Saturday, July 31, 2021

รั้วไฟฟ้าด้านหลังวัดเขาประตูชุมพล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านเขาพังเหย ช่วงหนองใหญ่หลังวัดเขาประตูชุมพล พบว่ามีกิ่งไม้ล้มทับรั้วหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงเข้าซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม

On July 31, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province have inspected the sufficiency electric fence on the side of Pang Huie Mountain, Nong Yai section behind Wat Khao Pratu Chumphon found that there were branches falling over the fence at several points. The staff then repaired it to be able to use it as before.


รั้วไฟฟ้าด้านไทรงาม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจรั้วไฟฟ้าด้านไทรงาม พบว่าหญ้าขึ้นสูงและมีกิ่งไม้หักทับเส้นลวดรั้วไฟฟ้า ซึ่งทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้ปกติ

On July 30, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province have inspected the electric fence on the Sai Ngam side. Found that the grass grew tall and the branches broke over the wires of the electric fence which can cause a short circuit therefore has been revised to normal.
 

Friday, July 30, 2021

พบกลุ่มช้าง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าติดตามช้างในป่าพบกลุ่มช้างพังเพชราจำนวน 10 ตัวบริเวณห้วยมะกอกและพบกลุ่มช้างจำนวน 2 ตัวบริเวณห้วยโป่ง ไม่สามารถระบุตัวช้างได้เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ

On July 28, 2021, Foundation field staff in Lampang province followed elephants in the forest and found a group of 10 elephants (Pang Phetchara's group) in Huai Makok and 2 elephants in Huai Pong. The elephant cannot be identified because it is a dense forest.


Thursday, July 29, 2021

สีดอสุทินและพลายโอเลี้ยง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ช้างหนุ่ม 2 ตัวที่ใส่ปลอกคอขณะะนี้อยู่ในเขตป่าซับลังกา โดยตัวบนของแผนที่คือสีดอสุทิน และตัวที่อยู่ด้านล่างคือพลายโอเลี้ยง 

On July 29, 2021, two bull elephants wearing collars are now in the Sublangka forest. The top of the map is Sidor Suthin. and the one below is Plai O-Liang. 

พลายฉลาด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมาที่ไร่เมื่อคืน บริเวณบ้านเหวนางคำ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นรอยของพลายฉลาด

On July 28, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by villagers that an elephant came out to the farm last night at the area of Ban Haew Nang Kham. Therefore, the staffs came to check and found that it was a trace of Plai Chalard.
 
 

Wednesday, July 28, 2021

ทรงพระเจริญ


 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

Tuesday, July 27, 2021

ขยายรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันขยายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาวเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างค่อนข้างน้อย

On July 24, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped expand the sufficiency electric fence around Mae Yao Reservoir due to the relatively low amount of water in the reservoir.

Monday, July 26, 2021

ปล่อยสีดอสุทินเป็นอิสระ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้นำสีดอสุทินไปปล่อยให้หากินอย่างอิสระบริเวณสระ 2 และตัดโซ่ออกเหลือเพียง 4 เมตร เพื่อติดตามพฤติกรรม

On July 25, 2021, the Foundation's field staff Lopburi province has brought Sidor Sutin to live freely around Pond 2 and cut the chain to only 4 meters to track behavior.


Sunday, July 25, 2021

ใส่ปลอกคอสีดอสุทิน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนา การจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ติดตั้งปลอกคอสัญญาณดาวเทียม (GPS Collar) ให้กับสีดอสุทินแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม ทำให้ขณะนี้สามารถทราบตำแหน่งของสีดอสุทินและพลายโอเลี้ยง

On July 24, 2021, Dr. Supakit Winitpornsawan Director of the Center for Education Development Wildlife Conservation Area Management and Teams along with officers of Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province, field staff of the Foundation Has installed a satellite collar (GPS Collar) for Sidor Suthin and released him back to nature as before. This makes it possible to know the location of Sidor Suthin and Plai O-Liang.


 

Friday, July 23, 2021

จับสีดอสุทิน

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้พยายามติดตามสีดอสุทินอยู่หลายวัน ในที่สุดวันที่ 22 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ก็สามารถยิงยาซึมสีดอสุทินได้ และนำโซ่มาล่ามไว้ชั่วคราวบริเวณป่าบ้านเหวนางคำ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

After the Foundation's field staff Lopburi province has been trying to follow Sidor Sutin for several days. Finally, on July 22, officers were able to shoot on the suppository. and the chains were temporarily tethered in the forest of Ban Hew Nang Kham, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province.ลูกดอกยาซึม

โซ่ที่มีน้ำหนักมากต้องช่วยกันลำเลียงหลายคน


เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากสีดอสุทินที่ดุขึ้นจากพฤติกรรมของช้างป่า


 

Thursday, July 22, 2021

พังบัวเงิน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดสกลนคร ได้รายงานว่า ตาด้านซ้ายของพังบัวเงินบอดสนิทแล้ว แม้พังบัวเงินจะอายุมากแต่สุขภาพโดยรวมยังแข็งแรงดี โดยการติดตามครั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้นำขนุนไปให้พังบัวเงินกินอีกด้วย

On July 21, 2021, our field staff in Sakon Nakhon Province reported that Pang Bua Ngoen's left eye was completely blind. Even though Pang Bua Ngern is old, her health is still good. By following this time, the field staff brought jackfruit to Pang Bua Ngern to eat as well.

Tuesday, July 20, 2021

พลายโอเลี้ยง

หลังจากที่ติดตั้งคอร์ล่าให้กับพลายโอเลี้ยงเพื่อติดตามตัวช้างผ่านสัญญาณดาวเทียมแล้วนั้น ทำให้สามารถดูจากมือถือได้ว่าขณะนี้พลายโอเลี้ยงเดินหากินอยู่ในบริเวณเขาพังเหยด้านตะวันออกของป่าซับลังกา

After installing collar to Plai O-Liang to track the elephants via satellite. making it possible to see from the mobile phone that Plai O-Liang is currently wandering around in the east of Sublangka Forest.
 

 

ช้างออกไปยังไร่นา

วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำฯ ได้ร่วมกันออกสำรวจความเสียหายหลังจากมีช้างออกไปยังไร่ของลุงบรรจงเมื่อคืน 
โดยเจ้าหน้าที่รายงานว่าได้แบ่งกำลังเป็น 2 กลุ่มเพื่อออกไปเฝ้าระวังช้างให้ชาวบ้านทุกคืนซึ่งช้างได้ออกไปทางด้านที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ ในคืนนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะปรับเปลี่ยนแผนการเฝ้าระวังอีกครั้ง

On July 20, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province and ranger of the Upstream Forest Protection Unit surveyed the damage area after an elephant left Uncle Banjong's farm last night.
Our staff reported that they had divided their forces into two groups to monitor the elephants for villagers every night where the elephants had left to the side where the officials were not. Tonight, field operators will adjust their surveillance plans again.

 

Monday, July 19, 2021

พังบัวเงิน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ได้เข้าติดตามพังบัวเงินเป็นระยะ เนื่องจากพังบัวเงินมีอายุมากแล้วจึงผอมลงมาก โดยเจ้าหน้าที่พบพังบัวเงินอาศัยอยู่บริเวณแก้งมดแดง ในป่าอุทยานแห่งชาติภูพาน

Foundation field staff at Sakon Nakhon Province have been following Pang Bua Ngern periodically because Phang Bua Ngern is old and has become very thin. The officials found that Bua Ngern lived in Kang Mod Daeng area in the forest of Phu Phan National Park.

 

ซ่อมแซมจุดสกัด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกันซ่อมแซมจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังช้างบริเวณจุดสกัดแม่เลียงพัฒนา

On July 17, 2021, the Foundation's field staff, Lampang Province, together with rangers of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary repair the extraction point to watch out for elephants at the Mae Liang Pattana.