Thursday, April 08, 2021

ซ่อมรั้วตัดต้นไม้

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมแซมและตัดต้นไม้ที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

No comments: