Wednesday, July 31, 2019

พลายฉลาดออกนอกพื้นที่

เมื่อ2-3วันก่อนพลายฉลาดได้พังรั้วไฟฟ้าออกนอกพื้นที่ด้านบ้านวังเชื่อม ทำความเสียหายให้แก่บริเวณที่เดินผ่าน หลังจากนั้นได้กลับเข้ามาในตอนกลางคืน และขณะนี้ได้ออกไปด้านนอกอีก เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงต้องจัดกำลังเฝ้าพลายฉลาดไว้โดยเว้นระยะห่างพอสมควร และกำลังหาวิธีที่จะนำพลายฉลาดกลับเข้ามาในแนวรั้วดังเดิม  โดยเจ้าหน้าที่อีกส่วนไปติดตามหาพังแม่บุญแก้วมาล่อให้พลายฉลาดกลับเข้าป่า

A few days ago, Plai Chalard went to Ban Wangcheum and damaged the place where he walked through. Now, our staffs and Sublangka's ranger are tracking  and observing him all the time and find the way to fetch him back to the wild.  Sunday, July 28, 2019

ทรงพระเจริญ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
Long Live The King Rama X. His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.
The Management and Staff of Elephant Reintroduction Foundation.
Thursday, July 25, 2019

ซ่อมประตูรั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยงช่วยกันซ่อมประตูรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสปริงเวย์ทุ่งหลวง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Our Lampang field staffs with Meakieng Forest Protection Station joined to restore the gate of sufficiency electric fence at Banthunglaung's spillway area.
ปล่อยสีดอสมชาย

 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ตัดสินใจปล่อยโซ่สีดอสมชาย ให้หากินเองในป่าซับลังกา หลังพบว่าสีดอสมชายซูบผอมลง เนื่องจากอาหารบริเวณที่ผูกไว้มีน้อยไม่หลากหลาย

Our Lopburi field staffs decided to release Sidor Somchai to free raom  because he is thin. 


Wednesday, July 24, 2019

พบช้างกลุ่ม13ตัว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างกลุ่มใหญ่ จำนวน 13 ตัว ได้แก่ สีดอสมบัติ พังเพชรา พังดอกรัก พังหนึ่ง พังนงนุช พังกันยา พังดวงดาว พังดารา พังลดา พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว บริเวณอ่างแม่ปู

On July 23,2019 our Lampang field staffs found big group of 13 elephants (Sidor Sombat, Pang Phetchara, Pang Dokrak, Pang Nhung, Pang Nongnooch, Pang Kanya, Pang Dongdao, Pang Dara, Pang Lada, Pang Pandao, Pang Daosao, Pang Tukta and PangDokkeaw) at Meapoo Resservoir.
Saturday, July 20, 2019

งานอบรมเทคนิคการบังคับช้างเบื้องต้น

มูลนิธิฯ จัดงานอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมช้างและเทคนิคการบังคับช้างเบื้องต้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี โดยพลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรในงานคือ อ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด และ น.สพ.ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

The Foundation arranged the training about elephant's behavior and how to control elephants to forest officers and elephant reintroduction's field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary. 

Thursday, July 18, 2019

พังสุพรรษาและพังดุ

วันนี้เวลา 03.00 น. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองว่าพบช้างจำนวน 2 ตัว คือ พังสุพรรษาและพังดุ บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จึงช่วยกันต้อนช้างกลับเข้าไปในป่า

On 03.00 A.M. our Lampang field staff was infromed by Doiphamaung Wildlife Sanctuary that they found 2 elephants : Pang Supansa and Pang Duh near Doiphamaung Office then the staffs fetched 2 elephants back to the forest.ต้อนช้างกลุ่มใหญ่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 13 ตัว บริเวณรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสปริงเวย์ทุ่งหลวง จึงได้ช่วยกันต้อนช้างกลุ่ม 13 ตัว ขึ้นไปที่ห้วยก่อ (หลิ่งแงะ)
Our Lampang field staffs found 13 elephants at sufficiency electric fence (Banthunglaung's spillway area) so our staffs fetched the big group back to deep forest at Huikho Creek area. Friday, July 12, 2019

พังทองคำและพลายทองแท่ง

บ่ายวันนี้ (11/7/2562) เจ้าหน้าที่พบช้างพังทองคำและลูก (พลายทองแท่ง) พากันเดินอย่างสบายใจบนเส้นทางลาดตระเวน ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังเดินทางกลับยังที่พัก หลังเสร็จสิ้นการร่วมประชุมในช่วงเช้า

Our Lopburi field staffs found Pang Thongkam and her baby (Plai Thongteang) walked along the local road when the staffs went back to their camp.Thursday, July 11, 2019

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างบ้านและช้างป่า ประจำปี 2562

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีเข้าร่วมโครงการ "ประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างบ้านและช้างป่า ประจำปี 2562" ที่จัดโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี 

Our Lopburi field staffs join the meeting "Beware and Protect Elephants Corperation 2019" at Sublangka Wildlife Sanctuary. 


Monday, July 08, 2019

ต้อนช้าง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองร่วมกันต้อนช้างพังสุพรรษาและพังดุโดยตามรอยช้างมาจากอ่างแม่เส้าและพบตัวช้างที่บริเวณรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงห้วยชมพู (ลำห้วยจำบ่อแป้น)

On July 6, 2019, ourLampang field staffs with Doiphamaung Wildlife Sanctuary help to fetch elephants (Pang Supansa and Pang Duh) back to deep forest. The staffs had been tracking elephants from Measao Reservoir to Jamboopan Creek and found them at Huichompoo Creek near the sufficiency electric fence.
Friday, July 05, 2019

มอบหนังสือ

คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี มอบหนังสือและซีดี ชุด "โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก" แก่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูล นิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ซับลังกา

Wednesday, July 03, 2019

ทำแนวรั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงช้างต้น ช่วยกันทำแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณหลังศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง ในเขตพื้นที่ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Our Lampang field staffs with The Royal Elephant Stable's Officer (Lampang) help to build  the sufficiency electric fence  behind the Elephant Research and Monitoring Center, Lampang.
Tuesday, July 02, 2019

ซ่อมกระท่อมให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีได้ช่วยกันซ่อมแซมกระท่อมที่กลุ่มพังวาสนาได้ลงไปพังเมื่อวันที่ 27 /6 /2562 ในพื้นที่หมู่บ้านโคกกรวด หมู่ 17 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

On June 29, 2019, Our Lopburi field staffs restored the shed after Pang Wadsana's group had broken on June 27, 2019 at Ban Kokgrood, Moo 17, Tamboon Yangsao, Wichien Buri, Phetchaboon Province.
                            


Monday, July 01, 2019

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงช้างต้น สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณหลังศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง ซึ่งมีระยะทาง 1 กิโลเมตร

Our Lampang field staffs with The Royal Elephant Stable's Officer (Lampang) survey the area  behind the Elephant Research and Monitoring Center to build the sufficiency electric fence for 1 kilometer.