Wednesday, August 17, 2022

สีดอสุทัศน์อยากออกไปเที่ยวบ้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เฝ้าสังเกตุพฤติกรรมของสีดอสุทัศน์ ที่พยายามจะออกนอกรั้วไฟฟ้า แต่ก็ยังไม่สามารถออกมาได้


 

ซ่อมรั้วไฟฟ้าสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ได้ซ่อมรั้วไฟฟ้าบริเวณซ่อมรั้วไฟฟ้าสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงพบพังสุพรรษาและลูก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำวังหวัดลำปาง พบพังสุพรรณษา และลูกพลายบรรหารลงมาอยู่กับพังน้ำหว้า บริเวณห้วยแม่ป๋อน


ไล่ต้อนสีดอบริบูรณ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ไล่ต้อนสีดอบริบูรณ์บริเวณห้วยเมี่ยงซ่อมรั้วไฟฟ้าห้วยม่วง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าบริเวณห้วยม่วง

ติดตามกลุ่มพังนุ่น พังคำดี และลูก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปางได้ติดตามช้างพบ ช้างกลุ่มจำนวน3 ตัว ได้แก่พังนุ่น, พังคำดี และพังปุยฝ้าย(ลูกพังนุ่น) 

On August 10, 2022 our Lampang field staff found 3 elephants: Pang Nhoon, Pang Kamdee and Pang Puifai.Monday, August 15, 2022

สีดอสุทัศน์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำ ได้ผลักดันช้าง สีดอสุทัศน์ เข้าพื้นที่ป่าหลังหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำด้านเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

On August 15, 2022, our field staff fetch the elephant, Sidor Suthas back the forest behind Upstream Unit, Sublangka Wildlife Sanctuary. 
 
 

พบชาวบ้าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณอภิชาติ  ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกพบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างมักออก เพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้เมื่อพบช้าง โดยในครั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและ ชาวบ้าน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านน้ำลาด นำโดยนายอุทัย ศิริสาขา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.นายางกรัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิและชาวบ้าน และ บ้านโนนสวรรค์ นำโดยนายวราวุฒิ สุวรรลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7  ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิและชาวบ้าน 

On August 11, 2022, Mr. Apichart Sriya, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province, together with the Foundation's coordinator Lopburi Province went out to meet villagers in the area where elephants often leave to understand and educate when encountering elephants. This time, there was a meeting with community leaders and villagers at 2 places, Ban Nam Lat, led by Mr. Uthai Sirisakha, Village Headman, Village No. 4, Nayang Krak Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province and Ban Non Sawan. led by Mr. Warawut Suwanla, Village Headman at Village No. 7, Ban Rai Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province.

 

Thursday, August 11, 2022

แม่รับทับเสลาเริ่มชินกับป่า

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ติดตามช้างแม่รับ (พังวาเลนไทน์) และลูกช้างทับเสลา พบว่า ช้างทั้งสองตัวมีสุขภาพเข็งเเรงดี ช้างแม่รับไม่มีอาการระคายเคืองบริเวณคอหลังจากที่มีบาดแผลจากอุปกรณ์ติดตามตัว พังทับเสลาเริ่มมีความคุ้นเคยกับการอาศัยอยู่ในป่า 

On August 10, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province followed the elephant, adoptive mother (Pang Valentine) and baby elephant, Pang Thap Salao found that both elephants were in good health. Pang Valentine did not have any irritation on the neck wound from the tracking device. And Pang Thap Salao became accustomed to living in the forest.


พังพลอยล้มอย่างสงบ

พังพลอย มีอาการป่วย ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 65 ทั้งนี้ร่างการซูบผอม มีไข้ มีภาวะร่างกายขาดน้ำ ระบบทางเดินอาหารมีอาการอับเสบรุนแรง พบหนองในอุจจาระ การรักษาให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดไข้ ยาบำรุงร่างกาย  วันที่ 7 สิงหาคม 65 พังพลอย มีอาการซึม ไม่กินน้ำ ไม่กินอาหาร ไม่สามรถกลืนน้ำและอาหารได้ มีไข้  สัตวแพทย์รักษาได้ให้ยาปฏิชีวนะ ยาบำรุงร่างกาย 
วันที่ 10 สิงหาคม 65 พังพลอยมีอาการซึม ไม่กินน้ำและอาหาร เพราะกลืนอาหารไม่ได้ มีไข้ ภาวะร่างกายขาดน้ำ พบหนองและเลือดในทวารหนัก การรักษา ให้ยาปฏิชีวนะ ยาบำรุงร่างกาย เนื่องจากพังพลอยไม่สามารถกินน้ำและอาหารได้ มีภาวะขาดน้ำ และการติดเชื้อในร่างกาย ทำให้ร่างกายทรุดโทรม จึงล้มลงอย่างสงบ ในพื้นที่หน่วยฯแก้งกะอาม พิกัด 48Q376574 UTM1856053 เวลา 12.50 น.
โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพานได้ประกอบพิธีทางสงฆ์เพื่ออุทิศบุญให้กับพังพลอย

พังพลอยเป็นช้างที่มูลนิธิฯ นำไปร่วมในโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ป่าฯ จังหวัดสกลนคร ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 
 
คลิ้กชมประวัติ พังพลอย 

Pang Ploy has been ill since August 5, 2022. her body was thin, feverish, dehydrated, gastrointestinal tract is severe and found pus in the stool. Treatment with antibiotics, antipyretics and tonics. 
On August 7, 2022 Pang Ploy is lethargic, can't drink water, can't eat, can't swallow food and water, has a fever. the veterinarian gave her antibiotics and tonic.
On August 10, 2022, Pang Ploy had symptoms of drowsiness. do not drink water and food due to inability to swallow food, fever, dehydration and found pus and blood in the rectum. Treatment gave antibiotics. body tonic. Because Pang Ploy can't eat water and food, there is dehydration and infection in the body. She passed away peacefully in the area of ​​Kang Ka Am unit, coordinates 48Q376574 UTM1856053 at 12.50 PM.
The Foundation, together with Phu Phan National Park, has organized a monastic ceremony to dedicate merit to Pang Ploy.


 

พังเดือน

เวลาประมาณ 1 ทุ่ม ของวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งว่ามีช้างออกที่บ้านโนนสวรรค์  จึงได้ไปพักค้างแรมบนเขาเพื่อเฝ้าระวังจุดที่ช้างมักออก จนกระทั่งในเวลาเช้า ได้ออกติดตามแกะรอยช้างอีกครั้ง พบว่าเป็นช้างกลุ่มพังเดือนได้ออกไปยังไร่มันของชาวบ้าน จึงได้ต้อนให้เข้าไปในพื้นที่ป่า

Around 1 p.m. on August 9, 2022, our Lopburi field staffs were informed that an elephant had left Ban Nhon Sawan. Therefore, they have to stay overnight on the mountain to watch out for the places where elephants often leave. until the morning they set out to trace the elephants again. It was found that it was a group of Pang Duern that had gone out to the villagers' farms. Therefore, the staff fetch the group of elephants back into the forest area.

 

 

Tuesday, August 09, 2022

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุบิน จำอิถา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ร่วมรั้วไฟฟ้าให้จุดศูนย์วิจัย (โรงช้างต้นพลายบุญเลิศ) เนืองจากรั้วไฟฟ้ามีการชำรุด


พบกลุ่มพังนุ่นและลูกวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางได้ออกติดตามช้าง พบกับกลุ่มพังนุ่นและลูก บริเวณโป่งท่าฝาย ระหว่างลำห้วยแม่ป๋อนและลำห้วยแม่สัน 

 

 

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแม่ปู จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางได้ร่วมกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าและพัฒนาบริเวณรั้วไฟฟ้าแม่ปู จังหวัดลำปาง

On August 5, 2022, our Lampang field staff restored the sufficiency electric fenc at Mea Poo area.