Tuesday, October 05, 2021

ทำทางเข้าแคมป์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกันทำทางเข้าแคมป์ 2 (แม่ยาว)

No comments: