Monday, October 11, 2021

นำโอเลี้ยงเข้าป่าซับลังกา

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำสำนักงานลพบุรี ได้รายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้นำสีดอโอเลี้ยงเข้ามาผูกเลี้ยงไว้ในป่าซับลังกาแล้วบริเวณซับหวาย หลังจากคอกรั้วไฟฟ้าพร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะนำสีดอโอเลี้ยงเข้าไปอาศัยอยู่ในคอกนั้น
No comments: