Thursday, April 29, 2021

พบกลุ่มพังหัวดี

วันที่ 28 เมษายน 2564  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ขึ้นไปตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าช่วงกิโลเมตรที่ 8-9 และระหว่างทางได้พบกับกลุ่มช้างพังหัวดี หากินอยู่ใกล้ๆแนวรั้วไฟฟ้า

On April 28, 2021, the Foundation field staff Lopburi Province cut the grass along the electric fence at KM.8-9, and on the way they met with a group of elephants (Pang Huadee's group) which living near the electric fence line.


ตัดหญ้ารั้วไฟฟ้า

วันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  หลังจากนั้นได้ตัดหญ้ารั้วไฟฟ้าที่สร้างใหม่ช่วงกิโลเมตร ที่ 9-11

On April 27, 2021, the Foundation field staff Lopburi Province  cut down trees that have blocked the path in Sublangka Wildlife Sanctuary. After that, mow at the newly built electric fence at KM. 9-11. 
สร้างแนวรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงตามแนวแปลงปลูกพืชอาหารช้าง บริเวณแคมป์ 1 (แม่ปอน)

On April 28, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province helped build a sufficiency electric fence along the elephant food crop plantation at Camp 1 (Mae Pon).

ปลูกพืชอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยงปลูกพืชอาหารช้างได้แก่ หญ้ารูซี่และต้นอ้อย บริเวณแคมป์ 1 (แม่ปอน)

On April 27, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province, together with the Mae Kiang Forest Protection Unit planted elephant food crops, including Ruzi grass and sugar cane at Camp 1 (Mae Pon).


Tuesday, April 27, 2021

ติดตามและผลักดันช้าง

ช่วงระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ออกตรวจและติดตามแกะรอยช้างที่ออกนอกรั้วไฟฟ้าไปประมาณ 3-4 ตัว ช้างได้ออกไปถึงบ้านซับผุดและบ้านตะเคียนโพรงเจ้าหน้าที่จึงจุดลูกบอลสกัดช้างไม่ให้ออกไปไกล ตอนนี้ช้างได้มาอยู่เขตบ้านวังใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจตามหัวไร่ชาวบ้านตลอดแนว โดยจากการสำรวจพบว่ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

During April 24-26, 2021, field staff of the Foundation inspected and tracked about 3-4 elephants that went outside the electric fence. The staff fired ball cracker to stop the elephant from going far. Now the elephant has arrived at Ban Wang Yai. The staff have checked out the villagers along the farm along the line. From the survey, it was found that no damage has occurred.
Monday, April 26, 2021

พบพังสายทอง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังสายทองหากินอยู่ลำพังตัวเดียวบริเวณลำห้วยแม่ปอน (ห้วยเก๊าป๋วย) ขณะกำลังตัดหญ้ารอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 

On April 25, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province found Pang Saithong live alone in the Mae Pon Creek. (Huai Kao Puai) while the staff were cutting grass around sufficiency electric fence at section 1.

ตัดหญ้าแปลงปลูกพืชอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On April 25, 2021, our field staffs at Lampang Province helped cut the high-rise grass around the elephant food plantation in Camp 1 (Mae Pon).

พบช้างกลุ่ม 9 ตัว

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ออกติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มจำนวน 9 ตัว ได้แก่ พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังกันยา พังดวงดาว พังดวงใจ พังดารา พังลดา พังเพชรา และพังหนึ่ง บริเวณลำห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On April 24, 2021, our field staffs at Lampang Province, tracked  elephants in the forest found group of 9 elephants : Pang Tukta, Pang Dokkeaw, Pang Kanya, Pang Dongdao, Pang Dongjai, Pang Dara, Pang Phetchara and Pang Nhung in  Mae Sapaod creek arae, Mae Tha District, Lamphun Province.


ซ่อมรั้วแปลงปลูกพืชอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารช้างใกล้กับสระ 1 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On April 24, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province helped to repair sufficiency electric fence in the elephant food plantation area near Pond 1 in the Camp 1 (Mae Pon) area.

ติดตามช้างและซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างในป่าและซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงหลังตรวจสอบพบรั้วไฟฟ้าขาดจำนวน 2 จุด จึงได้ทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

On April 24, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province tracked elephants in the forest and restored 2 points of sufficiency electric fence at the Mae Kieng Reservoir's spillway until it come to work normally.

Thursday, April 22, 2021

สำรวจพื้นที่ปลูกพืชอาหารช้าง

วันนี้ (22 เม.ย.2564) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้สำรวจพื้นที่ปลูกพืชอาหารช้างบริเวณใกล้แคมป์ 1 (แม่ปอน) จำนวน 2 แปลง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 4 ไร่

Today (April 22, 2021), our field staff at Lampang Province has surveyed two areas for planting elephant food near Camp 1 (Mae Pon), covering an area of approximately 4 Rais.เปลี่ยนอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปูได้แก่ เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าและชาร์จเจอร์

On April 21, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province helped replace the equipment of the electric fence that had expired at the Mae Pu Reservoir, including: Fence Controller and Charger.

Wednesday, April 21, 2021

กิจกรรมรดน้ำดำหัว

วันนี้ (21 เม.ย.2564) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย 

Today (21 Apr 2021), our field staff at Lampang Province joined the activity to water the headmen in the Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary on the occasion of the Songkran Festival or the Thai New Year.
Tuesday, April 20, 2021

ความพยายามของพลายฉลาด

วันที่ 19 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าฝั่งต้นน้ำ พบว่าพลายฉลาดได้พยายามออกนอกรั้วไฟฟ้า โดยดันต้นไม้ล้มเพื่อพาดสายไฟรั้วเพื่อจะได้ข้ามออกไปได้ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันตัดต้นไม้ออกและซ่อมแซมรั้วให้ดีดังเดิม 

On April 19, 2021, the Foundation field staff at Lopburi Province has inspected the upstream electric fence line. It was found that Plai Chalard had tried to get out of the electric fence. By pushing the fallen trees to pass the fence wires so that they can cross over the fence. Again, the staff then cut down the trees and repaired the fence for the good as before.


 

แปลงปลูกพืชอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ได้ร่วมกันปลูกพืชอาหารช้างได้แก่ หญ้าบาน่าและหญ้ารูซี่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาวเพื่อเป็นอาหารให้กับช้างแม่รับพังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และลูกช้างพังทับเสลา

On April 19, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province and the Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary  joint to plant elephant food crops, including Bana grass and Ruzi grass at the Mae Yao reservoir to feed adoptive mother elephants (Pang Dokrak and Pang Valentine) and the baby elephants (Pang Thap Salao).
ปลูกหญ้าบาน่า
ปลูกหญ้ารูซี่