Saturday, October 30, 2021

ตรวจพื้นที่ด้านเขารวก

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ด้านบ้านไทรงาม ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยเขารวก พบว่าช้างออกและกลับเข้าป่าไปแล้ว พร้อมกันนั้นได้นำกิ่งไม้ที่หักทับรั้วไฟฟ้าออก

On October 29, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed that there were elephants outside the area at Ban Sai Ngam, Nam Ron Sub-District, Wichian Buri District. Phetchabun Province. Therefore, he inspected the area with the Khao Ruak Forest Protection Officer. It was found that the elephant had left and returned to the forest. At the same time, the branches that were broken over the electric fence were removed.


 

Monday, October 25, 2021

พบช้างกลุ่ม 13 ตัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 13 ตัว คือ พังตุ๊กตา พังดารา พังลิซ่า พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดวงดาว พังดวงใจ พังดอกแก่ว พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิดา พังกันยา และสีดอมารวย บริเวณห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On October 23, 2021, the Foundation's field staff, Lampang province, went to track elephants in the forest found a large group of 13 elephants, namely, Pang Tukta, Pang Dara, Pang Lisa, Pang Pan Dao, Pang Doa Souw, Pang Duang Dao, Pang Duang Jai, Pang Dok Kaew, Pang Phetcha. Pang Nueng, Pang Wida, Pang Kanya and Sidor Maruay, in the area of Huai Mae Sapuad, Mae Tha District, Lamphun Province.


กล้วยให้ช้าง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันขนกล้วยเพื่อนำมาเป็นอาหารให้ช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน)

On October 22, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped transport bananas to be used as food for elephants at Camp 1 (Mae Pon).

วันรักต้นไม้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ป่าห้วยจำลา บ้านทุ่งหลวง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On October 21, 2021, Mr. Subin Chamintha, Assistant coordinator Officer, Chiang Mai - Lampang Provincial Office, joined planting trees on National Tree Love Day. In the area of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, Huai Chamla Forest, Ban Thung Luang, Mueang Yao Subdistrict, Hang Chat District, Lampang Province.

Friday, October 22, 2021

ดูแลรั้วไฟฟ้า

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตฯ หน่วยต้นน้ำ ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ และตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านทิศเหนือของป่าซับลังกา ช่วงทิศตะวันออกจนแล้วเสร็จ

On October 22, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province together with Upstream unit's ranger helped to cut the branches. and cut grass along the electric fence on the north side of Sublangka Forest East until completion.
Thursday, October 21, 2021

แสดงความอาลัย

 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล อดีตกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ( 1 พ.ย. 2545 - 30 มิ.ย. 2559 )

Wednesday, October 20, 2021

พลายฉลาด

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกมายังไร่นาของชาวบ้าน (ลุงฉลาด) ที่บ้านเหวนางคำ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ โดยจากการตรวจสอบพบว่านาข้าวเสียหายจำนวนนึง โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกความเสียหายเรียบร้อยแล้ว

On October 20, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed that an elephant came out to the villager's farm (Uncle Chalad) at Ban Hew Nang Kham, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province. From the inspection, it was found that some of the rice fields were damaged. The officials have already recorded the damage.วันรักต้นไม้


เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ 20 ตุลาคม 2564  พร้อมด้วยคุณอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและเจ้าหน้าที่เขตฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี 

Coordinator of the Elephant Reintroduction Foundation Join the tree planting on Tree Love Day - October 20, 2021, together with Khun Apichart Sriya, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary and t officials at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.
 

พลายฉลาดผู้นำทางแห่งป่าซับลังกา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี พาสีดอโอเลี้ยงเดินตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านเขาพังเหยเพื่อจะนำไปผูกเลี้ยงยังหน่วยต้นน้ำ ระหว่างทางพบว่ารอยที่พลายฉลาดนำต้นไม้มาพาดรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงหลายจุด และมีรอยของกลุ่มพังจารุณีและลูกออกนอกรั้วอีกด้วย แต่จากการแกะรอยเท้าช้าง พบว่าช้างได้กลับเข้ามาในเขตป่าซับลังกาแล้ว 

On October 19, 2021, while the Foundation's field staff Lopburi Province let Sidor O-Liang walked along the electric fence on the side of the mountain to the upstream unit. Along the way, we found that the trails of Plai Chalard led a tree over the sufficiency electric fence at several points. And there are marks of the group of Pang Jarunee and the children outside the fence as well. But from the elephant's footsteps it was found that the elephant had returned to the Sublangka forest area.

พังสว่างกินกล้วย

วันนี้ (20 ต.ค.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) พบพังสว่างกินต้นกล้วยบริเวณพื้นที่ใกล้แคมป์ 1 (แม่ปอน)

Today (20 Oct. 21) the Foundation field staff in Lampang Province at Camp 1 (Mae Pon) found Pang Sawang eating a banana tree in the area near Camp 1 (Mae Pon).

ผูกเลี้ยงสีดอโอเลี้ยงที่หน่วยต้นน้ำ

วันที่ 19 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้นำสีดอโอเลี้ยงจากจุดที่ออกด้านหนองใหญ่มาพักและผูกเลี้ยงที่หน่วยต้นน้ำก่อนระหว่างรอให้น้ำลดที่คอกรั้วไฟฟ้า และเพื่อการดูแลที่สะดวกและใกล้ชิดมากขึ้น 

On October 19, Foundation field staff Lopburi Province have brought Sidor O-Liang from  Nong Yai  to stay at the upstream unit first while waiting for the water to recede at the electric fence stall that for more convenient and intimate care.
 

Sunday, October 17, 2021

สีดอโอเลี้ยง

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยหนองใหญ่ ได้ช่วยกันตามจับช้างสีดอโอเลี้ยงที่หลุดระหว่างผูกไว้ โดยช้างได้ทำความเสียหายแก่รถไถขนาดเล็กของชาวบ้าน 

On October 17, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province together with the ranger of the Sublangka Wildlife Sanctuary, Nong Yai unit helped to catch the elephant Sidor-O Liang that was loose during the tie. The elephants have damaged the small tractors of the villagers. 

Saturday, October 16, 2021

ความคืบหน้าศูนย์ความรู้ฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 บริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ได้นำอุปกรณ์ส่วนแสดงอวัยวะภายในของช้าง และ ส่วนอื่นๆ มาติดตั้งเพิ่มภายในศูนย์ความรู้ฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On October 15, 2021, Seam Work Co., Ltd. brought the device for displaying internal organs of elephants and other parts to be installed in the knowledge center. Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.
โอเลี้ยงจอมซน

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้นำสีดอโอเลี้ยงเข้าไปปรับพฤติกรรมในคอกรั้วไฟฟ้าเมื่อไม่กี่วันก่อน วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำจังหวัดลพบุรีได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาคสนามฯ ว่าสีดอโอเลี้ยงได้ออกจากคอกรั้วไฟฟ้า และได้ออกไปนอกรั้วจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาแล้ว เจ้าหน้าที่จึงรีบติดตามและผูกไว้ชั่วคราว เพื่อแก้ไขคอกรั้วไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อน

After the field staff brought Sidor O-Liang to rehabilitate in the electric fence a few days ago today (October 15, 2021), Mr. Warisara Utensut, the coordinator. Lopburi province has informed the field staff. that Sidor O-Liang has left the electric fence and has gone outside the fence from Sublangka Wildlife Sanctuary, the field staffs immediately followed up and temporarily tied up out side to fix the electric fence stall to be completed first.
Tuesday, October 12, 2021

ปรับพฤติกรรมสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าและตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีจึงได้นำสีดอโอเลี้ยงกลับเข้ามาปรับพฤติกรรมอยู่ในคอกรั้วไฟฟ้าบริเวณกิโลเมตรที่7 เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตัดโซ่ออก โดยในคอกนี้โอเลี้ยงมีอาหารและน้ำกินอย่างพอเพียง

On October 11, 2021, after the Foundation field staff inspected the use of the electrical system and finished mowing the high grass along the fence, field staff Lopburi province has brought Sidor O-Liang back to rehabilitate in the electric fence at the 7th kilometer completed and cut off the chain. In this pen, O-Liang has enough food and water to eat.