Monday, July 19, 2021

ตัดหญ้า

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณหลังศูนย์บริการประชาชนขุนตาน
No comments: