Wednesday, April 07, 2021

รั้วไฟฟ้า

คืนวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจตามแนวรั้วไฟฟ้า พบว่ามีรอยช้างดันต้นไม้ล้มให้พาดสายไฟของรั้วไฟฟ้าเพื่อจะได้ออกนอกพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ผลักดันให้ช้างกลับเข้าพื้นที่ และได้นำต้นไม้ที่พาดสายไฟออก
 

No comments: