Tuesday, November 28, 2023

3 แม่ลูกหนีเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งว่าพบช้างกลุ่มหนึ่งบริเวเวณหมู่บ้านแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน หลังได้รับแจ้งได้เร่งเข้าติดตามในพื้นที่ พบช้างกลุ่มดังกล่าวมี 3 ตัวได้แก่ แม่ดอกรัก แม่วาเลนไทน์ และลูกช้างพังทับเสลา กำลังเตรียมตัวหนีเที่ยวออกจากป่า เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จึงผลักดันช้างทั้งสามให้กลับเข้าป่าเพื่อป้องกันการออกนอกพื้นที่

On November 27, 2023, the foundation's field staff in Lampang Province were informed that a group of elephants had been found in the area of Mae Sapuat Village, Mae Tha District, Lamphun Province. After being notified, they rushed to follow up in the area. The group of three elephants was found: Pang Dok Rak, Pang Valentine, and a baby elephant :Pang Thap Salao. Elephants preparing to escape from the forest then our field staff pushed the elephants back into the forest to prevent them from leaving the area.Sunday, November 26, 2023

บุญกฐิน วัดเทพพนา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้สนับสนุนเงิน ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ร่วมทำบุญโรงทานงานกฐิน วัดเทพพนา ต. บ้านไร่ อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ โดยมีคุณวริศรา อุเทนสุดเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้

On November 25, 2023, the Foundation has support donation to making merit with the officers of the Nong Yai Forest Protection Unit. I at Theppana Temple, Ban Rai Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, with Ms. Warisara. Uthensut, field coordination officer and field staff of Lopburi Province participated in this merit-making event. 

มวลชน ชาวบ้านซับใหญ่ บ้านเทพนา

ระหว่างวันที่ 24-25  พฤศจิกายน 2566 ช่วงเย็น เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี แคมป์หนองใหญ่ และแคมป์ต้นน้ำ ร่วมกับ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ และหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ ออกมวลชนให้ความรู้กับชาวบ้านเทพพนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และ บ้านซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยได้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการเมื่อเจอช้างป่า และเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังช้างร่วมกัน

Between 24-25 November 2023 in the evening,Elephant Reintroduction Foundation staff  Nong Yai Camp and the Upstream camp in collaboration with the Nong Yai Forest Protection Unit. and the Lam Sonthi Forest Protection Unit go out to provide knowledge to the villagers of Ban Theppana , Ban Rai Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province and Ban Sap Yai, Sap Yai District, Chaiyaphum Province, by listening to the opinions of villagers affected by elephants, give advice and recommend methods when encountering wild elephants and monitor elephants together.

                                                                      
                                                                         ชาวบ้านเทพพนา

                                 
                                       

                                                                        มวลชนบ้านซับใหญ่

Friday, November 24, 2023

ช้าง อุทยานแห่งชาติภูพาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดสกลนคร ได้รายงานว่า ช้างพังนกแล และช้างป่าพังบัวแก้ว ได้ออกจากป่ามายังไร่ของชาวบ้าน ด้านทางเข้าหน่วยพิทักษ์ป่าแก้งมดแดงที่พิกัด 48Q0383343 UTM1869359 โดยทำเสารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงหัก 1 ต้น

On November 23, 2023, our field staff at Sakon Nakhon Province reported that the Pang Nok Lae and the Pang Bua Kaeo (wild elephant) came out of the forest and walked into the villagers' farms. At the entrance to the Kaeng Daeng Forest Protection Unit at coordinates 48Q0383343 UTM1869359 by breaking one sufficiency electric fence post.
  

Wednesday, November 22, 2023

จุดลูกบอลสะกัดช้าง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา หน่วยต้นน้ำ ได้ทำการเดินสำรวจป่ารอบข้างตั้งแต่บ้านเหวนางคำไปจนถึงแนวรั้วไฟเป็นระยะทาง 3 กม.เนื่องจากช้างข้ามฝั่งไปทางตะวันตกของแนวรั้วต้นน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ไม่พบรอยใหม่ แต่ได้จุดลูกบอลประทัดเป็นจุดๆ เพื่อให้ช้างเข้าแนวรั้วหากช้างอยู่ในบริเวณนั้น 

November 21, 2023, our field staff Lopburi Province together with forest rangers Sublangka Wildlife Sanctuary, Upstream Unit, surveyed the surrounding forest from Ban Hew Nang Kham to the sufficiency elevtric fence line, a distance of 3 km, because the elephants had crossed over to the west of the upstream fence line. The staff did not find any new marks. But the firecracker balls were lit to let elephants to enter the fence line if elephants are in that area.รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง แม่เกี๋ยง

เดือนพฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณสปิลเวย์แม่เกี๋ยง หลังจากมีฝนตกหนักทำให้รั้วไฟฟ้าเสียหาย โดยขณะนี้รั้วไฟฟ้าได้ใช้ได้เป็นปกติ 

