and National Elephant Institute. สมองของช้างพังบุญสม ช้างของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ถูกกำซาบด้วยพลาสติก (plastination) ซึ่งสมองที่ถูกกำซาบด้วยพลาสติกนี้จะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยที่ไม่เน่าเสียและไม่มีกลิ่นเหม็น และสามารถนำมาจัดแสดงหรือศึกษาได้ในอนาคต การศึกษาครั้งนี้ทำขึ้นระหว่างมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันคชบาลแห่งชาติ
Posted by Picasa

Wednesday, December 14, 2011

Tuesday, December 13, 2011

Then they walk to Pang Sarah's remain in Doi Phamaung Forest.    และเดินทางไปดูซากของพังซาร่าที่เน่าเปื่อยในป่าดอยผาเมือง พร้อมกับทีมของนายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ ฑิตาราม

Surveying

Our field staffs let The documentary team survey Doiphamaung Forest.
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พาคุณแพททีเซีย ซิมและคุณไมเคิล คลาก เดินป่า เพื่อสำรวจสภาพป่าดอยผาเมือง
Khun Patricia Zim and Khun Michael Clark film our elephant's behavior to make a documentary at Doiphamaung Forest.   คุณแพททีเซีย ซิมและคุณไมเคิล คลาก ถ่ายทำพฤติกรรมช้างที่ปรับพฤติกรรมอยู่แต่ละแคมป์รอบๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Saturday, December 10, 2011

Pang Jarunee

Pang Jarunee ดูกันชัด ๆ สรีระพังจารุณี

Thursday, December 08, 2011

Pang Jarunee often rises her back leg to scrach belly. จากการติดตามพฤติกรรมพังจารุณีพบว่าพังจารุณีชอบยกขาหลังทั้งสองข้างถูที่บริเวณท้องอยู่บ่อย ๆ
Pang MeaBoonkeaw and Pang Pornchita group with Plai Somrak.
พังแม่บุญแก้วและพังพรชิตามารวมกลุ่มกับพลายสมรักษ์

Filming at Lampang

Khun Patricia Zim and Khun Michael Clark interview and filming Mor Bic, Khun Chonsaporn and our field staffs to make The Foundation 10 years anniversary document at Mae Yao Reservoir, Doiphamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.
ทีมงานคุณแพททีเซีย ซิมและคุณไมเคิล คลาก ถ่ายทำสารคดีครบรอบ 10 ปี มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว และสัมภาษณ์นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ ฑิตาราม และคุณชลษพร อภิวงค์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงานเชียงใหม่ - ลำปาง เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

Monday, December 05, 2011

Long Live The King

Khun Chonsaporn Apiwongngam, our coordinator of Chiang Mai-Lampang and our field staffs in Lampang Camp bless for H.M. king Bhumibol Adulyadej on his the 84th birthday, December 5, 2011.
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติลำปาง ร่วมกันถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2554
Plai Somrak's musth period is over, he  backs to show off again. 
หลังจากที่หายจากการตกมันแล้วพลายสมรักษ์ได้มาโชว์ความหล่ออีกครั้ง
Pang Meaboonkeaw and Pang Pornchita are swimming in Lamsonthi Creek.
พังแม่บุญแก้วและพังพรชิตาลงเล่นน้ำในลำสนธิ

Monday, November 28, 2011

Patricia  Zim and Michael Clark (Film maker group) visit The Foundation at Chiang Mai and meet Assist. Prof. Chatchot Thitaram (Mor Bic),  our consulting veterinarian at Chiang Mai University.
คุณแพททีเซีย ซิมและคุณไมเคิล คลาก เข้ามาพบนายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ ฑิตารามและเยี่ยมชมออฟฟิตของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่