Monday, December 25, 2006

Our field staff test the installation of "just enough" electric fence for elephants at the Sublangka Camp under Sivaporn's guidance. เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ทดลองติดตั้งรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ภายใต้การแนะนำของคุณศิวะพร เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างฯ

Thursday, December 21, 2006

Pang Lampang. พังลำปาง
Our new arrivals to the Lampang Camp:Plai Sutin and Plai Suthas. พลายสุทิน และ พลายสุทัศน์
The elephants are trucked from Mae-Sa-liang District to Lampang. รถบรรทุกกำลังออกเดินทางจาก อ.แม่สะเรียง
Our field staff are moving Pang Suthas and Plai Sutin from Mae-Sa-liang District, Mae Hong Son to Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Lampang. เจ้าหน้าที่กำลังนำพลายสุทัศน์ และ พลายสุทิน ขี้นรถเพื่อทำการขนย้าย จาก อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ไปยัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง
Veterinarian Thaveepoke draws Pang Sunee's blood for a health check-up at our camp in Lampamg. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช กำลังเก็บเลือดของพังสุนีย์ ช้างตัวใหม่ที่มูลนิธิฯ รับเข้าโครงการ เพื่อนำไปตรวจ
Pang Sunee. พังสุนีย์

Monday, December 18, 2006

The map above show the sightings by our field staff of Pang Thongbai and Pang Boonmeenan on December 2, 2006. Pang Khammoonyai on December 10, 2006. Pang Malai and Pang Boonmee on December 11, 2006. in Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary area. All five elephants had been released by H.M. Queen Sirikit. ภาพแสดงตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จังหวัดลำปางเดินทางเข้าไปติดตามช้างที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทำพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ได้พบกับพังทองใบและพังบุญมีน่าน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2549 พบกับพังคำมูลใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2549 พบกับพังมาลัย และพังบุญมี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 249
Pang Boonmee (Naan). พังบุญมีน่าน
Pang Thongbai. พังทองใบ
Pang Khammoonyai. พังคำมูลใหญ่
Pang Boonmee and Pang Malai. พังบุญมีและพังมาลัย

Friday, December 15, 2006

Pang Sunee arrives in Lampang at night on December 14, 2006. ช้างพังสุนีย์เดินทางถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จ. ลำปางของคืนวันที่ 14 ธันวาคม 2549 โดยปลอดภัย
Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen,Vice Secretary-General present Computer and Printer(1 set) to Khun Chowalit Loawkhunnasombut, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary on December 15, 2006. พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุดและปริ๊นเตอร์ ให้แก่คุณชวลิต โล่ห์คุณสมบัติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549

Thursday, December 14, 2006

"Song" the wild boar gets shorted by the electric fence. She will now learn to keep out of the field staff's camp kitchen. "เจ้าสอง" หมูป่าที่ถูกรั้วไฟฟ้าช๊อตหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำรั้วไฟฟ้าไปติดตั้งไว้

Wednesday, December 13, 2006

Electric Fence Control is already set up. Total cost for 200 meter fencing = Energizer B 700 + Battery B 2,300 + Wire(600 meters) B 450 + Village Insulators B 840 + Nails & Plastic Tube B 150 + Christmas Tinsel B 280 = Baht 4,720 TOTAL COST. The battery will be recharged by solar panel donated by Bangkok Solar. ชุดควบคุมไฟฟ้าพร้อมด้วยเส้นลวดไฟฟ้าที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
3 types of insulator used for electric fencing post. ฉนวน 3 รูปแบบที่ใช้ในการติดตั้งรั้วไฟฟ้า
Our field staff at Sublungka are helping set up electric fence for protecting wild boar. เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ซับลังกากำลังช่วยกันติดตั้งรั้วกันหมูป่าอย่างแข็งขัน

Tuesday, December 12, 2006

Vice Chairman of Field Operations, Bundit Saowan, instructs the Foundation's field staff at Sublangka Wildlife Sanctuary Camp 1 on how to erect the eletric fence to keep wild boars and other animal outside a perimeter of Camp1. คุณบัณฑิต เสาวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิ กำลังอธิบายวิธีการติดตั้งรั้วไฟฟ้ากันหมูป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรี เพื่อกันไม่ให้หมูป่าเข้ามาก่อกวน
Plai Chalard drinking water from Lam sonthi creek. While Pang Hua-dee (his mother) closely looking after. พลายฉลาดกำลังจะลงกินน้ำในลำสนธิ โดยมีพังหัวดี (แม่)คอยยืนดูอยู่อย่างใกล้ชิด
Foundation's field staff place kilometer markers on the Sublangka Wildlife Sanctuary road. เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ซับลังกา กำลังติดป้ายบอกระยะทาง

Saturday, December 09, 2006

Our favorite wild boar, "Song", brings her four surviving babies for a visit to the Foundation's Camp 1 at the Sublangka Wildlife Sanctuary. สอง และสมาชิกใหม่ของครอบครัว
M.L. Pipatchat Diskul, Royal Elephant Veterinanrian, and Khun Bundit Saowan, Advisor of Foundation (with letter) greet Panya Khotsaenlee, Head of Phu Paan National Park, Sakonnakhon. Pang Bua Ngern and Pang Bua Thong look forward to befriend the sole remaining elephant at the Park: Pang Kaew, and keep her company. Of 7 wild elephant at Phu Paan she is the only survivor. The other 6 have been killed by villagers. ม.ล.พิพัฒน์ฉัตร ดิศกุล นายสัตวแพทย์จากสำนักพระราชวังและคุณบัณฑิต เสาวรรณ คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมจดหมายส่งมอบช้างพังบัวเงินและพังบัวทองให้กับคุณปัญญา โคตรแสนลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน เพื่อเข้าร่วมโครงการ "ทดลองคืนช้างสู่ป่า" ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร โดยพื้นที่ดังกล่าวเดิมมีช้างในโครงการจำนวน 7 ตัว แต่เนื่องจากได้ตายไป 6 ตัว ขณะนี้จึงเหลือเพียง 1 ตัว คือพังแก้วเท่านั้น
Khun Bundit Saowan delivers Pang Bua Ngern and Pang Bua Thong to the Sakon Nakorn Elephant Reintroduction Working Group. คุณบัณฑิต เสาวรรณ มอบช้างพังบัวเงินและพังบัวทองเพื่อเข้าร่วมโครงการ "ทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ" จ.สกลนคร

Friday, December 08, 2006

According to Her Majesty the Queen's wishes, the Foundation will send Pang Bua Ngern and Pang Bua Thong to the Phu Paan National Forest to keep company with Pang Kaew, the sole remaining wild elephant in that forest. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้มอบช้างเพศเมียจำนวน 2 ตัว คือ พังบัวเงินและพังบัวทอง เพื่อเข้าร่วมโครงการ "ทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ"เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549

Wednesday, December 06, 2006

Parichat releases 2800 Pla Nin into Pa Pond. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ กำลังทำพิธีปล่อยปลานิลลงสู่สระน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
Pla Nin : Originally from the River Nile, and was raised in several countries including Japan. The Crown Prince Akihito gave this fish as his gift to H.M. King Bhumibol on 25 March 1965. The King raised the fish in the palace and gave the name as Nin or Nil which means valuable dark sapphire. The King later assigned the Royal Fishery Department to operate hatcheries. It has reproduced well in Thai waters and has became popular nowadays. The fish can be raised easily and gives good meat with high nutritional value. A one year old fish is about 30 cms in length and 500 grams in weight. ภาพของปลานิลที่ทางมูลนิธิฯได้ทำการปล่อยลงสู่สระปาเรียบร้อยแล้ว

Friday, December 01, 2006

Electric Fence Kit

The Foundation will build an electric fence surrounding Camp 1 to keep the wild boars out. This will be an experimental project, employing the simplest techniques and equipment. In the photo: The electric energizer( Locally made= Baht 700) and imported insulators. อุปกรณ์ติดตั้งรั้วไฟฟ้า ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำไปติดตั้งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
Khun Sompong Punyawong ("Artist for Elephants") donates a wood carving to Elephant Reintroduction Foundation. คุณสมพงษ์ ปัญญาวงศ์ มอบภาพแกะสลักรูปช้างให้กับมูลนิธิฯ
Khun Usa Waisrisang("Artist for Elephants") presents his very large painting of an Elephant to the Foundation Secretary-General(Khun Sivaporn Dardarananda) on December 1, 2006. คุณอุตสาห์ ไวยศรีแสง มอบภาพวาดรูปช้าง ให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549