In November 2023, Foundation field staff in Lampang Province inspected and repaired sufficiency electric fences at Mae Kiang Spillway area After heavy rain damaged the electric fence. At this time, the electric fence can be used normally.
International Elephant Conservation and Research Symposium ครั้งที่ 19

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธัญลักษณ์ ก๋ากาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมงานประชุม International Elephant Conservation and Research Symposium ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ the Empress Convention Center จ.เชียงใหม่

From November 14 - 17, 2023, Miss Thanyalak Kakat, Chiang Mai - Lampang office coordination officer, represented the Elephant Reintroduction Foundation. attend a meeting 19th International Elephant Conservation and Research Symposium at the Empress Convention Center, Chiang Mai Province.
Monday, November 20, 2023

เฝ้าระวังช้างที่น้ำตกเหวนางคำ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรามชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา หน่วยต้นน้ำ ได้ร่วมกันเฝ้าระวังช้างป่า บริเวณไร่อ้อย บ้านน้ำตกเหวนางคำ โดยการจากเฝ้าระวังไม่ได้ยินเสียงช้างมากินอ้อยและไม่พบรอยใหม่

On November 19, 2023 our field staff at Lopburi Province together with the Sublangka Wildlife Sanctuary, the upstream unit has jointly monitored wild elephants at sugarcane plantation area, Ban Namtok Haew Nang Kham. During the surveillance, we did not hear the sound of elephants eating sugar cane and did not find any new tracks.Wednesday, November 15, 2023

คุณศิวะพร เข้าพบ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าปรึกษา นายอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  และ น.ส. วีระยา โอชะกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ที่ 1 สระบุรี  และ  นายสุธิพงษ์ แกลมทับทิม ผู้อำนวยการส่วนสัตว์ป่า สระบุรี เรื่องการปรับภูมิทัศน์ รอบๆ อาคารศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ

On November 14, 2023,Khun Sivaporn Dardarananda, General Secretary of Elephant Reintroduction Foundation consulted with Mr. Apichat Sriya, head of the Sublangka Wildlife Sanctuary, and Ms. Weeraya Ochakul, director of the Conservation Office at 1 Saraburi and Mr. Suthipong Klamtabtim, Director of the Wildlife Division, Saraburi, regarding landscaping adjustments around the Wildlife and Nature Learning Center building.Monday, November 13, 2023

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ จ.ลพบุรี

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างฯ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ

November 11-12, 2023, Khun Sivaporn Dardarananda, committee member and secretary-general of the Elephant Reintroduction Foundation, along with the Foundation committees visit the Wildlife and Nature Learning Center Sublangka Wildlife Sanctuary and surrounding areas.


Thursday, November 09, 2023

เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยง

เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นฤดูเริ่มทำเกษตรกรรม การทำไร่ ปลูกข้าวของประชาชนบริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จึงได้ออกเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ ได้เเก่หมู่บ้านแม่สะแงะ หมู่บ้านแม่เลียง หมู่บ้านแม่ผึ้ง และศูนย์บริการประชาชนขุนตานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

November 2023 is the season for the start of agriculture, farming and rice planting in the area around Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary. Foundation field staff therefore, surveillance was carried out at various risk points at Mae Sangae village, Mae Liang Village, Mae Phueng Village and the Khun Tan Public Service Center continuously to prevent elephants from leaving the area.พลายสุขุมและช้างกลุ่มใหญ่

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เข้าติดตามช้างในป่า บริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง จ.ลำปาง ได้พบช้างกลุ่มใหญ่ และพลายสุขุม หลังจากไม่พบพลายสุขุมมาเป็นเวลานาน

Between 2-4 November 2023, the foundation's field staff tracked elephants in the forest in the area of Huai Mae Phueng, Lampang Province, a large group of elephants and Plai Sukhum were found.

พลายสุขุม


ช้างกลุ่มใหญ่

พลายสุขุม

ช้างกลุ่มใหญ่

Wednesday, November 08, 2023

เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงช้างออก

วันที่ 6- 7 พฤศจิกายน 2566  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แคมป์หนองใหญ่  ได้นอนค้างเฝ้าระวังตามแนวรั้วไฟฟ้าฝั่งเขาพังเหย  และได้ซ่อมแซมแนวรั้วที่ช้างได้ทำลายพัง 2 จุด โดยจากการตรวจร่องรอยช้าง พบว่าช้างไม่ได้ออกจากแนวรั้วไฟฟ้า

On November 6-7, 2023, our field staff , Nong Yai Camp stayed overnight to observe along the side of the mountain and repaired the fence lines that elephants had destroyed in 2 places. By examining elephant tracks it was found that the elephant had not left the electric fence tonight.