Thursday, April 08, 2021

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปู (บ่อดินดำ)  

No comments: