Thursday, October 07, 2021

ตามโอเลี้ยงกลับเข้าป่า

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้ตรวจดูสัญญาณจีพีเอส พบว่าโอเลี้ยงออกนอกพื้นที่ป่าด้านอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จึงประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯเข้าพื้นที่เพื่อติดตามโอเลี้ยงกลับเข้าป่า โดยขณะนี้ได้ตามจับพลายโอเลี้ยงได้เรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าป่าในวันรุ่งขึ้นNo comments: