Friday, April 30, 2010

After Swimming, Pang Duern bring her children to group with Pang Lampang and Pang Doremi. พอเด็ก ๆ เล่นน้ำกันเรียบร้อยพังเดือนก็พากลับรวมกลุ่มกับพังโดเรมีและพังลำปาง
They talk about swimming in Pond Pa then they enjoy swimming which Pang Duern (mother) look after at the edge of the pond. ปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยก็ลงเล่นน้ำในสระปา โดยมีพังเดือนคอยดูแลไม่ห่าง
Three naughty elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary (Pang Dao, Seedor Suthas and Seedor Doremon) are talking about something quietly. สามจอมซนแห่งป่าซับลังกา(พังดาว สีดอสุทัศน์ สีดอโดเรมอน)กำลังปรึกษาหารืออะไรกันอยู่
After Pang Ploy has visited Pang Nimnual, she goes for a walk in the forest alone. หลังจากแวะเที่ยวหาพังนิ่มนวลแล้วพังพลอยก็เดินเที่ยวเล่นตัวเดียวต่อในป่าภูพาน
2 elephants who live in the Phuphan forest : Pang Ploy visits Pang Nimnaul. พังพลอยเดินมาเที่ยวหาพังนิ่มนวลในป่าภูพาน
An elephant in Sakonnakorn, Pang Buathong is drinking some water in the creek at Phuphan National Park. พังบัวทองกำลังลงกินน้ำในลำน้ำป่าภูพาน
Our elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary, Plai Srisakorn surveys around the forest, he arrives at the north electric fence. พลายศรีสาครเดินสำรวจผืนป่าซับลังกาไปทั่ว จนมาถึงแนวรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างทิศเหนือฝั่งตะวันออกก็รอดูกันว่าพลายศรีสาครจะพิสูจน์การทำงานของรั้วไฟฟ้าหรือไม่

Tuesday, April 27, 2010

A Happy Elephant

Seedor Phathon is playing dust with happiness after he has taken a bath in Mae Yao Reservoir. หลังจากที่ลงเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวเรียบร้อยแล้ว สีดอภาธรก็ขึ้นเอาตัวมาคลุกฝุ่นเล่นอย่างสนุกสนาน
Tungkwen Forest Office donate a truck of water to support our staff at Lampang Camp. เนื่องจากฤดูแล้ง ทางสวนป่าทุ่งเกวียนได้อนุเคราะห์น้ำมาให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามไว้ใช้อุปโภค
Plai Phat is in 2nd Stage of musth - Musth fluid coming out from small orifices on his temporal glands. พลายพัทธ์เริ่มมีอาการตกมัน โดยสังเกตุเห็นว่ามีน้ำมันซึมออกมาจากขมับทั้งสองข้าง
Pang Tukkata hides our field staff when they are tracking elephants in the forest. พังตุ๊กตา แอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้หลบเจ้าหน้าที่ที่เข้าป่าติดตามช้าง
After we has released 2 elephants, Pang Sunee joins a group with Pang Namchoke in the forest and 2 elephants are healthy. ขณะนี้พังสุนีย์ ได้รวมกลุ่มอยู่กับพังนำโชค ช้างทั้งสองหลังจากที่ปล่อยเข้าป่าไปแล้ว ก็มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์
After Pang Somjai has separated from Pang Tukkata then she lives alone in the forest . พังสมใจ หลังจากที่แยกมาจากพังตุ๊กตาแล้วเค้าก็ปรับพฤติกรรมอยู่ในป่าตัวเดียว
A young boy elephant (Plai Palang) joins Pang Noklea and Pang Deejai's group at Doi Pha Maung Forest. พลายพลัง ได้มารวมกลุ่มอยู่กับพังนกแล และพังดีใจ โดยปล่อยให้ปรับพฤติกรรมในป่าดอยผาเมือง
Our field staff are cleaning around their camp at Lampang Camp. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ลำปาง ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณแคมป์
Our 2 lady elephants, Pang Dokrak and Pang Valentine are living together at Mae Yoa Creek area. พังดอกรักและพังวาเลนไทน์ ปรับพฤติกรรมบริเวณลำห้วยแม่ยาว โดยช้างทั้งสองรวมกลุ่มกันอยู่ไม่แยกจากกันไปไหน

Saturday, April 24, 2010

Mor Kwan's Elephant Clinic: What do you know about "KEYSTONE SPECIES" ?

What do you know about “KEYSTONE SPECIES” ? Elephants are regarded as important keystone species having a great impact upon the structure of ecosystems they inhabit. There is a great deal of playing crucial role in sustaining suitable habitat environment and benefiting many other species.
The architect of forest is one alias called the elephants because of their ingestion and locomotion. The elephants consume enormous amount of major food consisting of various plants and fruits that some plants with thick shells may be broken by only elephant chewing. Moreover, when the elephants walk through a forest many miles daily, they excrete dung deposited on the elephant's roaming. Several plant species also have developed from seed that depend on passing through an elephant's digestive system and optimal conditions before they can germinate. For this reason, various seed and grain in the dung providing the great fertilizer can be dispersed in different areas and generates new plant growth all over the forest.
In the thick forest, the elephants sometimes pull down trees and break up bushes when they travel in the wild to pass through dense areas and forage food. These activities open up tree canopies covering the top of trees and create clearings to allow sunlight to reach the ground that give a chance for new plant regeneration. In addition, the elephants pull down branches and creeping plants on the top of trees or remove shrubs to allow grasses to grow as the elephants help bring down vegetation for smaller species.
On the way that the elephants use in their environment, many traces such as footprint, and hole were occurred. When rain falls into these traces, newly little pools are available for others. Besides, during drought causing water deficiencies, the elephant’s abilities to locate and dig hole to expose underground water resource provide many species to access water.
To supplement the diet, the elephants will seek for soil region called salt lick which is an important resource composing of abundant minerals and trace elements such as sodium, potassium, calcium, manganese, copper, and zinc. The elephants often visit salt lick that contains the mineral they need when the elephants do not get enough minerals from plants and water supplies. Certain salt lick is underground that the elephants may open it up by their tusks to utilize. However, salt lick is not necessary only for the elephants, but it is also a potential nutritional supply for both herbivores and carnivores.
The relationship between ecosystems and all species diversity is very complicated correlation that cannot be broken away. If anything gets impact, other compositions of all together with human cannot avoid aftereffects. Because of the elephant’s importance in numerous ways for maintaining a natural balance, the diminution of elephants results in directly serious environmental degradation with biodiversity loss and all life on earth.

Thursday, April 22, 2010

Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen ,Vice Secretary General of The Foundation with our field staff is making a merit at Camp1 Lampang. ทางพล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ทำบุญแคมป์ 1 เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณแคมป์

Wednesday, April 21, 2010

ปล่อยช้าง Arrow ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ประกอบพิธีสงฆ์บนศาลาเอนกประสงค์
ทางผู้บริหารผลิตภัณฑ์ Arrow และ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มอบเช็คเงินสดเพื่อนำเงินเข้าสู่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ICC International Public Co.,LTD with Robinson Department store donate 2,000,000 bath to release elephants (Pang Jintara and Plai Phat) to back to the wild at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Lampang.

ในวันนี้ ทางคณะผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนลชั่นเนล และ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เดินทางมาร่วมกันทำพิธีบริจาคช้างชื่อพังจินตรา และพลายพัทธ์ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Posted by Picasa

Monday, April 19, 2010

Plai Srisakorn is happy in the forest. พลายรีสาครกับความสุขในป่าซับลังกา
Pang Narak, our young girl elephant in Sublangka Forest. พังน่ารักในป่าซับลังกา
A group of elephants go for a walk at Sublangka Wildlife Sanctuary. กลุ่มช้างพากันเที่ยวเล่นในป่าซับลังกา ประกอบด้วยพังเดือน พังดาว พังโดเรมี พังจารุณีและสีดอโดเรมอน

Saturday, April 17, 2010

พังน้ำฝน มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์
สภาพป่าดอยผาเมือง ในช่วงหน้าร้อนที่เจ้าหน้าที่เข้าป่าเพื่อติดตามช้าง
พังดอกรัก ช้างตัวล่าสุด โดยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมป่าได้เป็นอย่างดี

Wednesday, April 14, 2010

Khun Suchat Rotjanagee donates an elephant (Pang Nongple) to Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen ,Vice Secretary General of The Foundation on behalf of Elephant Reintroduction Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary. คุณสุชาติ โรจนากี พร้อมคณะ เดินทางมาทำพิธีบริจาคช้าง (พังน้องเปิ้ล ) เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยมี พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสนรองเลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

Thursday, April 08, 2010

Plai Chalard hides in bushes. พลายฉลาดครับผม
Pang Prayat (Pang Boonmee), our elephant in Sublangka Forest. พังประหยัด(พังบุญมี) กับความสุขในป่าซับลังกา
In the hot summer time, Pang Nongmay, one of our young elephant is drinking water. พังน้องเมย์กำลังหาน้ำกินในป่าซับลังกา
A hole was dig by our elephant in the forest at Sublangka Wildlife Sanctuary. เนื่องจากน้ำในลำสนธิเหลืออยู่ปริมาณน้อยช้างจึงขุดบ่อน้ำใกล้ลำน้ำกิน

Monday, April 05, 2010

Khun Arrerat Mattikanon and her staffs from Bangkok Metropolitan Administration visit Sublangka Wildlife Sanctuary to consult about Chang Yim activity which they will hold at Sublangka Wildlife Sanctuary this month.

คุณอารีรัตน์ เมตติกานนท์และคณะจากสำนักงานกลางกรุงเทพมหานคร(สำนักงานเทศกิจ กทม.) เข้าดูพื้นที่และหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการช้างยิ้ม 2 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Sunday, April 04, 2010

Seedor Suthas and Plai Suthin, our young bull elephants are playing to practice their skill. สีดอสุทัศน์และพลายสุทินเล่นประลองกำลังกัน
Seedor Doremon pulls Pang Dao's tail when Pang Dao seem to walk away. รีบไปไหนอยู่เล่นเป็นเพื่อนกันก่อนซิ (สีดอโดเรมอนดึงหางพังดาวให้อยู่เล่นเป็นเพื่อนกันก่อน)

Friday, April 02, 2010

พังนงนารถ มีอายุมากแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปรับพฤติกรรมโดยการปล่อยเข้าป่า พังนงนารถก็มีสุขภาพดีขึ้น