Monday, July 30, 2007

Our new elephant, Pang Pansa arrives at our camp in Lampang on July 28, 2007. She arrives on the eve of the Buddhist Lent or "Pansa", so she is given the name Pang Pansa. The elephant comes from Phetchaboon. เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2550 มูลนิธิฯ ได้รับช้างเชือกใหม่จาก อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ และเนื่องจากวันที่ช้างเดินทางถึงแคมป์ 1 จ.ลำปาง อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มูลนิธิฯ จึงตั้งชื่อใหม่ให้ช้างเชือกนี้ว่า "พรรษา"

Thursday, July 26, 2007

Seminar on Importance of Thai Elephant งานเสวนา "ช้างไทย หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติ

Left to right: Dr. Teera Rakclamsook, Khun Panthep Rattanakron, Dr.Prasarn Triratvorrakul, Dr.Sumet Tantivejkul,Khun Pilaipan Sombutsiri, Khun Sivaporn Dardarananda, Khun Alongkorn Mahannop and Dr. Maritsak Kanpravit. วิทยากรภายในงาน จากซ้ายมือ รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกรรมการภาคีช้างไทย คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ และศ.น.สพ.ดร.มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์
Dr.Sumet Tantivejkul is giving speech about "The Importance of Thai Elephant" at the symposium attended by Thailand's elephant experts. ดร.สุเมธ กำลังปาฐกถาเรื่อง "ความสำคัญของช้างไทย"
Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-Gerneral of The Foundation and Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice-Secretary General, and Khun Prasarn listen to the seminar. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Dr.Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation is presented with memento by Dr. Prasan Triratvorrakul, Chairman of Anandamahidol Foundation's Recipient club.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ รับของที่ระลึก จาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิอนันทมหิดล

Dr.Sumet Tantivejkul and Khun Sivaporn Dardarananda are listening to Khun Prasop Thipprasert reports his experience about elephants. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ และคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พูดคุยกับ คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้าง ของมูลนิธิฯ

Wednesday, July 25, 2007

Thailand Elephant Statistics for 2006

The Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives reports a census of 1,473 captive elephants for 2006 while the Department of Local Administration, Ministry of Interior reports total registered captive elephants in Thailand at 2,054 for 2006. Whatever the real number, the real situation is that the number of captive elephants is decreasing at a rapid rate and presents a serious problem. The number of wild elephants is not known but should be in the 1,000 range only.
N.B. Please note the great statistics from the Livestock Department: elephants do not increase by 834 in one year ( from year 2547(2004AD) to 2568(2005AD)) and die off by 1291 in one year ( from 2548(2005AD) to 2349(2006AD)). Also please note that 324 elephants did not die off or disappear between 2548(2005AD) and2549(2006AD) except for the eight that the Thaksin Government sent to Australia. The average period between the birth of a single baby elephant by one female is between 8 to 10 years, which is a very long time. Conception to birth is 22 to 24 months or two years. then the mother elephant will wean the baby for at least three years. Then in the third or fourth year after giving birth she will be in esterous again. If she find a will male mate it will be another two years before the birth of the second child. Please do not believe the figures given for rapid expansion in elephant population. It is usually a lie to provide for a plausible elephant culling program behind which are hidden black motives: such as legalized elephant hunting and ivory harvesting.
สถิติช้างไทยจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี 2547 - 2549

Tuesday, July 24, 2007

พังดีใจ Pang Deejai

There are many narra trees around camp 2 in Lampang and the above picture shows that the bark of Narra tree was eaten by elephants. Elephants eat the narra bark for medicinal purposes. ช้างแทะกินเปลือกต้นประดู่ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณแคมป์ 2 จังหวัดลำปาง
Seedor Paathorn has rehabituated with a new environment in Lampang.
สีดอภาธร กำลังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแห่งใหม่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว จังหวัดลำปาง
All farmer who live around Mae Yao reservoir can use water from the reservoir for agriculture so a water level of Mae Yao reservoir is not too high. The sighting is from camp 2. ภาพอ่างเก็บน้ำแม่ยาวในขณะนี้ ถ่ายจากบริเวณแคมป์ 2 โดยทางหน่วยงานที่ดูแลอ่างเก็บน้ำได้ปล่อยน้ำไปให้ชาวบ้านทำการเพาะปลูก และทำนา ทำให้น้ำในบริเวณอ่างเก็บน้ำมีปริมาณที่ไม่สูงมากนัก
Our field staff renovate a meeting room's roof at camp 1, Lampang.
เนื่องจากช่วงนี้ฝนตก เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางจึงช่วยกันนำหญ้าคาที่เหลือจากการปรับปรุงโรงพยาบาลช้าง มาทำหลังคาศาลาประชุมใหม่ เพราะอันเดิมชำรุดและรั่ว
A water level of pond 2 at Mae Yao Natural Reserved Forest, Lumpang is nearly full. สระ 2 บริเวณเขตป่าสงวนแม่ยาว จังหวัดลำปาง ในขณะนี้มีน้ำอยู่เกือบเต็มสระ
Pang Nimnuan is drinking water from creek nearby pond 3 พังนิ่มนวลได้เดินมากินน้ำบริเวณลำห้วยใกล้ๆ กับสระ 3

Thursday, July 19, 2007

ต้นมะขามป้อม (Indian Gooseberry, Malacca Tree)
ต้นยอป่า (Ton Yor Paa)
Our field Staff plant Hog plum, Indian Gooseberry and Yor paa for all wild animal in future. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จ.ลพบุรี ช่วยกันปลูกต้นมะกอกป่า ต้นยอป่าและต้นมะขามป้อม เพื่อช่วยเพิ่มความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าในอนาคต
Two pictures shown a salt lick was dug and eaten by elephants. ภาพโป่งเทียมที่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จ.ลพบุรี ทำไว้ให้ช้าง ปรากฎว่าช้างมาขุดกินดินโป่งจนเป็นอย่างที่เห็น

Wednesday, July 18, 2007

ขณะนี้ช้างที่ทางมูลนิธิฯ ปรับพฤติกรรมบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จังหวัดลำปาง อ้วนท้วนสมบูรณ์มาก เนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์
Plai Somlak พลายสมรักษ์
Plai Somnuerk พลายสมนึก
Our veterinarian, Mor Taweepoke Angkawanich treats Pang Ghonthong's toe wound.
พังก้อนทองโดนไม้แทงที่เท้าหลังด้านขวา ขณะที่เดินกินอาหารอยู่ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการรักษาโดยมีนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) ได้ทำการล้างแผลให้ทุกวัน
Our field staff (Lampang) bathe Pang Ghonthong at Mae Pon Creek before bringing her to the hospital to treat her wound. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) พาพังก้อนทอง มาอาบน้ำที่ลำห้วยแม่ป๋อน ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดแผล

Tuesday, July 17, 2007

Returning Domesticated Elephants to the Wild: A Project in Celebration of His Majesty the King’s 80th Birthday

The Royal Ceremonial Emblem in Commemoration of His Majesty the King’s 80th Birthday
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ http://www.prd.go.th/p_2549/publicnews_.php?public=4334

Monday, July 16, 2007

จากข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2550 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ช้างพลายสีดอ ถูกไฟฟ้าช็อตตายในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ซึ่งสาเหตุก็อันเนื่องมาจากว่าช้างคงจะคิดว่าสายไฟคือเถาวัลย์ที่พันอยู่บนต้นไม้และคิดว่าเสาไฟฟ้าคือต้นไม้ จึงเข้าไปทำหน้าที่ของผู้ดูแลป่า ด้วยการเอางวงไปดึงสายไฟจึงทำให้ไฟฟ้าซ็อตตายดังกล่าว

Friday, July 13, 2007

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd. donated 2 motorbikes to Elephant Reintroduction Foundation for use between Camp1 and Camp 2 in Lampang for the Foundation's work with Thailand's elephants, on July 12, 2007 ทางมูลนิธิฯ ได้ไปรับรถมอเตอร์ไซด์ ที่รับบริจาคมาจาก บริษัทTHAI YAMAHA MOTOR เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 จำนวน 2 คัน เพื่อนำมาไว้ใช้งานบริเวณแคมป์ 1 และ แคมป์ 2 จังหวัดลำปาง
The meeting room at Camp 1 in Lampang is now already finished. ศาลาประชุมแคมป์ 1 จังหวัดลำปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Our field staff installed a water pipe from Paa Hua Toong guard station's water pump machine to draw water for using in our camp 2, Lampang.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปาง กำลังช่วยกันต่อท่อน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำของหน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง เพื่อสูบน้ำเอาไว้ใช้ภายในแคมป์ 2 ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว
Our field staff (Lampang) are planting some banana trees nearby pond 1. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) กำลังช่วยกันปลูกต้นกล้วยใกล้กับสระ 1 เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จ.ลำปาง เพื่อขยายพันธุ์ และนำมาเป็นอาหารช้าง

Monday, July 09, 2007

Khun Premjith Hemmawath, behalf of Elephant Reintroduction Foundation pose with Khun Sawan Sangbunlung, Secretary-Gerneral of Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals (TSPCA) while attented a seminar on July 7, 2007 at Cape Racha, Chonburi. The seminar managed by TSPCA. คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ตัวแทนจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ถ่ายรูปกับคุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ในเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยควรจะมี พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์และพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ เหมือนเช่นนานาอารยประเทศ" ซึ่งจัดโดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Thursday, July 05, 2007

Khun Chonsaporn, Chiangmai-Lampang coordinator, marks the position that our field staff found Pang Nimnuan after she got lost (to us) on the Google Earth map. Pang Nimnuan became fatter and healthier during her escapade. ภาพแสดงจุดที่พบพังนิ่มนวลในแผนที่ Google Earth ซึ่งพบพังนิ่มนวลในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริเวณบนสันเขาด้านทิศตะวันตกของลำห้วยแม่เกี๋ยง

Tuesday, July 03, 2007

Our new elephant, Seedor Paathorn arrives at our camp in Lampang on July 3, 2007. The elephant comes from Phetchaboon. สีดอภาธร เป็นช้างตัวใหม่ที่มูลนิธิฯ พึ่งรับเข้าโครงการฯ เป็นช้างที่มาจาก อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Our field staff finally found Pang Nimnuan in a forest where vegetation is plentifully.
สภาพป่าบริเวณที่เจ้าหน้าที่พบพังนิ่มนวลในป่า มีอาหารอุดมสมบูรณ์มาก
Our field staff had tried to tracked Pang Nimnuan many times but were unsuccessful. They start tracking again and saw her west of Mae-keang creek on June 30, 2007. We feel she looks fatter than before... after she got lost (to us) into a deep forest for 2-3 weeks. For her good health she should keep getting lost in the deep forest.
จากการติดตามพังนิ่มนวลที่หลุดเข้าไปในป่า โดยเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าติดตามพังนิ่มนวลอยู่หลายครั้ง จนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าที่ภาคสนามของเรา พบตัวพังนิ่มนวลบริเวณสันเขาทางทิศตะวันตกของลำห้วยแม่เกี๋ยง ซึ่งหลังจากที่ได้ไปท่องเที่ยวในป่า ทำให้พังนิ่มนวลดูอ้วนท้วนสมบูรณ์กว่าเดิม
Our field staff (Lampang) take a rest after tracking Pang Nimnuan. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) ทำที่พักอยู่ในป่าขณะที่ออกติดตามช้างพังนิ่มนวล
Our Lampang field staff are constructing a meeting room near our elephant hospital at Camp 1. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ลำปาง) กำลังช่วยกันทำศาลาประชุมใกล้ๆ กับโรงพยาบาลช้าง แคมป์ 1

Monday, July 02, 2007

ARROW booth at Queen Sirikit Convention Center displays ARROW garments with elephant logo. Three of the Foundation's donation boxes have also been placed around the booth. ภายในงาน โชว์เสื้อ และ มีตู้รับบริจาคตั้งอยู่ที่ซุ้ม
Sahapattanapibul Group holds an Exhibition at the Queen Sirikit Convention Center. The ARROW Co.,Ltd. of the Group has program to promote the works of the Elephant Reintroduction Foundation and seeks public donations for the Foundation. งานของเครือสหพัฒนพิบูลย์ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 50 ในงานนี้ ทางบริษัท ARROW ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ส่งช้างกลับบ้าน รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิฯเพื่อใช้ในโครงการ "คืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว