Saturday, October 09, 2021

นำโอเลี้ยงเข้าป่า

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและหน่วยพิทักษ์ป่าซับลังกาได้นำช้างสีดอโอเลี้ยงปล่อยคืนสู่ป่าเรียบร้อยแล้ว โดยพบรอยพลายฉลาดได้ออกนอกรั้วเขตหนองใหญ่และหักไม้ทับสายรั้วไฟฟ้ากลับเข้าเองแล้ว
ในช่วงเย็นระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนามเดินตรวจรั้วไฟฟ้าได้พบกับช้างฝูงหนึ่ง โดยถ่ายรูปช้างไม่ทันเนื่องจาก วิ่งหนีไปก่อนได้ภาพโดยสังเกตุเห็นมีลูกช้างตัวเล็กมากน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของฝูง

No comments: